תקן בעיות Internet Explorer: IE פועל לאט, מתרסק, קופא ואינו יציב

אבחן באופן אוטומטי בעיות שעלולות לפגוע בבטיחות של Internet Explorer או לגרום ל- Internet Explorer להגיב באופן איטי או לקרוס. חפש פתרונות אוטומטיים אחרים
מה הכלי מתקן...

 • הרחבות פגומות של Internet Explorer. הפיכת הרחבות פגומות ללא זמינות.
 • מסנן הדיוג אינו פועל. הפעלת מסנן הדיוג.
 • חוסם הפריטים המוקפצים אינו פועל. הפעלת חוסם הפריטים המוקפצים כדי לחסום פריטים מוקפצים.
 • הגדרות האבטחה אינן מוגדרות לאפשרויות המומלצות. איפוס האבטחה להגדרות המומלצות.
 • Internet Explorer אינו מעדכן דפים שאוחסנו במטמון או מעדכן אותם בצורה לא יעילה, וגורם להפעלה איטית. איפוס מדיניות סינכרון הדפים לאוטומטית.
 • גודל המטמון קטן מדי או גדול מדי, והדבר גורם לביצועים איטיים. איפוס גודל המטמון לטווח של ?50-250 MB מטווח ברירת המחדל.
 • חיבורי שרת בו-זמניים המוגדרים להיות איטיים מדי או מהירים מדי גורמים לביצועים איטיים. שחזר את הגדרות החיבורים הבו-זמניים של IE לברירות המחדל.
 • חוסם הפריטים המוקפצים אינו פועל, והופעת מסכים מוקפצים מתאפשרת. הפעלת חוסם הפריטים המוקפצים.
 • איפוס הגדרות האבטחה של Internet Explorer לרמות ברירת המחדל (המומלצות).
 • הפעלת מסנן הדיוג.
 • הפיכת 'מניעת ביצוע נתונים' לזמינה עבור Internet Explorer
חפש פתרונות Fix it אחרים...
Microsoft Fix it
הוראות להפעלה
 • לחץ על הלחצן הפעל כעת למטה.
 • לאחר מכן, פעל בהתאם להנחיות ההפעלה
הפעל כעת
error
מצטערים, אך מערכת ההפעלה שברשותך אינה נתמכת על-ידי Microsoft Fix it במועד זה.