Automatická diagnostika a oprava zabezpečenia systému Windows

Pomocou automatickej diagnostiky a opravy bežného nastavenia zabezpečenia v systéme Windows sa zvyšuje zabezpečenie a spoľahlivosť počítača. Vyhľadať ďalšie automatizované riešenia
Predmet opravy...
 • Kontroluje sa konfigurácia brány firewall systému Windows a v prípade potreby sa spustí oprava.
 • Kontrolujú sa politiky systému Windows a zisťujú sa zlé nastavenia v databáze Registry systému Windows.
 • Kontroluje sa stav antivírusového softvéru.
 • Kontroluje sa nastavenie ochrany osobných údajov programu Internet Explorer a zisťuje sa spôsob práce so súbormi „cookie“.
 • Kontroluje sa služba Windows Update na zabezpečenie aktuálnosti a zabezpečenia počítača.
 • Obnovujú sa predvolené nastavenia služby Remote Registry na zabránenie vzdialeným úpravám.
 • Obnovujú sa predvolené nastavenia kontroly používateľských kont na zabránenie neoprávneným zmenám v počítači.
 • Vymaže sa história a vyrovnávacia pamäť programu Internet Explorer.
 • Kontroluje sa, či je program Internet Explorer aktuálny.
Vyhľadať ďalšie riešenia Fix it...
Navštívte Centrum riešení a vyhľadajte ďalšie riešenia opravy bežných problémov
Microsoft Fix it
Inštrukcie na spustenie
 • Kliknite na tlačidlo Spustiť teraz nižšie
 • Spustenie následne vykonajte podľa výziev zobrazených na obrazovke
Spustiť teraz
error
Ľutujeme, ale váš operačný systém nie je v súčasnosti v službe Microsoft Fix it podporovaný.