SPR?STI: Outlook lai?kai nesiun?iami Exchange Online vartotojams

Automati?kai aptinka ir sprend?ia ?Exchange Connected Outlook? problemas, kai ?Microsoft Online Services? prisijungimo klientas n?ra prisijung?s arba paleistas. Ie?kokite kit? automatini? sprendim?
Kas juo pataisoma...
  • Nepaleistas ?Microsoft Services? prisijungimo klientas (?Microsoft Business Productivity Online Standard Suite?)?
  • Neprisijungta prie ?Microsoft Services? prisijungimo kliento (?Microsoft Business Productivity Online Standard Suite?)?
  •  Nepavyko nusi?sti gav?jams i? ?Outlook? slapyvard?i? talpyklos (NDR 500)
Ie?koti kit? ?Fix it? sprendim?...
Apsilankykite m?s? sprendim? centre, kuriame rasite daugiau bendr?j? problem? sprendim?
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
  • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
  • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.