אבחון ותיקון של שגיאות מדפסת ומנהלי התקן ובעיות הדפסה אחרות

אבחן ותקן באופן אוטומטי מצבים שבהם אינך יכול להדפיס, או בעיות בהתקנת מדפסת, בהתחברות למדפסת רשת ושגיאות קשורות. חפש פתרונות אוטומטיים אחרים
מה הכלי מתקן...
 • לא ניתן להתקין מדפסת, להתחבר למדפסת או להדפיס יותר ממשימת הדפסה אחת בכל פעם
 • מוצגת שגיאה המציינת ששירות מנגנון ההדפסה ברקע נתקל בבעיות
 • מוצגת שגיאה שמציינת כי <PRINTERNAME> שלך אינה מדפסת ברירת המחדל.
 • מוצגת הודעה שמציינת: ??אין אפשרות להתחבר למדפסת <PRINTERNAME> דרך הרשת
 • בדוק אם המדפסת כבויה
 • בדוק אם מחסנית הטונר של המדפסת עומדת להתרוקן או שהיא ריקה, והדבר גורם למשימת ההדפסה להיראות דהויה או שהיא אינה מודפסת כלל
 • בדוק אם ??כמות הנייר במדפסת נמוכה או שאין נייר
 • בדוק אם אירעה חסימת נייר במדפסת שמונעת ממנה לפעול כרגיל
 • בדוק אם משימת הדפסה שנמצאת בתור ההדפסה מונעת את הדפסתן של משימות הדפסה אחרות
 • בדוק אם עליך לעדכן את מנהל המדפסת
 • מוצגת שגיאה המציינת כי ??מדפסת הכנס-הפעל %PRINTERNAME% נתקלה בשגיאת מנהל התקן
חפש פתרונות Fix it אחרים...
Microsoft Fix it
הוראות להפעלה
 • לחץ על הלחצן הפעל כעת למטה.
 • לאחר מכן, פעל בהתאם להנחיות ההפעלה
הפעל כעת
error
מצטערים, אך מערכת ההפעלה שברשותך אינה נתמכת על-ידי Microsoft Fix it במועד זה.