Spr?sti spausdintuvo, tvarkykl?s ir kitas spausdinimo problemas

Automati?kai diagnozuoja ir taiso klaidas, kai negalite spausdinti arba i?kyla problem? diegiant spausdintuv?, jungiantis prie tinklo spausdintuvo, ir susijusias klaidas. Ie?kokite kit? automatini? sprendim?
Kas juo pataisoma...
 • Negalite ?diegti spausdintuvo, prie jo prisijungti arba spausdinti daugiau nei vienos u?duoties vienu metu
 • Gavote klaidos prane?im?, kad j?s? spausdinimo kaupos programa susid?r? su problemomis
 • Gavote klaidos prane?im?, kad j?s? <PRINTERNAME> n?ra numatytasis spausdintuvas
 • Gavote klaidos prane?im?, kad: <PRINTERNAME> negali b?ti prijungtas prie tinklo
 • Patikrinkite, ar j?s? spausdintuvas n?ra i?jungtas
 • Patikrinkite, gal baigiasi arba pasibaig? spausdintuvo da?ai, tod?l jis spausdina blankiai arba i?vis nespausdina
 • Patikrinkite, gal baigiasi arba pasibaig? spausdintuvo popierius
 • Patikrinkite, ar spausdintuve n?ra u?strig?s popierius, neleid?iantis jam normaliai veikti
 • Patikrinkite, gal spausdinimo eil?je esanti spausdinimo u?duotis neleid?ia spausdinti kitoms u?duotims
 • Patikrinkite, ar nereikia atnaujinti j?s? spausdinimo tvarkykl?s
 • Gavote klaidos prane?im?, kad j?s? ?prijungti ir leisti? spausdintuvas %PRINTERNAME% susid?r? su tvarkykl?s problema
Ie?koti kit? ?Fix it? sprendim?...
Apsilankykite m?s? sprendim? centre, kuriame rasite daugiau bendr?j? problem? sprendim?
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
 • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
 • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.