วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ ไดรฟ์เวอร์ และปัญหาการพิมพ์อื่นๆ

วินิจฉัยและซ่อมแซมแบบอัตโนมัติเมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้ หรือพบปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องพิมพ์ ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย และข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค้นหาการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติอื่นๆ
จะมีการแก้ไขอะไร...
 • คุณไม่สามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์ เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ หรือพิมพ์งานที่มากกว่าหนึ่งงานในแต่ละครั้ง
 • คุณได้รับข้อผิดพลาดที่บ่งชี้ถึงบริการ Print Spooler กำลังพบกับปัญหา
 • คุณได้รับข้อผิดพลาดที่บ่งชี้ว่า <PRINTERNAME> ของคุณไม่ใช่เครื่องพิมพ์ที่เป็นค่าเริ่มต้น
 • คุณได้รับข้อผิดพลาดที่บ่งชี้ถึง: <PRINTERNAME> ไม่สามารถติดต่อผ่านเครือข่ายได้
 • ระบุเครื่องพิมพ์ที่ต้องการปิด
 • ระบุว่าโทนเนอร์ของเครื่องพิมพ์อยู่ในระดับต่ำหรือหมด ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้งานพิมพ์ของคุณจางหรือไม่ได้พิมพ์ไว้ทั้งหมด
 • ระบุว่ากระดาษในเครื่องพิมพ์ของคุณมีน้อยหรือหมด
 • ระบุว่ามีกระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ซึ่งปกป้องเครื่องพิมพ์จาการทำงานปกติ
 • ระบุว่างานพิมพ์ที่อยู่ในคิวงานพิมพ์กำลังปกป้องงานพิมพ์อื่นจากการพิมพ์
 • ระบุว่าคุณจำเป็นต้องอัพเดตไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณ
 • คุณได้รับข้อผิดพลาดที่กล่าวว่า เครื่องพิมพ์แบบ Plug and Play %PRINTERNAME% ของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไดรเวอร์
ค้นหาการแก้ไขปัญหา Fix it อื่นๆ...
เข้าสู่ศูนย์การแก้ไขปัญหาของเรา เพื่อค้นหาการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยเพิ่มเติม
Microsoft Fix it
คำแนะนำในการเรียกใช้
 • คลิกปุ่ม เรียกใช้เดี๋ยวนี้ ด้านล่าง
 • จากนั้นปฏิบัติตามพร้อมท์บนหน้าจอเพื่อเริ่มการทำงาน
เรียกใช้เดี๋ยวนี้
error
ขออภัย ระบบปฏิบัติของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft Fix it ในขณะนี้