Automati?kai nustatykite ir pataisykite ?Skype? garso bei interneto kameros triktis

Automati?kai nustatykite ir i?spr?skite garso atk?rimo, ?ra?ymo, interneto kamer? ir ?Skype? ry?io problemas. Ie?kokite kit? automatini? sprendim?
Kas juo pataisoma...
 • Neveikia viena arba daugiau garso tarnyb?, pvz., ?Windows? garso tarnyba. Tokiu atveju gaunate klaidos prane?im? ?Garso tarnyba neveikia?.
 • Sistemoje ?Windows? i?jungti j?s? garso ?renginiai.
 • Nutildytas j?s? ?renginio garsas.
 • J?s? stalinio arba ne?iojamojo kompiuterio garsiakalbi? garsumas yra labai ma?as, nes nustatytas ma?as garso ?renginio garsumas.
 • J?s? ?diegtas garso ?renginys n?ra nustatytas kaip numatytasis garso ir atk?rimo ?renginys.
 • J?s? garso ?renginys neprijungtas.
 • Gavote klaidos prane?im? ?Galima j?s? garso ?renginio problema?.
 • D?l HDMI garso problem? negirdite per HDMI jungt? perduodamo garso.
 • ?Windows? naujinimas nesukonfig?ruotas atsi?sti ir ?diegti atnaujintas j?s? garso plok?t?s tvarkykles.
 • ?Skype? neaptinka kameros.
 • Naudojant interneto kamer? dingsta vaizdas.
Ie?koti kit? ?Fix it? sprendim?...
Apsilankykite m?s? sprendim? centre, kuriame rasite daugiau bendr?j? problem? sprendim?
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
 • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
 • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.