T? ?ng ch?n on v s?a ch?a cc v?n ? m thanh v webcam Skype

T? ?ng ch?n on v s?a ch?a cc v?n ? v ghi va phat lai m thanh, webcam va kt ni trong Skype. Tim cac giai phap t ng khac
Ni dung s c c khc phuc...
 • Mt hay nhiu dich vu m thanh, chng han nh dich vu m thanh Windows, ang khng hoat ng. Trong tinh hung nay, ban nhn c thng bao li "dich vu m thanh ang khng hoat ng".
 • m thanh va thit bi m thanh cua ban a bi tt trong Windows.
 • m thanh bi tt ting trn thit bi cua ban.
 • m lng loa cua may tinh hoc may tinh xach tay cua ban rt nho vi m lng cua thit bi m thanh cua ban c t qua thp.
 • Thit bi m thanh a cai t cua ban khng c t lam thit bi phat lai va m thanh mc inh.
 • Thit bi m thanh cua ban khng c cm.
 • Ban nhn c thng bao li "Co th co vn vi thit bi m thanh cua ban".
 • Do vn m thanh HDMI, ban khng nghe thy m thanh nao qua kt ni HDMI.
 • Windows Update khng c cu hinh tai xung va cai t trinh iu khin m thanh a cp nht cho cac m thanh cua ban.
 • Skype khng phat hin thy may anh.
 • Video li khi ban s dung webcam.
Tim cac Giai phap Khc phuc s c khac...
Truy cp trung tm giai phap cua chung ti tim thm giai phap khc phuc cho cac s c ph bin
Microsoft Fix it
Hng dn Chay
 • Nhp nut Chay ngay bn di
 • Sau o lam theo cac nhc nh trn man hinh khi chay
Chay ngay
error
Rt tic, h iu hanh cua ban khng c h tr bi Microsoft Fix it tai thi im nay.