תקן את המהירות של Windows: המחשב איטי, בעיות ביצועים של Windows

אבחן ותקן באופן אוטומטי סיבות לביצועי מערכת ירודים, כגון הגדרת החיסכון בצריכת חשמל, פעילות של תוכניות אנטי-וירוס מרובות, פעילות של תוכניות אתחול מרובות וחיבור של משתמשים רבים מדי למחשב. חפש פתרונות אוטומטיים אחרים
מה הכלי מתקן...
  • תוכנית צריכת החשמל מוגדרת ל'חיסכון בצריכת חשמל'
  • ??יותר ממשתמש אחד מחובר למחשב זה
  • תוכניות אנטי-וירוס מרובות ??פועלות
  • כמה תוכניות פועלות כאשר Windows מופעל
  • הפעלת אפקטים חזותיים מתקדמים (כגון שקיפות של Vista) והפעלת תוכניות מרובות בו-זמנית עלולות להשפיע על הביצועים
חפש פתרונות Fix it אחרים...
Microsoft Fix it
הוראות להפעלה
  • לחץ על הלחצן הפעל כעת למטה.
  • לאחר מכן, פעל בהתאם להנחיות ההפעלה
הפעל כעת
error
מצטערים, אך מערכת ההפעלה שברשותך אינה נתמכת על-ידי Microsoft Fix it במועד זה.