Løs ytelsesproblemer i Windows

Diagnostiser og løs årsaker til dårlig systemytelse automatisk, for eksempel innstillinger for strømsparing, flere antivirus-programmer som kjører samtidig, flere oppstartsprogrammer som kjører samtidig eller at for mange brukere er pålogget datamaskinen. Finn andre automatiserte løsninger
Dette korrigerer ...
  • Strømplanen er sett til strømsparing
  • Flere enn én bruker er pålogget datamaskinen
  • Flere antivirusprogrammer kjører
  • Flere programmer kjører når Windows starter
  • Kjøring av avanserte visuelle effekter (som Vista gjennomsiktighet) og kjøring av flere programmer samtidig kan påvirke ytelsen
Andre Fix it-løsninger ...
Microsoft Fix it
Instruksjoner for kjøring
  • Klikk Kjør nå nedenfor
  • Følg deretter instruksjonene på skjermen for å starte
Kjør nå
error
Beklager, operativsystemet støttes ikke av Microsoft Fix it.