קיצור דרך שאינו פועל, זמן מערכת שגוי, שגיאה 0x80072f8f

זהה ותקן באופן אוטומטי בעיות תחזוקה נפוצות, כגון קיצורי דרך מנותקים בשולחן העבודה, סמלים שאינם בשימוש, שגיאות באמצעי אחסון של דיסק ותצוגה שגויה של שעון המערכת. חפש פתרונות אוטומטיים אחרים
מה הכלי מתקן...
 • בעיות בקיצורי דרך בשולחן העבודה ובסמלים
  • קיצורי דרך בשולחן העבודה מנותקים או אינם פועלים
  • סמלים בשולחן העבודה מנותקים או שלא היו בשימוש במשך 3 חודשים
  • פריטי אתחול מנותקים או אינם פועלים
 • משימות תחזוקת מערכת
  • פינוי שטח דיסק על-ידי תיקון שגיאות באמצעי אחסון של דיסק, כגון סקטורים פגומים, אשכולות אבודים, קבצים עם קישורים מוצלבים ושגיאות בספריות
  • פנה שטח דיסק על-ידי הסרת דוחות שגיאות והיסטוריית פתרון בעיות שנוצרו לפני למעלה מחודש
  • הגדר את שעון המערכת לשעה הנכונה וסנכרן את שעון המערכת עם שרת הזמן
 • מוצגות הודעות השגיאה הבאות:
  • Windows update error 0x80072F8F (שגיאת Windows Update ?0x80072F8F?)
  • The item that this shortcut refers to has been deleted (הפריט שקיצור דרך זה מפנה אליו נמחק)
חפש פתרונות Fix it אחרים...
Microsoft Fix it
הוראות להפעלה
 • לחץ על הלחצן הפעל כעת למטה.
 • לאחר מכן, פעל בהתאם להנחיות ההפעלה
הפעל כעת
error
מצטערים, אך מערכת ההפעלה שברשותך אינה נתמכת על-ידי Microsoft Fix it במועד זה.