Spr?sti IE (Windows) problemas: vaizdo ?ra?as sugenda, neveikia

Automati?kai diagnozuoja ir aptinka kodekus, d?l kuri? ?Windows? sistema gali pasidaryti nestabili arba nebeatsiliepti. ?Windows? naudoja kodekus, kurie suteikia vartotojams galimyb? per?i?r?ti skaitmeninius garso ir vaizdo ?ra?? srautus ?Windows?, ?Internet Explorer? ir medijos leistuvuose. Ie?kokite kit? automatini? sprendim?
Kas juo pataisoma...
  • Leid?iant vaizdo ?ra?us ?Internet Explorer? sutrinka arba sustoja
  • Leid?iant vaizdo ?ra?us sutrinka arba sustoja kitos ?Windows? programos
  • Per?i?rint vaizdo ?ra?us ?Windows? pasidaro nestabili arba nebeatsiliepia
Ie?koti kit? ?Fix it? sprendim?...
Apsilankykite m?s? sprendim? centre, kuriame rasite daugiau bendr?j? problem? sprendim?
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
  • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
  • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.