Re?enje Windows problema sa prikazom, ne?itljiv tekst na monitoru

Automatski dijagnostifikujte i popravite problem koji uti?e na kvalitet prikaza i ?itljivost teksta. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
  • Upravlja?ki program grafi?ke kartice ne podr?ava WDDM ili nije instaliran.
  • Postavke prikaza nisu optimalne za monitor.
  • Postavke boja prikaza moraju da se kalibri?u.
  • Tekst je zamagljen i te?ko se ?ita.

Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
  • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
  • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.