Automatsko otkrivanje i re?avanje problema Windows za?titogi zida

Automatski popravite probleme sa Windows za?titnim zidom poput slede?ih: Windows nije uspeo da pokrene uslugu Windows za?titni zid (0x5), usluga BFE nedostaje ili Windows daljinska pomo? ne radi. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
  • Windows za?titni zid nije podrazumevani za?titni zid
  • Windows za?titni zid se ne pokre?e
  • Windows ne mo?e da pokrene Windows za?titni zid. Odre?ena gre?ka sa uslugom 5 (0x5) 
  • Daljinska pomo? ne radi jer je blokira Windows za?titni zid
  • Ne mo?ete da pristupite deljenim datotekama i ?tampa?ima jer je deljenje blokirao Windows za?titni zid
  • Usluga BFE nedostaje
  • Za?titni zid se ne pokre?e Kôd gre?ke 80070424
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
  • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
  • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.