Spr?sti Windows Media leistuvo, laikmen?, bibliotek? problemas

Automati?kai spr?skite ?Windows Media? leistuvo problemas, kai leistuvo nepavyksta paleisti, neveikia srautinis perdavimas arba kai negalite nar?yti ar ie?koti medijos. Ie?kokite kit? automatini? sprendim?
Kas juo pataisoma...
  • ?Windows Media? leistuvas gali b?ti netinkamai nustatytas ir veikti kitaip, nei tikit?s. ?Windows Media? leistuvas gali paleisti pirm?j? s?rank? ir pataisyti parametrus.
  • Gali b?ti sugadinti ?Windows Media? tinklo srautinio perdavimo parametrai. Tai neleid?ia paleisti srautiniu b?du perduodamo vaizdo ar garso ?ra?o.
  • Gali b?ti sugadinta ?Windows Media? leistuvo biblioteka. D?l to ?Windows Media? leistuve gali kilti nar?ymo po medij? ir ie?kos problem?.
  • ?Nero? vaizdo ?ra?? ?ra?ymo priedas n?ra suderinamas su ?Windows Media? leistuvo 11 arba naujesne versija, tod?l ?i programa gali u?strigti ar nebeatsakyti.
  • ?Windows Media? leistuvo 11 versijos nepavyksta paleisti arba kai kurie vartotojo s?sajos elementai yra tu?ti.
  • CD/DVD leistuvas neveikia su ?Windows Media? leistuvu.
  • Nepavyksta ?diegti ?Windows Media Player? 10 arba 11 versijos.         
  • Vaizdo ?ra?ai rodo ?PICVideo M-JPEG 3, www.accusoft.com? arba ?PICVIDEO, WWW.JPG.COM? perdang?.
Ie?koti kit? ?Fix it? sprendim?...
Apsilankykite m?s? sprendim? centre, kuriame rasite daugiau bendr?j? problem? sprendim?
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
  • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
  • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.