Re?avanje problema povezivanja Zune (HD) i Windows Phone 7

Automatski ustanovite i re?ite probleme pri kojima se ure?aji Windows telefon 7, Zune ili Zune HD ne prepoznaju ili ne otkrivaju kada se pove?u sa ra?unarom. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
  • Upravlja?ki program nije instaliran
  • Zastareli upravlja?ki programi
  • Gre?ke pri kojima ure?aj nije prona?en
  • Filter ure?aja i klase blokira otkrivanje ure?aja         
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
  • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
  • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.