แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อของ Zune (HD) player หรือ Windows Phone 7

วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติกรณีที่ระบบไม่รู้จักหรือตรวจไม่พบ Windows Phone 7, Zune หรืออุปกรณ์ Zune HD เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพีซี ค้นหาการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติอื่นๆ
จะมีการแก้ไขอะไร...
  • ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุม
  • โปรแกรมควบคุมล้าสมัยแล้ว
  • อุปกรณ์ไม่พบข้อผิดพลาด
  • อุปกรณ์และการตรวจหาอุปกรณ์ในการบล็อกตัวกรองคลาส         
ค้นหาการแก้ไขปัญหา Fix it อื่นๆ...
เข้าสู่ศูนย์การแก้ไขปัญหาของเรา เพื่อค้นหาการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยเพิ่มเติม
Microsoft Fix it
คำแนะนำในการเรียกใช้
  • คลิกปุ่ม เรียกใช้เดี๋ยวนี้ ด้านล่าง
  • จากนั้นปฏิบัติตามพร้อมท์บนหน้าจอเพื่อเริ่มการทำงาน
เรียกใช้เดี๋ยวนี้
error
ขออภัย ระบบปฏิบัติของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft Fix it ในขณะนี้