Spr?sti Windows Photo Gallery problemas Windows 7 ir Vista

Automati?kai diagnozuoja ir sprend?ia problemas, kai rodomos nuotraukos ir skaidri? demonstravimas naudojant ?Windows? fotogalerij? ir ekrano u?skland?. Ie?kokite kit? automatini? sprendim?
Kas juo pataisoma...
 • Sistemos na?umas sul?t?ja, kai per?i?rimas keleto puslapi? TIFF failas
 • Nepavyksta per?i?r?ti nuotrauk? ?Windows? fotogalerijoje
 • ?Windows? fotogalerijos nuotrauk? spausdinimo per?i?roje spalvos yra pakei?iamos
 • ?Windows? fotogalerijoje paleidus skaidri? demonstravim? sistemoje ?Windows Vista? nerodomos nuotraukos
 • ?Windows Live? fotogalerijos atsi?stas albumas nebeveikia atnaujinus ?Vista? ? ?Windows 7? versij?
 • ?Windows Live? fotogalerija nebeatsako arba nepaleid?iama
 • Kompiuteryje su ?Windows Vista? sistemos ?Windows? fotogalerijoje vaizdas yra geltonas
 • Nuotrauk? ekrano u?sklanda neveikia
 • Kintantys nuotrauk? per?jimai, kai nuotraukos per?i?rimos naudojant skaidri? demonstravimo ekrano u?skland?
Ie?koti kit? ?Fix it? sprendim?...
Apsilankykite m?s? sprendim? centre, kuriame rasite daugiau bendr?j? problem? sprendim?
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
 • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
 • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.