Taisyti ?Windows? paie?k?: neveikia, sugenda, nepateikia rezultat?

Automati?kai spr?skite ?Windows? ie?kos problemas, kai ie?kos negalite paleisti, ji veikia netinkamai arba neparodo rezultat?. Ie?kokite kit? automatini? sprendim?
Kas juo pataisoma...
  • ?Windows? ie?ka neparodo rezultat?
  • ?Windows? ie?ka u?stringa
  • ?Windows? ie?kos negalite paleisti
  • Bendrosios ?Windows? ie?kos problemos
 
Ie?koti kit? ?Fix it? sprendim?...
Apsilankykite m?s? sprendim? centre, kuriame rasite daugiau bendr?j? problem? sprendim?
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
  • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
  • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.