Spr?sti saugos problemas, kad Windows b?t? apsaugota automati?kai

Automati?kai aptinka ir sprend?ia ?Windows? saugos problemas, kuri? kyla, pavyzd?iui, UAC (vartotojo abonemento valdymo tarnyboje), ?Windows? u?kardoje arba duomen? vykdymo apsaugoje (DEP), kad b?t? i?vengta saugos gr?smi?. Ie?kokite kit? automatini? sprendim?
Kas juo pataisoma...
  • Tikrina ?Windows? saugos funkcijas ir, jeigu reikia, jas ?jungia
  • Suk?iavimo apsimetant arba ?SmartScreen? filtrai
  • Vartotojo abonemento valdymo tarnyba (UAC)
  • Duomen? apdorojimo apsauga (DEP)
  • ?Windows? u?karda
  • Antivirusin?s apsaugos b?sena ir naujinimai
Ie?koti kit? ?Fix it? sprendim?...
Apsilankykite m?s? sprendim? centre, kuriame rasite daugiau bendr?j? problem? sprendim?
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
  • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
  • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.