Re?avanje problema bezbednosti radi automatske za?tite Windows-a

Automatski dijagnostikujte i re?ite probleme sa bezbedno??u u operativnom sistemu Windows, na primer UAC (kontrola korisni?kog naloga), Windows za?titni zid ili za?tita izvr?avanja podataka (DEP), radi spre?avanja bezbednosnih pretnji. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
  • Proverava bezbednosne funkcije u operativnom sistemu Windows i po potrebi ih omogu?ava
  • Filter za phishing ili Smartscreen filter
  • Kontrola korisni?kog naloga (UAC)
  • Za?tita izvr?avanja podataka (DEP)
  • Windows za?titni zid
  • Status antivirusne za?tite i ispravke
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
  • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
  • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.