Lösa säkerhetsproblem för att skydda Windows automatiskt

Diagnostisera och åtgärda automatiskt säkerhetsproblem i Windows, exempelvis Kontroll av användarkonto, Windows-brandväggen eller dataexekveringsskydd, för att förhindra säkerhetshot. Sök efter andra automatiserade lösningar
Korrigeringar som utförs ...
  • Kontrollerar säkerhetsfunktionerna i Windows och aktiverar dem om det behövs
  • Nätfiske- eller SmartScreen-filter
  • Kontroll av användarkonto
  • Dataexekveringsskydd
  • Windows-brandväggen
  • Status och uppdateringar av virusskydd
Sök efter andra Fix it-lösningar ...
Gå till vårt Solution Center för fler lösningar av vanliga problem
Microsoft Fix it
Instruktioner för körning
  • Klicka på knappen Kör nu nedan.
  • Följ sedan instruktionerna på skärmen för att starta
Kör
error
Vi beklagar, men ditt operativsystem stöds inte av Microsoft Fix it just nu.