Diagnostisera och åtgärda automatiskt USB-problem i Windows

Diagnostisera och reparera automatiskt vanliga USB-problem. Till exempel med USB-flashminnen, USB-hårddiskar och USB-skrivare. Sök efter andra automatiserade lösningar
Korrigeringar som utförs ...
  • USB-enheter för uppspelning av ljud, för lagring och för utskrift som inte går att mata ut från dialogrutan Säker borttagning av maskinvara.
Sök efter andra Fix it-lösningar ...
Gå till vårt Solution Center för fler lösningar av vanliga problem
Microsoft Fix it
Instruktioner för körning
  • Klicka på knappen Kör nu nedan.
  • Följ sedan instruktionerna på skärmen för att starta
Kör
error
Vi beklagar, men ditt operativsystem stöds inte av Microsoft Fix it just nu.