Suport pentru Windows Live Essentials

Ajutor ?i asisten?ă Microsoft Live Essentials 2011 Suite. Linkuri la solu?ii tehnice, servicii clien?i, descărcări, ghiduri introductive ?i altele

Introducere

Cerin?e de sistem pentru Windows Live Essentials 2011
Afla?i care sunt cerin?ele de sistem pentru Windows Live Essentials.
Descărca?i de aici Windows Live Essentials 2011
Realiza?i mai multe cu Windows pe computer prin programe gratuite de la Microsoft; descărca?i unul sau întreaga suită.
Messenger
?ine?i legătura cu prietenii ?i familia.
Galeria foto
Distra?i-vă cu fotografiile dvs.
Movie Maker
Transforma?i fotografiile ?i videoclipurile dvs. în filme senza?ionale.
Mail
Email, calendare ?i multe altele pentru a vă organiza via?a.
Writer
Vă spune?i povestea ca un blogger profesionist.
Siguran?a familiei
Stabili?i accesul ?i programul pentru a supraveghea ce se întâmplă.
Windows Live Mesh
Ob?ine?i cele mai recente versiuni oriunde vă afla?i.
Messenger Companion
Marca?i pagini ?i le partaja?i pe Web.
Bing Bar
Accesa?i Bing direct din browser.
Pachetul Outlook Connector
Conecta?i Live Hotmail ?i Messenger cu Outlook.
Siverlight (EN)
Ob?ine?i insertul Silverlight ?i îmbogă?i?i experien?a Web.
Microsoft la domiciu (EN)
Afla?i mai multe despre cum să folosi?i optim produsele dvs. Microsoft de acasă, plus un buletin de ?tiri gratuit.
Centru de ajutor Windows Live Essentials
Ob?ine?i informa?ii ?i ajutor despre instalare de la Centrul de ajutor Windows Live Essentials.
Centru de ajutor pentru Sign in Windows Live
Ob?ine?i ajutor ?i informa?ii pentru sign in pentru o parolă uitată, probleme de sign in, coduri de unică folosin?ă, conturi blocate ?i alte probleme.
Centru de ajutor pentru cont Windows Live
Ob?ine?i ajutor pentru contul Windows Live pentru probleme cum ar fi un cont blocat, informa?ii pentru reini?ializarea parolei etc.

Solu?ii de top
Ob?ine?i solu?ii tehnice pentru programul de instalare Windows Live Essentials.
Solu?ii de top
Ob?ine?i solu?ii tehnice pentru Windows Live ID.

Windows Live Mail ?i Windows Hotmail

Windows Live Mail

Windows Live Mail 2011
Descărca?i Windows Live Mail 2011.

Adăugarea de conturi
Afla?i cum se gestionează mai multe conturi de po?tă electronică.

Utilizarea calendarului
Vede?i cum se gestionează evenimentele din calendar.

Partajarea fotografiilor
Pa?ii necesari pentru partajarea fotografiilor cu prietenii ?i familia într-un simplu mesaj de po?tă electronică.

Solu?ii de top (EN)
Ob?ine?i solu?ii tehnice pentru Windows Live Mail.

Windows Hotmail

Windows Live Hotmail
Înregistra?i-vă pentru serviciul de coresponden?ă bazat pe Web Windows Live Hotmail.

Introducere
Afla?i informa?iile de bază despre adăugarea prietenilor, începerea unei conversa?ii ?i personalizarea Messenger.

Cum să vă feri?i de po?ta electronică nedorită
Afla?i ce este SmartScreen ?i cum blochează coresponden?a nedorită.

Office în inbox
Afla?i cum se vizualizează ?i se accesează fi?ierele Office online ?i cum se editează acestea în browserul Web.

Centru de ajutor Windows Live Hotmail
Ob?ine?i mai multe informa?ii ?i ajutor în legătură cu ce trebuie să face?i cu conturile sparte, cum să utiliza?i Vizualizările active, fotografiile, folderele, adăugarea conturilor ?i altele.

Centru de ajutor pentru calendar Hotmail
Citi?i articole introductive despre calendarele cu zile de na?tere sau de sărbători, despre abonare ?i import, Outlook etc.

Hotmail acum pe Facebook (EN)
Ob?ine?i asisten?ă suplimentară ?i conecta?i-vă cu alte persoane pe Facebook.

Solu?ii de top
Ob?ine?i solu?ii tehnice pentru Windows Live Hotmail.

?ine?i legătura cu familia ?i prietenii

Windows Live Messenger

Descărca?i Windows Live Messenger 2011
?ine?i legătura, partaja?i ?i face?i conexiunea cu re?elele dvs. sociale.

Ob?ine?i Messenger pentru telefonul dvs. mobil
Păstra?i legătura chiar ?i atunci când sunte?i plecat de acasă.

Introducere
Afla?i informa?iile de bază despre adăugarea prietenilor, începerea unei conversa?ii ?i personalizarea Messenger.

?ine?i legătura
Vede?i cine este online, primi?i actualizări sociale ?i ?ine?i legătura.

Mai mult decât mesagerie instant
Chat cu defini?ie înaltă, partajare de fi?iere ?i jocuri.

Messenger pe Web
Utiliza?i Windows Live Messenger pe Web pentru a ?ine legătura cu prietenii de oriunde vă afla?i.

Informa?ii despre Messenger Companion
Utiliza?i Messenger Companion pentru a vedea ce pagini le plac prietenilor dvs. în timp ce naviga?i pe Web utilizând Windows Internet Explorer.

Seta?i nivelul de confiden?ialitate pentru Messenger
Controla?i ceea ce partaja?i cu alte persoane ?i care persoane au permisiunea să vă vadă informa?iile.

Centru de ajutor Windows Live Messenger
Ob?ine?i mai multe informa?ii ?i ajutor despre problemele de sign in, parolă, stare, sign in în mai multe loca?ii, confiden?ialitate etc.

Centru de ajutor Windows Live Messenger Companion
Ob?ine?i mai multe informa?ii ?i ajutor despre Messenger Companion, dezinstalare, partajare, notificări etc.

Solu?ii de top
Ob?ine?i solu?ii tehnice pentru Windows Live Messenger.

Vă îmbunătă?i?i imaginile ?i le partaja?i online

Galerie foto Windows Live

Descărca?i Galeria foto Windows Live 2011
Utiliza?i instrumente puternice pentru fotografii pentru a crea uimitoare panorame, filme, expuneri de diapozitive ?i altele.

Partaja?i online fotografii ?i fi?iere video
Economisi?i timp publicând fotografii ?i fi?iere video direct din Galeria foto pe site-urile preferate de re?ea socială, cum ar fi SkyDrive, Flickr, Facebook ?i YouTube.

Găsi?i fotografiile pe care le căuta?i
Este foarte simplu de căutat fotografii în colec?ia proprie.

Fotografiile dvs. vor arată excelent
Afla?i cum se folosesc instrumente simple de editare, pe rând sau toate împreună, pentru a crea fotografii excelente.

Crea?i fotografii panoramice
Afla?i cum se face o fotografie panoramică dintr-o serie de fotografii.

Centru de ajutor pentru Galerie foto Windows Live
Afla?i cum să edita?i fotografii, cum să utiliza?i comenzile rapide de la tastatură, cum să importa?i fotografii etc.

Solu?ii de top
Ob?ine?i solu?ii tehnice pentru Galerie foto Windows Live.

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker 2011
Descărca?i Windows Live Movie Maker 2011 ?i afla?i cât de repede se pot transforma fotografiile ?i videoclipurile dvs. în filme rafinate.

Personaliza?i filmul a?a cum dori?i
Adăuga?i efecte de editare, de sunet ?i tranzi?ii.

Vă partaja?i filmele
Afla?i cum se partajează filmele pe Web, în HD ?i pentru dispozitive mobile.

Centru de ajutor pentru Windows Live Movie Maker
Ob?ine?i informa?ii despre tipurile de fi?iere, ascunderea par?ială a videoclipurilor, adăugarea fotografiilor ?i videoclipurilor, setările particularizate etc.

Solu?ii de top (EN)
Ob?ine?i solu?ii tehnice pentru Windows Live Movie Maker.

Windows Live Sky Drive

Încărca?i ?i partaja?i fotografii cu SkyDrive
Afla?i mai multe despre SkyDrive, depozit gratuit online, suficient pentru încărcarea ?i partajarea a mii de fotografii.

SkyDrive: Func?ionează cu Microsoft Office
Vede?i cum ave?i posibilitatea să crea?i, să vizualiza?i, să edita?i ?i să partaja?i online gratuit documente Microsoft Office salvate în Word, Excel, PowerPoint ?i OneNote.

Office Online
Afla?i mai multe despre cum se utilizează Office Online - gratuit.

Centru de ajutor Windows Live SkyDrive
Ob?ine?i mai multe informa?ii ?i ajutor despre SkyDrive, rezolvarea problemelor cu încărcarea fi?ierelor, modificarea permisiunilor de acces etc.

Solu?ii de top
Ob?ine?i solu?ii tehnice pentru Windows Live SkyDrive.

Blog, men?ine?i siguran?a familiei, sincronizarea online a fi?ierelor etc

Windows Live Writer

Windows Live Writer 2011
Descărca?i Windows Live Writer 2011 ?i vede?i cât de simplu este să vă povesti?i întâmplările.

Configura?i
Afla?i cum se configurează mai multe bloguri cu WordPress, Blogger ?i TypePad.

Vă personaliza?i blogul
Vede?i cum se adaugă imagini ?i videoclipuri din panglică.

Utiliza?i formatarea
Afla?i cum se utilizează panglica pentru a formata, a crea titluri ?i altele.

Centru de ajutor Windows Live Writer
Ob?ine?i mai multe informa?ii ?i ajutor despre comenzile rapide de la tastatură, conturile de blog, site-urile FTP, editarea articolelor etc.

Solu?ii de top (EN)
Ob?ine?i solu?ii tehnice pentru Windows Live Writer.

Siguran?a familiei Windows Live

Siguran?a familiei Windows Live 2011
Descărca?i Siguran?a familiei Windows Live pentru a vă fi de ajutor în gestionarea site-urilor Web pe care le pot vedea copii dvs. ?i în controlul persoanelor cu care ace?tia pot vorbi online.

Centru de ajutor Windows Live - Siguran?a familiei
Afla?i care sunt pa?ii pentru adăugarea copiilor, filtrare, conversa?ii, categorii de con?inut Web etc.

Solu?ii de top (EN)
Ob?ine?i solu?ii tehnice pentru Siguran?a familiei Windows Live.

Windows Live Mesh

Windows Live Mesh 2011
Accesa?i fi?ierele de pe computere de aproape oriunde.

Vă sincroniza?i setările programelor
Afla?i cum se sincronizează setările programelor pentru computere care execută Windows 7 sau Windows Vista.

Utiliza?i depozitul sincronizat Sky Drive
Afla?i care sunt pa?ii pentru a selecta folderele de sincronizat pe SkyDrive, apoi ave?i cele mai recente copii pe computere.

Lucra?i la distan?ă cu Live Mesh
Vede?i cum se lucrează pe computer de pe alt computer din altă loca?ie.

Windows Live Mesh 2011
Afla?i cum să utiliza?i Windows Live Mesh pentru a men?ine fi?ierele sincronizate.

Solu?ii de top (EN)
Ob?ine?i solu?ii tehnice pentru Windows Live Mesh.

Bara de instrumente Bing

Ob?ine?i Bing Bar
Ob?ine?i acces direct la Bing, chiar din browser ?i îl particulariza?i.

Op?iuni de suport

Bun venit în Centrul de solu?ii Windows Live (EN)
Găsi?i cele mai vizualizate solu?ii certificate de la Microsoft, publica?i-vă întrebările în forumurile noastre sau ajuta?i-i pe al?ii, dând răspunsuri.

Centru de ajutor pentru cont Windows Live
Ob?ine?i ajutor ?i informa?ii de sign in pentru o parolă uitată, probleme de sign in, coduri de unică folosin?ă, conturi blocate ?i alte probleme.

Centru de ajutor pentru Sign in Windows Live
Găsi?i cele mai vizualizate solu?ii certificate de la Microsoft, publica?i-vă întrebările în forumurile noastre sau ajuta?i-i pe al?ii, dând răspunsuri.

Centru de ajutor Windows Live
Ob?ine?i de aici articole introductive despre toate aplica?iile Windows Live.

Centrul de solu?ii Windows Live
Ob?ine?i solu?ii ?i intra?i în legătură cu alte persoane pentru asisten?ă ?i informa?ii despre Windows Live Essentials 2011.

Siguran?ă online Microsoft (EN)
Afla?i mai multe despre siguran?a ?i confiden?ialitatea online.

Ultima examinare : 23 octombrie 2012