„Small Business Server“ sprendim? centras

?Windows Small Business Server? 2011, 2008 ir 2003 pagalba ir palaikymas. Nuorodos ? klient? aptarnavim? ir sprendimus .

D?l ?Windows Server Essentials? palaikymo apsilankykite ?Windows Server? sprendim? centre.

Pagrindiniai ?altiniai

Pagrindiniai ?altiniai

?Windows Small Business Server? produkt? pagrindinis puslapis
Nor?dami rasti informacijos apie produkt?, bandom?sias programos versijas, ?sigijimo galimybes, techninius i?teklius ir kt., apsilankykite ?Windows Small Business Server? pagrindiniame puslapyje.

IT specialistams: ?Small Business Server TechCenter?, esantis ?TechNet? svetain?je (EN)
?Small Business Server TechCenter? yra pagrindinis IT specialistams skirtas i?teklius, kuriame pateikiamos nuorodos ? techninius i?teklius, ?skaitant straipsnius, internetines transliacijas, vaizdo ?ra?us, interneto dienora??ius ir bendruomeni? forumus.

?TechNet? biblioteka, skirta ?Small Business Server? (EN)
?TechNet? biblioteka yra svarbus informacijos ?altinis, skirtas IT specialistams, naudojantiems ?Microsoft? ?rankius, produktus, technologijas ir paslaugas. ?TechNet? bibliotekoje pateikiamos instrukcijos ir referencin? dokumentacija, trik?i? diagnostikos i?tekliai, techniniai straipsniai ir pan.

Norite paklausti? Pateikite klausim? ?Small Business Server? forumuose (EN)
U?duokite klausim? arba ie?kokite atsakym? ?Small Business Server? forumuose. ?ia visuomet rasite specialist?, kurie jums patars.

Geriausi sprendimai

Nuotolinio darbalaukio seanso pagrindinis kompiuteris n?ra palaikomas naudojant ?Small Business Server 2011 Standard Edition? (EN)
?iame straipsnyje apra?oma, kaip spr?sti pagrindinio kompiuterio, skirto nuotolinio darbalaukio seansui, vaidmens tarnybos diegimo problemas, kai kompiuteryje veikia ?Windows SBS 2011 Standard?.

?diegus KB983444 arba KB2345304 ne?manoma pasiekti ?Companyweb? ir ?SharePoint? administravimo centro (EN)
?iame interneto dienora?tyje pateikiami klientams skirti trik?i? diagnostikos patarimai, kaip elgtis, kai ?diegus KB983444 arba KB2345304 ne?manoma pasiekti ?Companyweb? ir ?SharePoint? administravimo centro.

Atnaujintos SBS 2003 ir 2008 BPA (EN)
?iame interneto dienora?tyje aptariamos naujos taisykl?s, susijusios su SBS 2003 ir SBS 2008 BPA konfig?racijos fail? naujinimais.

Spartusis ?FixIT?! SBS 2003 efektyvumo ataskaitos klaida rodo, kad neveikia automatin? tarnyba
?iame straipsnyje pateikiamas automatinis pataisymas, skirtas problemai spr?sti, kai SBS 2003 efektyvumo ataskaita rodo, jog neveikia automatin? tarnyba.

?Exchange 2007? sistemoje SBS 2008 pradeda veikti bandomosios versijos re?imu ir ragina j? suaktyvinti
?iame straipsnyje pateikiama kar?toji pataisa, skirta toliau nurodytai problemai spr?sti: serveryje su ?Windows Small Business Server 2008? i? naujo ?diegus arba pataisius ?iuo metu ?diegt? ?Exchange Server 2007?, programa ?Exchange Server 2007? netik?tai pradeda veikti bandomosios versijos re?imu.

Numatytasis ?liuzas n?ra nurodytas kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Server 2008? arba ?Windows Vista?
?iame straipsnyje pateikiama kar?toji pataisa, skirta toliau nurodytai problemai spr?sti: numatyt?j? ?liuz? nusta?ius naudojant komand? ?Netsh? ir i? naujo paleidus kompiuter?, numatytasis ?liuzas n?ra nurodomas kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Server 2008? arba ?Windows Vista?.

Bendruomen?

Pateikite klausim? bendruomenei

Turite klausim?? Paskelbkite savo klausim? ?Small Business Server? forumuose
?Small Business Server? forumas (EN)
?Small Business Server 2011 Essentials? forumas (EN)

?Small Business Server? interneto dienora?tis (EN)
Oficialusis ?Small Business Server? interneto dienora?tis.

Savaranki?ko palaikymo galimyb?s

Savaranki?ko palaikymo galimyb?s

Paie?ka ?ini? baz?je
?Small Business Server? bendr?j? problem? sprendim? ie?kokite ?Microsoft? ?ini? baz?je.

Norite paklausti? Pateikite klausim? ?Small Business Server? forumuose (EN)
U?duokite klausim? arba ie?kokite atsakym? ?Small Business Server? forumuose. ?ia visuomet rasite specialist?, kurie jums patars.

Naudodami ?Microsoft Connect? pateikite atsiliepim? apie produkt? (EN)
U?siregistruokite ir naudodamiesi ?Microsoft Connect? atsiliepim? apie produkt? pateikite tiesiai ?Microsoft? produkt? grup?ms, ie?kokite bendr?j? problem? sprendim?.

IT specialistams: ?Small Business Server TechCenter?, esantis ?TechNet? svetain?je (EN)
?Small Business Server TechCenter? yra pagrindinis IT specialistams skirtas i?teklius, kuriame pateikiami saitai ? techninius i?teklius, ?skaitant straipsnius, atsisiuntimus, interneto dienora??ius ir bendruomeni? forumus.

?Microsoft Premier? klientai
?mon?s klientai, turintys ?Premier? abonement? ir norintys rasti informacijos apie trik?i? diagnozavim? ir ?alinim?, gali apsilankyti svetain?je ?Microsoft Premier Online? ar u?pildyti prane?im? ?Microsoft? technin?s pagalbos specialistui d?l ?vykio, kuriam reikia pagalbos.

?Microsoft? partneriai: apsilankykite ?Microsoft? partneri? tinkle
?Microsoft? partneriai ?Microsoft? partneri? tinkle gali pasirinkti teikiamas palaikymo paslaugas.

Mokamo palaikymo galimyb?s

Mokamo palaikymo galimyb?s

El. pa?tu, tiesiogiai internetu ar telefonu susisiekite su ?Microsoft? technin?s pagalbos specialistu.

Mokamas palaikymas
Nor?dami susisiekti su ?Microsoft? palaikymo specialistu, spustel?kite toliau pateikt? turim? produkt? ir jo versij?. Kad m?s? pagalba b?t? veiksminga, u?duosime jums kelis klausimus.

Small Business Server 2011
Small Business Server 2008
Small Business Server 2003 R2
Small Business Server 2003

Sutartyje numatyti ?vykiai, kuriems taikomas palaikymas

Susisiekite su ?Microsoft? technin?s pagalbos specialistu naudodami ?TechNet? prenumerat? (EN)
Kaip ?TechNet Plus? prenumeratorius turite teis? pasinaudoti dviem (2) papildomomis u?klausomis. Su?inokite daugiau.

?Microsoft Premier? klientai
?mon?s klientai, turintys ?Premier? abonement? ir norintys rasti informacijos apie trik?i? diagnozavim? ir ?alinim?, gali apsilankyti svetain?je ?Microsoft Premier Online? ar u?pildyti prane?im? ?Microsoft? technin?s pagalbos specialistui d?l ?vykio, kuriam reikia pagalbos.

?Microsoft? partneriai: apsilankykite ?Microsoft? partneriams skirtame tinkle (EN)
?Microsoft? partneriai ?Microsoft? partneriams skirtame tinkle gali naudotis neribota pagalba internetu.

?Microsoft? programin?s ?rangos naujumo garantija (EN)
Su ?Microsoft? programin?s ?rangos naujumo garantijos programa ?sigysite bendr?j? licencij? ir papildom? privilegij?.

Palaikymo trukm?

Per?i?r?kite informacij? apie palaikymo trukm?

?Microsoft? produkt? palaikymo trukm?s strategija
Nor?dami per?i?r?ti ?Microsoft? produkt? palaikymo nuostatas nuo ?sigaliojimo iki pabaigos, apsilankykite palaikymo trukm?s strategijos puslapyje.

?Small Business Server? trukm?s strategija

Nor?dami per?i?r?ti informacij? apie konkre?ios ?Small Business Server? versijos palaikymo trukm?, pasirinkite reikiam? produkt? ir jo versij? i? toliau i?vardyt?.

Small Business Server 2011
?Smalll Business Server 2011 Standard?
?Smalll Business Server 2011 Essentials?
?Smalll Business Server 2011 Premium? priedas

Small Business Server 2008
Small Business Server 2008 Standard
Small Business Server 2008 Premium

Small Business Server 2003 R2
Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
Small Business Server 2003 R2 Premium Edition

Small Business Server 2003
Small Business Server 2003 Standard Edition
Small Business Server 2003 Premium Edition
Small Business Server 2003 SP1

Paskutin? per?i?ra : 2013 m. kovo 15 d.