Centrum riešení pre produkt Small Business Server

Pomocník a technická podpora pre Windows Small Business Server 2011, 2008 a 2003. Prepojenia na služby zákazníkom a technické riešenia.

Technickú podporu pre Windows Server Essentials nájdete v Centre riešení pre systém Windows Server.

Zdroje dôležitých informácií

Zdroje dôležitých informácií

Domovská stránka produktu Windows Small Business Server
Navštívte domovskú stránku produktu Small Business Server, na ktorej nájdete informácie o produkte, skúšobné verzie softvéru, informácie o možnostiach nákupu, zdrojoch technických informácií a ďalšie informácie.

Profesionáli v oblasti IT: Centrum technológií TechCenter produktu Small Business Server na lokalite TechNet (EN)
Centrum technológií TechCenter produktu Small Business Server predstavuje primárny zdroj informácií pre profesionálov z oblasti IT, pretože poskytuje prepojenia na zdroje technických informácií vrátane článkov, súčastí na prevzatie, blogov a fór komunity.

Knižnica TechNet pre produkt Small Business Server (EN)
Knižnica TechNet predstavuje základný zdroj informácií pre profesionálov z oblasti IT používajúcich nástroje, produkty, technológie a služby spoločnosti Microsoft. Knižnica TechNet obsahuje dokumentáciu s postupmi a referenčnú dokumentáciu, zdroje na riešenie problémov, technické články a ďalšie položky.

Máte otázku? Zverejnite ju na fórach produktu Small Business Server (CZ)
Položte otázku alebo nájdite odpovede na fórach produktu Small Business Server. Odborníci sú pripravení pomôcť.

Najlepšie riešenia

Hostiteľ relácie vzdialenej pracovnej plochy nie je podporovaný vo vydaní Small Business Server 2011 Standard Edition (CZ)
V tomto článku sa popisuje spôsob riešenia problémov týkajúcich sa inštalácie služby roly hostiteľa relácie vzdialenej pracovnej plochy v počítači so systémom Windows SBS 2011 Standard.

Po nainštalovaní článkov databázy KB983444 alebo KB2345304 nie je dostupná časť centrálneho spravovania lokality SharePoint a lokality Companyweb (EN)
Tento blog poskytuje zákazníkom tipy na riešenie problémov v prípade, keď po nainštalovaní článkov databázy KB983444 alebo KB2345304 nie je dostupná časť centrálneho spravovania lokality SharePoint a lokality Companyweb.

Aktualizovali sa produkty SBS 2003 a 2008 BPA (EN)
V tomto blogu sú uvedené nové pravidlá súvisiace s aktualizáciami konfiguračných súborov produktov SBS 2003 a SBS 2008 BPA.

Nástroj rýchlej opravy FixIT! Chybové hlásenie v zostave výkonu produktu SBS 2003 naznačuje, že automatická služba nefunguje
Tento článok obsahuje informácie o automatickej oprave na riešenie problému, keď zostava výkonu produktu SBS 2003 naznačuje, že automatická služba nefunguje.

Program Exchange 2007 na serveri SBS 2008  prejde do režimu skúšobnej verzie a zobrazuje sa výzva na aktiváciu
Tento článok obsahuje informácie o automatickej oprave na riešenie nasledujúceho problému: Po preinštalovaní alebo oprave aktuálnej inštalácie programu Exchange Server 2007 na serveri s produktom Windows Small Business Server 2008 prejde program Exchange Server 2007 neočakávane do režimu skúšobnej verzie.

V počítači so systémom Windows Server 2008 alebo Windows Vista chýba predvolená brána
Tento článok obsahuje informácie o automatickej oprave na riešenie nasledujúceho problému: V počítači so systémom Windows Server 2008 alebo Windows Vista chýba po reštartovaní počítača predvolená brána v prípade, keď je nastavená pomocou príkazu Netsh.

Komunita

Opýtajte sa komunity

Máte otázku? Zverejnite ju na fórach produktu Small Business Server
Fórum produktu Small Business Server (EN)
Fórum produktu Small Business Server 2011 Essentials (EN)

Blog produktu Small Business Server (EN)
Oficiálny blog produktu Small Business Server.

Možnosti svojpomocného riešenia problémov

Možnosti svojpomocného riešenia problémov

Vyhľadávanie v databáze Knowledge Base
Hľadajte informácie o riešení bežných technických problémov produktu Small Business Server v databáze Microsoft Knowledge Base.

Máte otázku? Zverejnite ju na fórach produktu Small Business Server (CZ)
Položte otázku alebo nájdite odpovede na fórach produktu Small Business Server. Odborníci sú pripravení pomôcť.

Použitie lokality Microsoft Connect na poskytnutie pripomienok k produktu (EN)
Zaregistrujte sa na lokalite Microsoft Connect a používajte ju na poskytovanie pripomienok k produktu priamo v rámci skupín produktov spoločnosti Microsoft a na vyhľadávanie alternatívnych riešení bežných problémov.

Profesionáli v oblasti IT: Centrum technológií TechCenter produktu Small Business Server na lokalite TechNet (EN)
Centrum technológií TechCenter produktu Small Business Server predstavuje primárny zdroj informácií pre profesionálov z oblasti IT, pretože poskytuje prepojenia na zdroje technických informácií vrátane článkov, súčastí na prevzatie, blogov a fór komunity.

Zákazníci so štatútom Microsoft Premier Customer
Podnikoví zákazníci s kontom služby Premier môžu navštíviť lokalitu Microsoft Premier Online a vyhľadávať tam informácie týkajúce sa riešenia problémov alebo môžu riešiť incident vyžadujúci technickú podporu s profesionálnym poskytovateľom technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Partneri spoločnosti Microsoft: Návšteva siete Microsoft Partner Network
Partneri spoločnosti Microsoft môžu získať neobmedzenú technickú podporu online prostredníctvom služieb siete Microsoft Partner Network.

Možnosti technickej podpory s asistenciou

Možnosti technickej podpory s asistenciou

Obráťte sa na profesionálneho poskytovateľa technickej podpory spoločnosti Microsoft prostredníctvom e-mailu, online alebo telefonicky.

Platená technická podpora pre jednotlivé incidenty
Ak chcete kontaktovať odborníka technickej podpory spoločnosti Microsoft, kliknite na príslušný produkt a verziu zobrazené nižšie. My vám potom položíme niekoľko otázok, aby sme vám mohli poskytnúť čo najefektívnejšie služby.

Small Business Server 2011
Small Business Server 2008
Small Business Server 2003 R2
Small Business Server 2003

Zmluvná technická podpora pre jednotlivé incidenty

Obráťte sa na profesionálneho poskytovateľa technickej podpory spoločnosti Microsoft a využite svoje predplatené služby TechNet (EN)
Ako predplatiteľ služieb TechNet Plus máte nárok na poskytnutie podpory pri dvoch (2) doplnkových incidentoch. Ďalšie informácie.

Zákazníci so štatútom Microsoft Premier Customer
Podnikoví zákazníci s kontom služby Premier môžu navštíviť lokalitu Microsoft Premier Online a vyhľadávať tam informácie týkajúce sa riešenia problémov alebo môžu riešiť incident vyžadujúci technickú podporu s profesionálnym poskytovateľom technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Partneri spoločnosti Microsoft: Navštívte sieť Microsoft Partner Network (EN)
Partneri spoločnosti Microsoft môžu získať neobmedzenú technickú podporu online prostredníctvom služieb siete Microsoft Partner Network.

Microsoft Software Assurance
Získajte multilicencie a ďalšie výhody s programom Microsoft Software Assurance.

Technická podpora počas celej životnosti produktov

Zobrazenie informácií o poskytovaní technickej podpory počas celej životnosti produktov

Zásady poskytovania technickej podpory spoločnosti Microsoft počas životného cyklu produktov
Navštívte stránku zásad poskytovania technickej podpory počas životného cyklu produktov a oboznámte sa s pravidlami spoločnosti Microsoft pre technickú podporu produktov od ich sprístupnenia až po ukončenie ich životného cyklu.

Zásady poskytovania podpory počas celej životnosti produktov Small Business Server

Ak chcete zobraziť informácie o poskytovaní technickej podpory počas celej životnosti pre určitú verziu produktu Small Business Server, vyberte požadovaný produkt a verziu.

Small Business Server 2011
Smalll Business Server 2011 Standard
Smalll Business Server 2011 Essentials
Smalll Business Server 2011 Premium Add-On

Small Business Server 2008
Small Business Server 2008 Standard
Small Business Server 2008 Premium

Small Business Server 2003 R2
Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
Small Business Server 2003 R2 Premium Edition

Small Business Server 2003
Small Business Server 2003 Standard Edition
Small Business Server 2003 Premium Edition
Small Business Server 2003 SP1

Posledné hodnotenie : 15. marca 2013