Centrum riešení pre program SharePoint Designer

Zdroje dôležitých informácií

Zdroje dôležitých informácií

Popis balíka SharePoint Designer 2010 SP1
Balík Microsoft SharePoint Designer 2010 Service Pack 1 (SP1) poskytuje najnovšie aktualizácie programu SharePoint Designer 2010.

Stránka SharePoint Designer na lokalite Office Online
Nájdete tu informácie o produktoch, skúšobnú verziu softvéru, informácie o možnostiach zakúpenia, články týkajúce sa pomoci a spôsobu používania a mnoho ďalších informácií.

Sprievodcovia produktmi balíka Office 2010 (EN)
Sprievodcovia produktmi balíka Office 2010 poskytujú prehľad noviniek vo vašich obľúbených programoch balíka Microsoft Office a detailný pohľad na výhody všetkých programov balíka Office 2010, ako aj webových aplikácií Office Online a balíka Office Mobile 2010.

Šablóny aplikácie pre aplikáciu Windows SharePoint Services 3.0 (EN)
Šablóny aplikácie sú vlastné integrované scenáre prispôsobené potrebám a požiadavkám konkrétnych obchodných procesov alebo množín úloh v organizáciách ľubovoľnej veľkosti. Sú kompatibilné s programom Office SharePoint Designer a uľahčujú prispôsobenie.

Profesionáli v oblasti IT: Navštívte Centrum aktualizácií pre balík Microsoft Office, servery Office Server a príslušné produkty (EN)
Na jednom mieste vyhľadajte a spravujte aktualizácie pre balík Office, server Forms Server, Groove Server, PerformancePoint Server, Project Portfolio Server, Project Server, Search Server, SharePoint Server a aplikáciu Windows SharePoint Services.

Profesionáli v oblasti IT: Stránka SharePoint TechCenter na lokalite TechNet (EN)
Stránka SharePoint TechCenter predstavuje primárny zdroj informácií pre profesionálov v oblasti IT, pretože poskytuje prepojenia na zdroje technických informácií vrátane článkov, webcastov, videí, blogov a fór komunity.

Vývojári: Stránka SharePoint DevCenter na lokalite MSDN (EN)
Stránka SharePoint Developer Center je primárnym zdrojom informácií pre vývojárov, ktorí hľadajú informácie na pomoc pri vytváraní a správe riešení pre program SharePoint.

Možnosti technickej podpory

Svojpomocné riešenie problémov

Hľadajte v databáze Knowledge Base
Hľadajte technické riešenia pre bežné problémy s možnosťou opravy v databáze Microsoft Knowledge Base.

Sprievodcovia produktmi balíka Office 2010 (EN)
Sprievodcovia produktmi balíka Office 2010 poskytujú prehľad noviniek vo vašich obľúbených programoch balíka Microsoft Office a detailný pohľad na výhody všetkých programov balíka Office 2010, ako aj webových aplikácií Office Online a balíka Office Mobile 2010.

Opýtajte sa komunity

Blog služby SharePoint pre koncových používateľov (EN)
Blog navrhujú, píšu a publikujú autori, ktorí prinášajú obsah služby SharePoint na lokalitu Office Online.

Fóra produktov a technológií služby SharePoint (EN)
Fóra služby SharePoint obsahujú kompletnú množinu diskusií týkajúcich sa mnohých aspektov produktov a technológií služby SharePoint.

Obráťte sa na profesionálneho poskytovateľa technickej podpory spoločnosti Microsoft

Obráťte sa na profesionálneho poskytovateľa technickej podpory spoločnosti Microsoft prostredníctvom e-mailu, rozhovoru alebo telefonicky.

Životný cyklus technickej podpory

Zobrazenie informácií o životnom cykle technickej podpory

Politika spoločnosti Microsoft pre životné cykly technickej podpory
Navštívte stránku politiky pre životné cykly technickej podpory a oboznámte sa s pravidlami spoločnosti Microsoft pre technickú podporu pre produkty od ich sprístupnenia až po ukončenie ich životného cyklu.

Dátumy životného cyklu technickej podpory pre program SharePoint Designer
Pozrite si dátumy ukončenia životného cyklu technickej podpory pre program SharePoint Designer.

Posledné hodnotenie : 4. apríla 2014