Centar za rešenja za Small Business Server

Pomoć i podrška za Windows Small Business Server 2011, 2008 i 2003. Veze ka korisničkoj usluzi i tehničkim rešenjima.

Podršku za Windows Server Essentials potražite u Windows Server centru za rešenja.

Ključni resursi

Ključni resursi

Matična stranica proizvoda Windows Small Business Server (engl.)
Posetite matičnu stranicu sistema Small Business Server da biste pronašli informacije o proizvodu, probni softver, opcije kupovine, tehničke resurse i drugo.

IT profesionalci: Small Business Server TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
Small Business Server TechCenter je osnovni resurs za IT profesionalce koji nudi veze ka tehničkim resursima, uključujući članke, preuzimanja, blogove i forume zajednice.

TechNet biblioteka za Small Business Server (engl.)
TechNet biblioteka je osnovni izvor informacija za IT profesionalce koji koriste Microsoft alatke, proizvode, tehnologije i usluge. TechNet biblioteka obuhvata članke „kako da...“ i referentnu dokumentaciju, resurse za rešavanje problema, tehničke članke i drugo.

Imate pitanje? Postavite pitanje na forumima za Small Business Server (engl.)
Postavite pitanje ili potražite odgovore na forumima za Small Business Server. Pomoći će vam stručnjaci.

Najbolja rešenja

Host sesije udaljene radne površine nije podržan u sistemu Small Business Server 2011 Standard Edition (engl.)
Ovaj članak opisuje kako da rešite probleme u vezi sa instaliranjem usluge uloge hosta sesije udaljene radne površine na računaru koji radi pod sistemom Windows SBS 2011 Standard.

Veb lokacija preduzeća i SharePoint lokacija za centralnu administraciju nisu dostupni nakon instalacije ispravki KB983444 ili KB2345304 (engl.)
Ovaj blog navodi savete za rešavanje problema za klijente kada Veb lokacija preduzeća i SharePoint lokacija za centralnu administraciju nisu dostupni nakon instalacije ispravki KB983444 ili KB2345304.

SBS 2003 i 2008 BPA su ažurirani (engl.)
Ovaj blog ističe nova pravila u vezi sa ispravkama konfiguracionih datoteka SBS 2003 i SBS 2008 BPA.

FixIT quick! Greška u SBS 2003 izveštaju o performansama ukazuje na to da automatska usluga nije pokrenuta
Ovaj članak obezbeđuje ispravku koja rešava problem kada SBS 2003 izveštaj o performansama ukazuje na to da automatska usluga nije pokrenuta.

Exchange 2007 u sistemu SBS 2008 menja se u probni režim i traži aktivaciju
Ovaj članak pruža hitnu ispravku koja rešava sledeći problem: Exchange Server 2007 neočekivano prelazi u probni režim pošto ponovo instalirate ili popravite trenutnu instalaciju sistema Exchange Server 2007 na serveru koji radi pod sistemom Windows Small Business Server 2008.

Podrazumevani mrežni prolaz nedostaje na računaru koji radi pod sistemima Windows Server 2008 ili Windows Vista
Ovaj članak pruža hitnu ispravku koja rešava sledeći problem: Podrazumevani mrežni prolaz nedostaje na računaru koji radi pod sistemima Windows Server 2008 ili Windows Vista nakon ponovnog pokretanja računara ako je podrazumevani mrežni prolaz podešen pomoću komande Netsh.

Zajednica

Pitajte zajednicu

Imate pitanje? Postavite pitanje na Small Business Server forumima
Small Business Server forum (engl.)
Small Business Server 2011 Essentials forum (engl.)

Blog za Small Business Server (engl.)
Zvanični blog za Small Business Server.

Opcije samopodrške

Opcije samopodrške

Pretraga baze znanja
Pretražite Microsoft bazu znanja da biste pronašli tehnička rešenja za najčešće probleme sa sistemom Small Business Server.

Imate pitanje? Postavite pitanje na forumima za Small Business Server (engl.)
Postavite pitanje ili potražite odgovore na forumima za Small Business Server. Pomoći će vam stručnjaci.

Koristite Microsoft Connect da biste poslali povratne informacije o proizvodu (engl.)
Registrujte se i koristite Microsoft Connect da biste povratne informacije o proizvodu poslali direktno u Microsoft grupe proizvoda i da biste pronašli rešenja za uobičajene probleme.

IT profesionalci: Small Business Server TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
Small Business Server TechCenter je osnovni resurs za IT profesionalce koji nudi veze ka tehničkim resursima, uključujući članke, preuzimanja, blogove i forume zajednice.

Microsoft Premier klijenti
Poslovni korisnici sa Premier nalogom mogu da posete lokaciju Microsoft Premier Online da bi dobili informacije o rešavanju problema ili da bi otvorili incident za podršku sa stručnjakom Microsoft podrške.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da izaberu dostupne opcije podrške na lokaciji Microsoft Partner Portal.

Opcije pomoći u podršci

Opcije pomoći u podršci

Obratite se službi Microsoft Support Professional putem e-pošte, prosleđivanja na mreži ili telefona,

Plaćena podrška za incidente
Da biste se obratili službi Microsoft Support Professional, kliknite ispod na proizvod i verziju koji se odnose na vas. Postavićemo vam nekoliko pitanja da bismo na efikasan način izašli u susret vašem zahtevu.

Small Business Server 2011
Small Business Server 2008
Small Business Server 2003 R2
Small Business Server 2003

Podrška za incidente po ugovoru

Obratite se službi Microsoft Support Professional putem pretplate na TechNet (engl.)
Kao pretplatnik na TechNet Plus, imate pravo na dva (2) komplementarna incidenta. Saznajte više.

Microsoft Premier klijenti
Poslovni korisnici sa Premier nalogom mogu da posete lokaciju Microsoft Premier Online da bi dobili informacije o rešavanju problema ili da bi otvorili incident za podršku sa stručnjakom Microsoft podrške.

Microsoft partneri: Posetite lokaciju Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupaju neograničenoj podršci na mreži putem lokacije Microsoft Partner Network.

Microsoft Software Assurance
Odlučite se za količinsko licenciranje i dodatne pogodnosti pomoću programa Microsoft Software Assurance.

Životni ciklus podrške

Pogledajte informacije o životnom ciklusu podrške

Smernice životnog ciklusa Microsoft podrške
Posetite stranicu „Smernice životnog ciklusa podrške“ da biste prikazali uputstva korporacije Microsoft za podršku za proizvode, od dostupnosti pa sve do kraja životnog ciklusa proizvoda.

Smernice životnog ciklusa za Small Business Server

Da biste prikazali informacije o životnom ciklusu podrške za određenu verziju sistema Small Business Server, na dolenavedenoj listi izaberite proizvod i verziju koji se odnose na vas.

Small Business Server 2011
Smalll Business Server 2011 Standard
Smalll Business Server 2011 Essentials
Smalll Business Server 2011 Premium programski dodatak

Small Business Server 2008
Small Business Server 2008 Standard
Small Business Server 2008 Premium

Small Business Server 2003 R2
Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
Small Business Server 2003 R2 Premium Edition

Small Business Server 2003
Small Business Server 2003 Standard Edition
Small Business Server 2003 Premium Edition
Small Business Server 2003 SP1

Poslednji pregled : 15. mart 2013.