Podrška za Windows XP

Opcije podrške, više informacija i informacije o životnom ciklusu za Windows XP

Opcije i resursi podrške

Za tehničku pomoć sa operativnim sistemom Windows XP kliknite ovde. Za drugi sadržaj izaberite dolenavedenu kategoriju.

Opcije samopodrške

Pomoć i članci „Kako da...“ za Windows XP
Posetite centar za pomoć i članke „Kako da...“ za Windows XP da biste saznali kako da iskoristite Windows XP na najbolji mogući način.

Windows XP kompatibilnost (engl.)
Saznajte da li je vaš softver ili hardver kompatibilan, da li vam je potrebna nadogradnja softvera ili novi upravljački program.

Nabavka najnovijih servisnih paketa, ispravki i još mnogo toga
Posetite Microsoft Download Center da biste pronašli najnovije servisne pakete, ispravke, probne verzije i upravljačke programe.


Opcije samopodrške za rad

IT stručnjaci: Windows XP TechCenter na lokaciji TechNet (engl.)
Posetite Windows XP TechCenter na lokaciji TechNet da biste dobili napredno rešavanje problema i uputstva za IT stručnjake.

Microsoft paket za optimizaciju stonih računara (engl.)
Saznajte više o ovom programskom paketu tehnologija koji je dostupan kao pretplata za korisnike garancije za softver i koji poboljšava kompatibilnost i upravljanje, smanjuje troškove podrške i poboljšava upravljanje resursima i kontrolu smernica u okruženju.

Projektanti: Windows Client centar za projektante na lokaciji MSDN (engl.)
Posetite Windows Client centar za projektante na lokaciji MSDN da biste saznali više o projektovanju operativnog sistema Windows.

Podrška za mala preduzeća (engl.)
Jednostavna pomoć i rešavanje problema za mala preduzeća.

Resursi zajednice

Microsoft Community (engl.)
Postavite pitanje ili potražite rešenja na Windows XP Community forumima.

IT stručnjaci: Microsoft TechNet Windows XP forumi (engl.)
Postavite pitanje ili potražite rešenja na Microsoft TechNet Windows XP forumima.

Projektanti: Microsoft MSDN forumi za projektovanje softvera za Windows Client (engl.)
Postavite pitanje ili potražite rešenja na MSDN forumima za projektovanje softvera za Windows Client.

Pronalaženje netehničke po moći ili pomoći korisničke službe
Za opšte upite u vezi sa Microsoft proizvodima i uslugama posetite našu stranicu „Obratite nam se“.

Opcije tehničke podrške

Možda imate pravo na besplatnu podršku za garanciju od OEM-a (proizvođača originalne opreme
Posetite kontakt stranicu OEM-a da biste saznali kako da utvrdite da li je instalacija OEM i da biste potražili informacije za veliki broj OEM proizvođača. Ako je Microsoft proizvod unapred instaliran, distribuira se uz računar ili je dobijen u vidu nadogradnje direktno od proizvođača računara, osnovni izvor podrške jeste proizvođač originalne opreme (OEM) koji je obezbedio Microsoft proizvod.

Pronalaženje Microsoft tehničke podrške
Da biste se obratili službi Microsoft Support Professional, kliknite na dolenavedeni proizvod. Postavićemo vam nekoliko pitanja da bismo lakše utvrdili koje su vaše opcije podrške. Opcije podrške mogu biti putem e-pošte, prosleđivanja na mreži ili putem telefona.

Da biste saznali koju verziju imate, kliknite na dugme „Start“, kliknite desnim tasterom miša na stavku „Računar“, a zatim izaberite stavku „Svojstva“.

Opcije tehničke podrške za rad

IT stručnjaci: Obratite se stručnjaku Microsoft podrške putem TechNet pretplate (engl.)
Kao TechNet pretplatnik imate pravo na dva (2) besplatna incidenta i popust od 20 procenata na sve dodatne incidente koje kupite i prijavite telefonom. Saznajte više.

Projektanti: Obratite se stručnjaku Microsoft podrške putem MSDN pretplate (engl.)
Kao MSDN pretplatnik možete dobiti najviše četiri (4) incidenta tehničke podrške u zavisnosti od nivoa pretplate. Ovi incidenti podrške mogu se koristi za rešavanje tehničkih problema u neproizvodnom okruženju i imaju isti status kao plaćeni incidenti profesionalne podrške. Incident tehničke podrške možete iskoristiti da pronađete rešenje za proizvodni problem ako možete da ponovite problem u neproizvodnom okruženju. Saznajte više.

Microsoft Premier klijenti: Posetite Microsoft Premier Online (MPO) da biste pronašli resurse za rešavanje problema ili da biste prosledili incident na mreži
Poslovni klijenti sa Premier nalogom mogu da posete Microsoft Premier Online (MPO) da bi dobili informacije o rešavanju problema ili da bi otvorili incident kod stručnjaka Microsoft podrške.

Microsoft partneri: Pristup neograničenoj podršci na mreži putem lokacije Microsoft Partner Network (engl.)
Microsoft partneri mogu da pristupe neograničenoj podršci na mreži putem lokacije Microsoft Partner Network.

Microsoft Software Assurance (engl.)
Odlučite se za količinsko licenciranje i dodatne pogodnosti pomoću programa Microsoft Software Assurance.

Saznajte više

Korišćenje operativnog sistema Windows XP

Pomoć i članci „Kako da...“ za Windows XP
Posetite stranice sa pomoći i člancima „Kako da...“ za Windows XP da biste dobili više informacija.

Kako se instalira, ponovo instalira ili deinstalira Windows XP

Razlike između 32-bitne i 64-bitnih verzija operativnog sistema Windows
Saznajte kako da utvrdite da li računar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows.

Koristite ovu Fix it ispravku da biste omogućili komandu „Pokreni kao“ u operativnom sistemu Windows XP
Saznajte kako da omogućite i koristite komandu „Pokreni kao“ pri pokretanju programa u operativnom sistemu Windows.

Ručno uklanjanje programa sa kontrolne table
Pronađite korake za ručno uklanjanje programa iz opcije „Dodaj ili ukloni programe“ na kontrolnoj tabli.

Promena dodele oznaka disk jedinice u operativnom sistemu Windows XP
Koristite ove korake da biste promenili dodelu oznake disk jedinice.

Nadogradnja na Windows 8

Kupite Windows 8 već danas
Preuzmite Windows 8 već danas radi veće bezbednosti.

Izvršite nadogradnju na Windows 8 pomoću pomoćnika za nadogradnju
Pomoćnik za nadogradnju na Windows 8 skenira trenutni računar da bi proverio da li je spreman za Windows 8, a zatim pruža izveštaj o kompatibilnosti.

Životni ciklus podrške

Saznajte više o životnom ciklusu podrške za Windows XP

Stranice sa smernicama za životni ciklus podrške
Posetite stranicu „Smernice životnog ciklusa Microsoft podrške“ da biste prikazali uputstva korporacije Microsoft za podršku, od dostupnosti sve do kraja životnog ciklusa proizvoda.

Podrška za Windows XP SP2 je istekla (engl.)
Podrška za Windows XP servisni paket 2 (SP2) istekla je 13. jula 2010.

Smernice životnog ciklusa podrške za Windows XP
Prikažite informacije o smernicama za životni ciklus podrške za Windows XP porodicu proizvoda.

Prikazivanje informacija o životnom ciklusu podrške

List sa podacima o životnom ciklusu podrške za Windows
Prikažite važne datume i informacije o životnom ciklusu podrške za Windows proizvode.

Podrška ističe za neke verzije operativnog sistema Windows
Saznajte kako da proverite koju verziju i servisni paket koristite.

Poslednji pregled : 2. oktobar 2013.