Asisten?ă pentru Windows Vista

Op?iuni de asisten?ă, detalii ?i informa?ii despre ciclul de via?ă pentru Windows Vista.

Op?iuni de asisten?ă ?i resurse

Pentru asisten?ă tehnică pentru Windows Vista, face?i clic aici. Pentru alte subiecte, selecta?i o categorie de mai jos.

Op?iuni de auto-asisten?ă

Ajutor ?i articole introductive pentru Windows Vista
Vizita?i centrul de Ajutor ?i articole introductive pentru a afla cum se poate beneficia la maximum de Windows Vista.

Ob?ine?i cele mai recente pachete Service Pack, actualizări ?i altele
Vizita?i Centrul de descărcări pentru a găsi cele mai recente pachete Service Pack, actualizări ?i drivere.

Op?iuni de auto-asisten?ă pentru serviciu

Speciali?ti IT: Centrul tehnic pentru Windows Vista pe TechNet (EN)
Vizita?i Centrul tehnic pentru Windows Vista pe TechNet pentru indica?ii ?i sfaturi de depanare avansată pentru profesioni?ti IT.

Microsoft Desktop Optimization Pack (EN)
Afla?i mai multe despre această suită de tehnologii disponibile ca abonament, destinată clien?ilor Software Assurance, pentru a îmbunătă?i compatibilitatea ?i managementul, a reduce costurile de asisten?ă, a îmbunătă?i managementul resurselor ?i controlul politicilor în mediul dvs.

Dezvoltatori: Centrul pentru dezvoltatori clien?i Windows pe MSDN (EN)
Vizita?i Centrul pentru dezvoltatori clien?i Windows pe MSDN pentru a afla mai multe despre dezvoltarea Windows.

Asisten?ă pentru întreprinderi mici (EN)
Ajutor ?i depanare simple pentru întreprinderi mici.

Clien?i Microsoft Premier: Vizita?i Microsoft Premier Online (MPO) pentru resurse de depanare sau remite?i un incident online (EN)
Clien?ii din mediul economic cu un cont Premier pot vizita Microsoft Premier Online (MPO) pentru informa?ii de depanare sau pentru a deschide un incident de suport cu un inginer de asisten?ă de la Microsoft.

Resurse de la comunitate

Comunitatea Microsoft (EN)
Publica?i o întrebare sau căuta?i solu?ii în forumurile comunită?ii Windows Vista.

Speciali?ti IT: Forumuri Microsoft TechNet pentru Windows Vista (EN)
Publica?i o întrebare sau căuta?i solu?ii în forumurile Microsoft TechNet pentru Windows Vista.

Dezvoltatori: Forumuri MSDN de dezvoltare software pentru clien?i Windows (EN)
Publica?i o întrebare sau căuta?i solu?ii în forumurile MSDN de dezvoltare software pentru clien?i Windows.

Ob?ine?i asisten?ă non-tehnică sau de la serviciul clien?i
Pentru întrebări generale despre produse ?i servicii Microsoft, vizita?i pagina noastră Contacta?i-ne.

Op?iuni de asisten?ă tehnică

Este posibil să ave?i dreptul la suport gratuit pentru garan?ie de la OEM (producătorul original al echipamentului)
Vizita?i pagina noastră de contact pentru producătorii originali de echipamente pentru a afla cum să vă da?i seama dacă instalarea este OEM ?i pentru a căuta informa?ii de contact pentru mul?i producători originali de echipamente. Dacă produsul dvs. Microsoft a fost preinstalat, distribuit cu computerul sau ob?inut ca un upgrade direct de la producătorul computerului, sursa principală de suport este producătorul original al echipamentului (OEM) care a furnizat produsul Microsoft.

Ob?ine?i suport tehnic Microsoft
Pentru a contacta un inginer de asisten?ă Microsoft, face?i clic pe produs, mai jos. Vă vom pune câteva întrebări pentru a ne ajuta să stabilim ce op?iuni de asisten?ă există. Printre op?iunile de asisten?ă se numără, asisten?a prin e-mail, remiterea online sau asisten?a prin telefon.

Pentru a afla ce versiune de Windows ave?i, face?i clic pe butonul Start, clic dreapta pe Computer, apoi clic pe Proprietă?i.

Op?iuni de asisten?ă tehnică pentru serviciu

Speciali?ti IT: Contacta?i un inginer de asisten?ă de la Microsoft utilizând abonamentul la TechNet (EN)
Ca abonat la TechNet Plus, ave?i dreptul să primi?i gratuit două (2) incidente ?i o reducere de 20% pentru toate incidente suplimentare prin telefon pe care le cumpăra?i. Afla?i mai multe.

Dezvoltatori: Contacta?i un inginer de asisten?ă de la Microsoft utilizând abonamentul la MSDN (EN)
Ca abonat la MSDN, ave?i dreptul să primi?i până la patru (4) incidente de suport tehnic, în func?ie de nivelul abonamentului. Aceste incidente de suport se pot utiliza pentru a rezolva probleme tehnice de întrerupere a func?ionării într-un mediu non-productiv ?i sunt echivalente cu incidentele plătite de tip suport profesional. Incidentele de asisten?ă tehnică se pot utiliza pentru a găsi solu?ii la probleme de produc?ie, dacă problema respectivă se poate reproduce într-un mediu non-productiv. Afla?i mai multe.

Clien?i Microsoft Premier: Vizita?i site-ul Microsoft Premier Online (MPO) (EN)
Clien?ii din mediul economic cu un cont Premier pot vizita Microsoft Premier Online (MPO) pentru informa?ii de depanare sau pentru a deschide un incident de suport cu un inginer de asisten?ă de la Microsoft.

Parteneri Microsoft: Vizita?i re?eaua pentru parteneri Microsoft (EN)
Partenerii Microsoft pot avea acces nelimitat la suport online prin re?eaua dedicată partenerilor Microsoft.

Microsoft Software Assurance
Ob?ine?i licen?iere în volum ?i alte avantaje prin programul Microsoft Software Assurance.

Afla?i mai multe

Utilizarea Windows Vista

Ajutor ?i articole introductive pentru Windows Vista
Vizita?i centrul de Ajutor ?i articole introductive pentru a afla cum se poate beneficia la maximum de Windows Vista.

Caracteristici Widows Vista
Explora?i caracteristicile pentru a afla ce pute?i face cu Windows Vista.

Introducere în Windows Vista
Începe?i cu cele mai simple activită?i, apoi afla?i mai multe.

Upgrade la Windows 8

Cumpăra?i azi Windows 8
Ob?ine?i azi Windows 8 ?i ve?i fi mai sigur.

Upgrade la Windows 8 cu Asistentul de upgrade
Asistentul de upgrade Windows 8 scanează PC-ul dvs. pentru a vedea dacă este pregătit pentru Windows 8, apoi furnizează un raport de compatibilitate

Suportul pe durata ciclului de via?ă

Afla?i mai multe despre suportul pe durata ciclului de via?ă pentru Windows Vista

Pagina pentru politica de suport pe durata ciclului de via?ă
Vizita?i pagina pentru politica Microsoft de suport pe durata ciclului de via?ă pentru a vedea indica?iile Microsoft pentru asisten?a oferită produselor de la lansare până la sfâr?itul ciclului de via?ă.

Politici de suport pe durata ciclului de viață pentru Windows Vista
Vede?i informa?iile despre politica de suport pe durata ciclului de via?ă pentru familia de produse Windows Vista.

Vede?i informa?iile referitoare la suportul pe durata ciclului de via?ă

Fi?a tehnică pentru ciclul de via?ă al produselor Windows
Vede?i date ?i informa?ii importante despre ciclul de via?ă al produselor Windows.

Suportul se încheie pentru anumite versiuni de Windows
Afla?i cum se verifică ce versiune ?i ce pachet Service Pack executa?i.

Ultima examinare : 2 octombrie 2013