„Windows Phone“ palaikymas

?Windows Phone 7? pagalba ir palaikymas. Nuorodos ? klient? aptarnavimo ir techninius sprendimus, pagalbos straipsnius ir atsakymus ? klausimus.

„Windows Phone“ pagalba ir „Kaip“

?Windows Phone? pagalba ir ?Kaip?

Naujas telefonas? (EN)
Mes turime vis? informacija, kaip i?samiai naudotis telefonu ir j? pritaikyti sau.

Pagrindai (EN)
Su?inokite, kaip nustatyti jungtis, atnaujinti telefono programin? ?rang? ir naudoti kitus pagrindinius ?rankius.

?mon?s ir el. pa?tas (EN)
Norite si?sti el. pa?to ir teksto ?inutes? Tikrinate ?Facebook? naujienas? Ie?kote kontakto? ?ia rasite visk?.

Nuotraukos (EN)
Su?inokite, kaip fotografuoti ir i?kart dalintis nuotraukomis savo tinkle.

Nar?ymas ir ?em?lapiai (EN)
Naujasis j?s? telefonas suteikia prieig? prie pasaulio ir b?d? po j? nar?yti.

Muzika ir vaizdo ?ra?ai (EN)
Visada ne?iokit?s savo muzikos kolekcij? ki?en?je.

Programos ir ?aidimai (EN)
Su programomis ir ?aidimais j?s (ir j?s? vaikai) nebenuobod?iausite.

?Office Mobile? (EN)
?Microsoft Office Mobile? j?s? telefone leid?ia per?i?r?ti, redaguoti ir keistis ?Office? failais bet kur ir bet kada.

Svarbiausi klausimai

?Windows Phone?

Trinti arba i? naujo diegti taik. programas (EN)
Gaukite instrukcijas, kaip i?trinti ir i? naujo ?diegti taikom?sias programas savo ?Windows Phone?.

Naujinim? centras (EN)
Su?inokite, kaip paruo?ti naujinti ir k? daryti, jei i?kilo problem?.

Kaip perkelti kontaktus ? savo telefon?? (EN)
Per?i?r?kite ?iuos veiksmus, kaip perkelti kontaktus ? savo nauj?j? telefon? i? per ?Outlook?, savo senojo telefono arba tinklo.

Kaip nustatyti j?s? ?Windows Phone Marketplace? (EN)
Susipa?inkite su ?vairiais b?dais, kaip nustatyti ?Windows Phone? parduotuv? ?vairioms problemoms spr?sti.

Kaip pakeisti j?s? ?Windows Phone Marketplace? paskyros ?al? / region? (EN)
Su?inokite, kaip nustatyti ?Windows Phone? parduotuv? programoms pirkti ir ?diegti.

Kod?l man?s pra?oma suaktyvinimo kodo? (EN)
Su?inokite, k? daryti, kai prisijungti prie ?Windows Live ID? j?s? ?Windows Phone? telefone, pra?oma suaktyvinimo kodo.

Sinchr. kalendori? savo ?Windows Phone? (EN)
Su?inokite, kaip sinchronizuoti savo kalendori? ir u?duotis su savo ?Windows Phone?.

?Windows Phone? neaptiktas (EN)
Atlikdami ?iuos veiksmus pad?kite kompiuteriui ir (arba) ?Zune? programinei ?rangai aptikti j?s? ?Windows Phone?.

Teiraukit?s bendruomen?s

Teiraukit?s bendruomen?s

?Windows Phone? (EN)
U?duokite klausim? ?Windows Phone? atsakym? forume.

Programuotojams

Programuotojams

?Windows Phone? puslapis programuotojams (EN)
Pasidalinkite savo k?rybi?kumu su pasauliu ir ?Windows Phone? parduotuve naudodami nemokamus ?rankius.

?Windows Phone? internetin?s transliacijos
Prisijunkite ir su?inokite apie ?rankius ir technologijas, naudotas kuriant ?Windows Mobile?.

?Windows Phone? MSDN (EN)
Susipa?inkite su pagrindais, i?samiau susipa?inkite su technologijomis ir raskite reikalingus ?rankius.

?Windows Phone? k?rimo gair?s (EN)
I?samios ?Windows Phone? k?rimo gair?s, skirtos pad?ti kurti patrauklias vartotoj? programas.

?Windows Phone? k?r?j? tinklara?tis (EN)
Gaukite naujausias ?Windows Phone? k?rimo naujienas i? produkt? grup?s.

?Windows Phone? mokymo rinkinys programuotojams (EN)
Susipa?inkite su naujojo ?Windows Phone? pasauliu, i?samiais ?ranki? naudojimo paai?kinimais ir ?Windows? telefon? programavimo koncencijomis.

Palaikymo parinktys

Autonominio palaikymo parinktys

U?duokite klausim? apie ?Windows Phone? atsakym? forume (EN)
Susisiekite su ekspertais, mokykit?s i? kit?.

Palaikymo su pagalba parinktys

Gaukite pagalb? i? savo telefono gamintojo arba mobiliojo ry?io operatoriaus
J?s? telefono gamintojas ir mobiliojo ry?io operatorius taip pat gali atsakyti ? konkre?ius klausimus ir pateikti instrukcij? apie tai, kaip naudoti i?maniuosius telefonus ir atlikti j? trik?i? diagnostik?.

Paskutin? per?i?ra : 2012 m. spalio 24 d.