Systém Dynamics CRM

Zdroje dôležitých informácií

Zdroje dôležitých informácií

Domovská stránka produktu Dynamics CRM (CZ)
Na domovskej stránke systému Dynamics CRM sa nachádzajú informácie o produkte, skúšobné verzie softvéru, ukážky, informácie o možnostiach nákupu, technických zdrojoch a ďalšie.

Stredisko zdrojov systému Dynamics CRM 2011 (CZ)
Navštívte stredisko zdrojov systému Dynamics CRM 2011 a získajte prístup k informáciám o produkte, ako aj tipom, školeniam a videám o systéme Dynamics CRM 2011.

Stredisko zdrojov systému Dynamics CRM 4.0 (CZ)
Navštívte stredisko zdrojov systému Dynamics CRM 4.0 a získajte prístup k informáciám o produkte, ako aj tipom, školeniam a videám o systéme Dynamics CRM 4.0.

Knižnica TechNet o systéme Dynamics CRM (EN)
Prehľad systému CRM vrátane príručky implementácie, súpravy Software Development Kit a technických článkov.

Blog tímu systému Dynamics CRM (EN)
V blogoch tímu systému Dynamics CRM sa nachádzajú technické aj netechnické články o systéme Microsoft Dynamics CRM.

Vývojári: centrum pre vývojárov systému Dynamics CRM (EN)
Centrum pre vývojárov systému Dynamics CRM Developer Center predstavuje primárny zdroj informácií pre vývojárov hľadajúcich zdroje informácií o prispôsobovaní a tvorbe integrácií systému Microsoft Dynamics CRM.

Zákazníci: lokalita CustomerSource (EN) (vyžaduje sa prihlásenie)
Prostredníctvom lokality CustomerSource majú zákazníci so systémom Microsoft Dynamics nepretržitý prístup k zdrojom podpory online.*

Partneri: lokalita PartnerSource (vyžaduje sa prihlásenie)
Prostredníctvom lokality PartnerSource majú certifikovaní partneri Microsoft Dynamics nepretržitý prístup k zdrojom podpory online, nech sa nachádzajú kdekoľvek.*

Najlepšie riešenia

Možné zlyhanie importovania riešenia spôsobené vlastnou zostavou (EN)
V tomto článku sa opisuje riešenie problémov so zlyhaním importovania riešenia do systému Dynamics CRM, ktoré boli spôsobené vlastnou zostavou vytvorenou v systéme SQL Reporting Services 2008 R2.

Chyba pri odinštalovaní spravovaného riešenia zo systému Dynamics CRM (CZ)
V tomto článku sa opisuje spôsob riešenia problému po zobrazení nasledujúceho chybového hlásenia pri pokuse o odinštalovanie spravovaného riešenia zo systému Dynamics CRM: Objekt, ktorý sa pokúšate odinštalovať sa viaže na iný objekt, a nie je možné ho odstrániť. Chyba sa zobrazí pri pokuse o odinštalovanie spravovaného riešenia.

Databáza nových organizácií neobsahuje rýchle opravy metaúdajov (CZ)
V tomto článku je uvedený postup riešenia problémov, ak databáza nových organizácií neobsahuje rýchle opravy metaúdajov napriek tomu, že rýchle opravy metaúdajov boli v systéme Dynamics CRM 4.0 použité.

Postup, ako umožniť trasovanie v systéme Dynamics CRM (CZ)
V tomto článku je uvedený postup, ako umožniť trasovanie v systéme Dynamics CRM.

Postup presunu nasadenia systému Dynamics CRM 4.0 (CZ)
V tomto článku sú uvedené kroky, podľa ktorých je potrebné postupovať pri presune nasadenia systému Dynamics CRM 4.0.

Pri používaní klienta systému Microsoft Dynamics CRM pre program Microsoft Office Outlook z programu Microsoft Outlook mizne pás s nástrojmi (CZ)
V tomto článku sa popisuje problém miznutia pásu s nástrojmi programu Outlook a riešenie tohto problému.

Po inštalácii balíka Microsoft Office 2010 SP1 so systémom Dynamics CRM 2011 nefungujú pripomenutia a príznaky v programe Outlook
V tomto článku sa popisuje problém s nefunkčnými pripomenutiami a príznakmi po inštalácii balíka Office 2010 SP1 s klientom systému Dynamics CRM 2011 pre program Outlook.

* Poznámka: Obsah o systéme Dynamics na lokalitách CustomerSource a PartnerSource je k dispozícii iba pre registrovaných partnerov Dynamics a zákazníkov s plánom technickej podpory.

Klient programu Outlook pre e-maily a systém CRM

E-mail

Dynamics CRM 2011

Konfigurácia lokálneho systému Microsoft Dynamics CRM a konfigurácia smerovača e-mailov systému Microsoft Dynamics CRM Online v rôznych scenároch nasadenia (EN)
V tomto dokumente je uvedený zoznam krokov, pomocou ktorých môžete konfigurovať systém Microsoft Dynamics CRM 2011 a e-maily systému Microsoft Dynamics CRM 4.0 v rôznych scenároch nasadenia.

Dynamics CRM 4.0

Konfigurácia lokálneho smerovača e-mailov v rôznych scenároch nasadenia (EN)
V tomto dokumente je uvedený zoznam krokov na konfiguráciu e-mailov systému Dynamics CRM 4.0 v rôznych scenároch nasadenia.

Najčastejšie otázky o smerovači e-mailov systému Dynamics CRM 4.0 (EN)
V tomto článku sú uvedené odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa implementácie lokálneho vydania smerovača e-mailov systému Dynamics CRM 4.0 na integráciu e-mailu so systémom Dynamics CRM 4.0.

Pomocou služby smerovača e-mailov nebolo možné spustiť vlákno pozadia služieb (CZ)
V tomto článku je uvedený postup riešenia nasledujúcej udalosti chyby pri pokuse o spustenie služby smerovača e-mailov systému Dynamics CRM v systéme Dynamics CRM 4.0: Pomocou služby smerovača e-mailov nebolo možné spustiť vlákno pozadia služieb.

Chýba konfiguračný parameter EmailUser služby smerovača e-mailov (CZ)
V tomto článku je uvedený postup riešenia problémov pri nasledujúcom chybovom hlásení pri používaní smerovača e-mailov systému Dynamics CRM: Chýba konfiguračný parameter EmailUser služby smerovača e-mailov.

Pri načítaní údajov smerovača e-mailov systému Dynamics CRM sa zobrazí chyba 401 – Neoprávnené (EN)
V tomto článku sú uvedené podrobné pokyny na riešenie problémov pri zobrazení chybového hlásenia 401 – Neoprávnené po kliknutí na položku Načítať údaje v správcovi konfigurácie smerovača e-mailov systému Dynamics CRM.

Klient programu Outlook pre systému CRM

Dynamics CRM 2011

Zobrazenie chybového hlásenia Problém komunikácie so serverom systému Microsoft Dynamics CRM pri konfigurácii klienta systému Dynamics CRM pre program Outlook
V tomto článku sa popisuje problém s konfiguráciou klienta systému Dynamics CRM 2011 pre program Outlook spôsobený nastavením dátumu a času operačného systému.

Dynamics CRM 4.0

Po premenovaní počítača nie je možný prechod do režimu offline ani konfigurácia prístupu v režime offline (CZ)
V tomto článku sa opisuje riešenie problému, keď po premenovaní počítača nie je možné prejsť do režimu offline ani konfigurovať prístup v režime offline.

Pri prechode do režimu offline sa v klientovi systému Dynamics CRM pre program Outlook zobrazí chyba: Počas odstraňovania databázy sa vyskytla chyba (CZ)
V tomto článku sa opisujú možnosti vypnutia funkčnosti režimu offline v klientovi systému Dynamics CRM pre program Office Outlook.

Počas inštalácie klienta systému Microsoft Dynamics CRM pre program Microsoft Office Outlook sa vyskytla chyba (CZ)
V tomto článku sa opisuje riešenie problémov označovaných chybovými hláseniami, ako napríklad „inštalácia zlyhala“ alebo „počas komunikácie so systémom Dynamics CRM Server sa vyskytol problém“, ktoré sa objavujú počas inštalácie klienta systému Dynamics CRM pre program Microsoft Outlook.

Počas používania klienta systému Dynamics CRM pre program Outlook z programu Outlook mizne pás s nástrojmi (CZ)
V tomto článku sa opisuje spôsob riešenia problému miznutia pásov s nástrojmi programu Outlook a systému CRM počas používania klienta programu Dynamics CRM pre program Outlook.

V programe Office Outlook 2010 neexistuje možnosť pridať entity systému Dynamics CRM medzi obľúbené položky (CZ)
V tomto článku sa opisuje spôsob pridávania entít systému Dynamics CRM medzi obľúbené položky v programe Office Outlook 2010.

Webové prostriedky s doplnkom Microsoft Silverlight nie je možné zobrazovať v 64-bitovej verzii klienta systému Dynamics CRM pre program Office Outlook (CZ)
V tomto článku sú uvedené podrobnosti o kompatibilite webových prostriedkov s doplnkom Silverlight a 64-bitovej verzie klienta systému Dynamics CRM pre program Outlook.

Vytváranie zostáv a výkon

Vytváranie zostáv

Dynamics CRM 4.0

Sprievodca riešením problémov so zostavami (EN)
V tomto článku sú uvedené základné kroky pri riešení problémov, pomocou ktorých je možné vyriešiť problémy s funkciami vytvárania zostáv v systéme Dynamics CRM a s konektorom systému Dynamics CRM pre službu Microsoft SQL Server Reporting Services.

Pri spustení zostavy v systéme Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Zostavu nie je možné zobraziť (CZ)
V tomto článku je popísaný postup riešenia pri zobrazení nasledujúceho chybového hlásenia pri pokuse o spustenie zostavy v systéme Dynamics CRM 4.0: Zostavu nie je možné zobraziť.

Pri spustení zostavy v systéme Dynamics CRM 4.0 sa zobrazuje chybové hlásenie: Chyba pri vytváraní zostavy. Zostavu nie je možné zobraziť (CZ)
V tomto článku je popísaný postup riešenia pri zobrazení nasledujúceho chybového hlásenia pri pokuse o spustenie zostavy v systéme Dynamics CRM 4.0: Chyba pri vytváraní zostavy. Zostavu nie je možné zobraziť.

V sprievodcovi diagnostikou prostredia sa zobrazuje chybové hlásenie: Nie je možné overiť inštaláciu servera zostáv služby SQL Server Reporting Services (CZ)
V tomto článku je popísaný postup riešenia pri zobrazení nasledujúceho chybového hlásenia v sprievodcovi diagnostikou prostredia pri pokuse o inštaláciu konektora systému Microsoft Dynamics CRM pre službu SQL Server Reporting Services: Nie je možné overiť inštaláciu servera zostáv služby SQL Server Reporting Services.

Nie je možné spustiť zostavu v systéme Dynamics CRM 4.0 (CZ)
V tomto článku je popísaný postup riešenia problémov so spustením zostavy v systéme Dynamics CRM 4.0. Týka sa používateľov servera Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 alebo nasadenia systému Dynamics CRM 4.0 na Internete.

Výkon

Dynamics CRM 2011

Optimalizácia výkonu klienta (EN)
V tejto technickej dokumentácii sú uvedené informácie pre čitateľov potrebné na zabezpečenie a údržbu optimálneho výkonu klientov, ktorí sa pripájajú sa k obchodnému riešeniu založenému na systémoch Microsoft Dynamics CRM 2011 alebo Microsoft Dynamics CRM Online.

Dynamics CRM 4.0

Tabuľky AsyncOperationBase a WorkflowLogBase sa neúmerne zväčšujú a pri používaní viacerých pracovných postupov v systéme Dynamics CRM 4.0 sa vyskytujú problémy s výkonom
V tomto článku je popísaný postup riešenia problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní viacerých pracovných postupov v systéme Dynamics CRM 4.0 vrátane problémov s výkonom vtedy, keď sú tabuľky AsyncOperationBase a WorkflowLogBase príliš veľké.

Pri spustení alebo úprave pracovných postupov v systéme Microsoft Dynamics CRM 4.0 sa zníži výkon
V tomto článku je uvedený postup ako zvýšiť výkon pri spustení alebo úprave pracovných postupov v systéme Dynamics CRM 4.0.

Optimalizácia a údržba systému Dynamics CRM 4.0 (EN)
V tejto technickej dokumentácii sa nachádzajú podrobnosti o technikách, hľadiskách a najvhodnejších postupoch na optimalizáciu a údržbu výkonu implementácií systému Dynamics CRM 4.0.

Technické dokumentácie o výkone a rozšíriteľnosti systému Dynamics CRM 4.0 (EN)
V týchto technických dokumentáciách sú uvedené výsledky testovania systému Dynamics CRM 4.0 nainštalovaného v operačnom systéme Microsoft Windows Server 2008 a v databázovom softvéri servera Microsoft SQL Server 2008.

Inštalácia a inovácia servera

Dynamics CRM 2011

Pridanie konta služby systému CRM ako používateľa systému Dynamics CRM spôsobuje pád systému (CZ)
V tomto článku sa uvádzajú podrobnosti o pridávaní konta, v ktorom je spustený fond aplikácií ako používateľ systému Dynamics CRM.

Po inovovaní systému CRM 4.0 na systém CRM 2011 sa na páse s nástrojmi pri všetkých mriežkach a formulároch zobrazuje karta ISV (CZ)
V tomto článku sa nachádzajú podrobnosti o zobrazovaní karty ISV v páse s nástrojmi pri všetkých mriežkach a formulároch po inovovaní systému Dynamics CRM 4.0 na systém Dynamics CRM 2011.

Chyby pri otváraní formulárov po inovácií na systém Dynamics CRM 2011 (CZ)
V tomto článku sa opisuje riešenie nasledujúcej chyby, ktorá sa vyskytuje pri otváraní formulárov po inovácii na systém Dynamics CRM 2011: V prispôsobenej udalosti tohto poľa sa vyskytla chyba.

Systém Dynamics CRM 2011 a overenie založené na deklarácii identity (EN)
Táto príručka obsahuje podrobné informácie o plánovaní, inštalácii a údržbe systému Microsoft Dynamics CRM 2011. Najnovšiu verziu získate po kliknutí na prepojenie na lokalitu TechNet uvedené nižšie.

Úvodné informácie o overení založenom na deklarácii identity v systéme Dynamics CRM 2011 (EN)
Toto video obsahuje kroky potrebné na konfiguráciu overenia založenom na deklarácii identity v systéme Dynamics CRM 2011.

Presun nasadenia systému Dynamics CRM (EN)
V tejto téme je popísaný postup, ako presunúť súčasti servera v nasadení systému Microsoft Dynamics CRM 2011.

Po spustení opravy v systéme Dynamics CRM Server je neprístupná webová lokalita systému Dynamics CRM (CZ)
Riešenie problému s nedostupnou webovou lokalitou systému Dynamics CRM po spustení opravy systému Dynamics CRM Server.

Dynamics CRM 4.0

Presun nasadenia systému Dynamics CRM 4.0 (CZ)
V tomto článku sú uvedené kroky, podľa ktorých je potrebné postupovať pri presune nasadenia systému Dynamics CRM 4.0.

Aktualizácia portu webovej lokality po inštalácii systému Dynamics CRM 4.0
V tomto článku je uvedený postup aktualizácie portu webovej lokality systému Dynamics CRM po inštalácii systému Dynamics CRM 4.0.

Inštalácia systému Dynamics CRM 4.0 s požadovanými minimálnymi povoleniami
V tomto článku sú uvedené minimálne povolenia, ktoré používateľ potrebuje na inštaláciu systému Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Scenáre nasadenia na Internete (EN)
V tomto dokumente je uvedený postup konfigurácie nasadenia systému Dynamics CRM 4.0 na Internete.

Súbory na prevzatie a aktualizácie

Dynamics CRM 2011

Príručka implementácie systému Dynamics CRM 2011 (EN)
V tejto príručke sú uvedené komplexné informácie o plánovaní, inštalácii a údržbe systému Dynamics CRM 2011.

Rýchle opravy a aktualizácie systému Dynamics CRM 2011
V tomto článku sú uvedené všetky aktualizácie a rýchle opravy, ktoré sú k dispozícii pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011.

Balík System Center Monitoring Pack pre systém Dynamics CRM 2011 (EN)
Balík System Center Monitoring Pack pre systém Microsoft Dynamics CRM 2011 umožňuje správu aplikácie systému Microsoft Dynamics CRM 2011 v riešeniach Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 2007 SP1 a System Center Operations Manager 2007 R2.

Dynamics CRM 2011 – súbory na prevzatie
Súbory na prevzatie zo servera na inštaláciu systému Dynamics CRM 2011.
Súčasť Zoznam služby SharePoint

Súprava Software Development Kit systému Dynamics CRM 2011 (EN)
Balík obsahuje úplnú súpravu Software Development Kit systému Dynamics CRM 2011.

Systém Dynamics CRM 4.0

Aktualizácie a rýchle opravy systému Dynamics CRM 4.0
V tomto článku sú uvedené všetky aktualizácie a rýchle opravy, ktoré sú k dispozícii pre systém Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Príručka implementácie systému Dynamics CRM 4.0 (EN)
V tejto príručke sú uvedené komplexné informácie o plánovaní, inštalácii a údržbe systému Dynamics CRM 4.0.

Súbory na prevzatie systému Dynamics CRM 4.0 pre servery (EN)
Súbory na prevzatie na inštaláciu systému Dynamics CRM 4.0 pre servery.

Súprava Software Development Kit systému Dynamics CRM 4.0 (EN)
Balík obsahuje úplnú súpravu Software Development Kit systému Dynamics CRM 4.0.

Jazykové balíky systému Dynamics CRM 4.0 (EN)
Jazykové balíky systému Dynamics CRM 4.0 obsahujú preložený text, napríklad označenia, chybové hlásenia alebo Pomocníka.

Balík správy systému Dynamics CRM 4.0 pre riešenie SCOM 2007 (EN)
Pomocou balíka správy systému Dynamics CRM 4.0 je možné spravovať serverovú aplikáciu Dynamics CRM 4.0 v riešení Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 2007 SP1 a v riešení System Center Operations Manager 2007 R2.

Systém Dynamics CRM 3.0

Aktualizácie a rýchle opravy systému Dynamics CRM 3.0 (CZ)
Zoznam aktualizácií systému Dynamics CRM 3.0.

Príručka implementácie systému Dynamics CRM 3.0 (EN)
V tejto príručke sú uvedené informácie o plánovaní, inštalácii (hardvéru aj softvéru), testovaní pred nasadením a operačných úlohách údržby systému Microsoft CRM.

Komunita

Opýtajte sa komunity

Fóra o systéme Dynamics CRM (EN)
Navštívte stránku s fórami o systéme Dynamics CRM a získajte prístup k technickým fóram a možnosť klásť vo fórach otázky.

Partneri spoločnosti Microsoft (EN)
Získajte prístup k neobmedzenej technickej podpore od odborníkov spoločnosti Microsoft ako súčasť výhod programu Microsoft Partner Program – bez ďalších poplatkov.

Komunity s technickým zameraním
Tieto komunity poskytujú rôzne zdroje informácií o produktoch a technológiách spoločnosti Microsoft. Ak máte otázky, môžete využiť blogy, fóra, diskusné a používateľské skupiny alebo môžete zdieľať poznatky s ostatnými používateľmi.

Blogy

Blogy o systéme Microsoft Dynamics CRM (EN)
Získajte prístup k zoznamu technických a netechnických blogov o systéme Microsoft Dynamics CRM.

Možnosti technickej podpory

Kontaktné informácie

Obráťte sa na spoločnosť Microsoft
Ak potrebujete nájsť miestne predajné miesto, získať podporu k produktom alebo odoslať poznámky či otázky, obráťte sa na zástupcu spoločnosti Microsoft.

Možnosti svojpomocného riešenia problémov

Vyhľadávanie vo vedomostnej databáze Knowledge Base na lokalite support.microsoft.com
Vyhľadávajte vo vedomostnej databáze Microsoft Knowledge Base na lokalite support.microsoft.com technické riešenia na opravu bežných problémov so serverom SQL Server. Prihlásenie sa nepožaduje.

Zákazníci: Vyhľadávanie vo vedomostnej databáze Knowledge Base (požaduje sa prihlásenie)
Vyhľadávajte vo vedomostnej databáze Microsoft Knowledge Base na lokalite CustomerSource technické riešenia na opravu bežných problémov so systémom Microsoft Dynamics CRM. *

Partneri: Vyhľadávanie vo vedomostnej databáze Knowledge Base (požaduje sa prihlásenie)
Vyhľadávajte vo vedomostnej databáze Microsoft Knowledge Base na lokalite PartnerSource technické riešenia na opravu bežných problémov so systémom Microsoft Dynamics CRM. *

Zadávanie otázok na fórach o systéme Microsoft Dynamics CRM (EN)
Zadávajte otázky na fórach o systéme Microsoft Dynamics CRM. Väčšina otázok je zodpovedaných do 24 hodín.

Vývojári: Centrum pre vývojárov systému Dynamics CRM (EN)
Centrum pre vývojárov systému Dynamics CRM Developer Center je primárnym zdrojom informácií pre vývojárov, ktorí hľadajú zdroje informácií o prispôsobovaní a tvorbe integrácií pre systém Microsoft Dynamics CRM.

Zákazníci programu Microsoft Premier
Podnikoví zákazníci s kontom Premier majú možnosť získať informácie o riešení problémov alebo otvoriť nový incident technickej podpory s odborníkom oddelenia podpory spoločnosti Microsoft na lokalite Microsoft Premier Online.

Možnosti technickej podpory s asistenciou

Zákazníci: Preskúmanie ďalších možností technickej podpory (EN)
Obsahuje podrobné informácie o možnostiach technickej podpory, ktorá je k dispozícii zákazníkom produktov systému Microsoft Dynamics.

Partneri: Prístup k možnostiam technickej podpory na lokalite Microsoft Partner Portal
Partneri si v rámci programu Microsoft Business Solution Competency môžu vybrať z dostupných možností technickej podpory na lokalite Microsoft Partner Portal.

Zákazníci programu Microsoft Premier
Podnikoví zákazníci s kontom Premier majú možnosť získať informácie o riešení problémov alebo otvoriť nový incident technickej podpory s odborníkom oddelenia podpory spoločnosti Microsoft na lokalite Microsoft Premier Online.

Technická podpora s platbou za jednotlivé incidenty

Kliknutím na požadovaný produkt a verziu sa môžete obrátiť na odborníka oddelenia technickej podpory spoločnosti Microsoft. V záujme zabezpečenia efektívnych služieb vám položíme niekoľko otázok.

Dynamics CRM 2011
Systém Dynamics CRM 4.0
Systém Dynamics CRM 3.0

Ďalšie možnosti technickej podpory

Lokalita Microsoft Pinpoint (EN)
Spojte sa s tisíckami spoločností certifikovaných spoločnosťou Microsoft a vyhľadávajte produkty a služby.

* Poznámka: Informácie o systéme Dynamics na lokalitách CustomerSource a PartnerSource sú k dispozícii iba pre registrovaných partnerov Dynamics a zákazníkov s plánom technickej podpory.

Technická podpora počas celej životnosti produktov

Zobrazenie informácií o poskytovaní technickej podpory počas celej životnosti produktov

Zásady poskytovania podpory počas celej životnosti produktov
Ak chcete zobraziť pokyny spoločnosti Microsoft týkajúce sa technickej podpory produktov od ich nadobudnutia až po koniec životného cyklu, navštívte stránku zásad poskytovania technickej podpory počas celej životnosti produktov.

Zásady poskytovania technickej podpory počas celej životnosti systému Dynamics CRM

Ak chcete zobraziť informácie o technickej podpore počas celej životnosti určitej verzie systému Microsoft Dynamics CRM, vyberte požadovaný produkt a verziu.

       Systém Dynamics CRM 2011
          Systém Dynamics CRM 2011

       Systém Dynamics CRM 4.0
          Systém Dynamics CRM 4.0

       Systém Dynamics CRM 3.0
          Systém Dynamics CRM 3.0

       Staršie verzie
          Zobraziť index poskytovania technickej podpory počas celej životnosti produktu v systéme CRM pod jeho staršími názvami

Posledné hodnotenie : 15. marca 2013