Asisten?ă pentru instalarea Windows 7

Ajutor pentru service pack, actualizări ?i drivere Windows 7. Sfaturi ?i sugestii pentru a rezolva probleme sau erori cu programe Windows.

Op?iuni de asisten?ă ?i resurse

Pentru asisten?ă tehnică pentru Windows 7, face?i clic aici. Pentru alte subiecte, selecta?i o categorie de mai jos.

Op?iuni de auto-asisten?ă

Ajutor ?i articole introductive pentru Windows 7
Vizita?i centrul de Ajutor ?i articole introductive pentru a afla cum se poate beneficia la maximum de Windows 7.

Compatibilitatea hardware ?i software în Windows 7 (EN)
Afla?i dacă software-ul sau hardware-ul dvs. este compatibil sau dacă ave?i nevoie de un upgrade de software sau de un nou driver.

Ob?ine?i cele mai recente pachete Service Pack, actualizări ?i altele
Vizita?i centrul de descărcări Windows pentru a găsi cele mai recente pachete Service Pack, actualizări, versiuni de încercare ?i drivere.

Op?iuni de auto-asisten?ă pentru serviciu

Speciali?ti IT: Centrul tehnic pentru Windows 7 pe TechNet (EN)
Vizita?i Centrul tehnic pentru Windows 7 pe TechNet pentru indica?ii ?i sfaturi de depanare avansată pentru profesioni?ti IT.

Microsoft Desktop Optimization Pack (EN)
Afla?i mai multe despre această suită de tehnologii disponibile ca abonament, destinată clien?ilor Software Assurance, pentru a îmbunătă?i compatibilitatea ?i managementul, a reduce costurile de asisten?ă, a îmbunătă?i managementul resurselor ?i controlul politicilor în mediul dvs.

Dezvoltatori: Centrul pentru dezvoltatori clien?i Windows pe MSDN (EN)
Vizita?i Centrul pentru dezvoltatori clien?i Windows pe MSDN pentru a afla mai multe despre dezvoltarea Windows.

Asisten?ă pentru întreprinderi mici (EN)
Ajutor ?i depanare simple pentru întreprinderi mici.

Ghid pentru firmele mici ?i mijlocii (EN)
Găsi?i instrumente, prezentări tehnice generale, ghiduri pas cu pas ?i videoclipuri care vă ajută să implementa?i cel mai recent sistem de operare client Windows în mediu de firmă mică sau mijlocie.

Resurse de la comunitate

Comunitatea Microsoft (EN)
Publica?i o întrebare sau căuta?i solu?ii în forumurile comunită?ii Windows 7.

Speciali?ti IT: Forumuri Microsoft TechNet pentru Windows 7 (EN)
Publica?i o întrebare sau căuta?i solu?ii în forumurile Microsoft TechNet pentru Windows 7.

Dezvoltatori: Forumuri MSDN de dezvoltare software pentru clien?i Windows (EN)
Publica?i o întrebare sau căuta?i solu?ii în forumurile MSDN de dezvoltare software pentru clien?i Windows.

Ob?ine?i asisten?ă non-tehnică sau de la serviciul clien?i
Pentru întrebări generale despre produse ?i servicii Microsoft, vizita?i pagina noastră Contacta?i-ne.

Op?iuni de asisten?ă tehnică

Este posibil să ave?i dreptul la suport gratuit pentru garan?ie de la OEM (producătorul original al echipamentului). Vizita?i pagina noastră de contact pentru producătorii originali de echipamente pentru a afla cum să vă da?i seama dacă instalarea este OEM ?i pentru a căuta informa?ii de contact pentru mul?i producători originali de echipamente. Dacă produsul dvs. Microsoft a fost preinstalat, distribuit cu computerul sau ob?inut ca un upgrade direct de la producătorul computerului, sursa principală de suport este producătorul original al echipamentului (OEM) care a furnizat produsul Microsoft.

Ob?ine?i suport tehnic Microsoft
Pentru a contacta un inginer de asisten?ă Microsoft, face?i clic pe produs, mai jos. Vă vom pune câteva întrebări pentru a ne ajuta să stabilim ce op?iuni de asisten?ă există. Printre op?iunile de asisten?ă se numără, asisten?a prin e-mail, remiterea online sau asisten?a prin telefon.

Pentru a afla ce versiune ave?i, face?i clic pe butonul Start, clic dreapta pe Computer, apoi clic pe Proprietă?i.

Op?iuni de asisten?ă tehnică pentru serviciu

Speciali?ti IT: Contacta?i un inginer de asisten?ă de la Microsoft utilizând abonamentul la TechNet (EN)
Ca abonat la TechNet Plus, ave?i dreptul să primi?i gratuit două (2) incidente ?i o reducere de 20% pentru toate incidente suplimentare prin telefon pe care le cumpăra?i. Afla?i mai multe.

Dezvoltatori: Contacta?i un inginer de asisten?ă de la Microsoft utilizând abonamentul la MSDN (EN)
Ca abonat la MSDN, ave?i dreptul să primi?i până la patru (4) incidente de suport tehnic, în func?ie de nivelul abonamentului. Aceste incidente de suport se pot utiliza pentru a rezolva probleme tehnice de întrerupere a func?ionării într-un mediu non-productiv ?i sunt echivalente cu incidentele plătite de tip suport profesional. Incidentele de asisten?ă tehnică se pot utiliza pentru a găsi solu?ii la probleme de produc?ie, dacă problema respectivă se poate reproduce într-un mediu non-productiv. Afla?i mai multe.

Clien?i Microsoft Premier: Vizita?i Microsoft Premier Online (MPO) pentru resurse de depanare sau remite?i un incident online
Clien?ii din mediul economic cu un cont Premier pot vizita Microsoft Premier Online (MPO) pentru informa?ii de depanare sau pentru a deschide un incident de suport cu un inginer de asisten?ă de la Microsoft.

Parteneri Microsoft: Acces nelimitat la suport online prin re?eaua dedicată partenerilor Microsoft (EN)
Partenerii Microsoft pot avea acces nelimitat la suport online prin re?eaua dedicată partenerilor Microsoft.

Microsoft Software Assurance
Ob?ine?i licen?iere în volum ?i alte avantaje prin programul Microsoft Software Assurance.

Afla?i mai multe

Utilizarea Windows 7

Ajutor ?i articole introductive pentru Windows 7
Vizita?i paginile de Ajutor ?i articole introductive Windows 7 pentru mai multe informa?ii.

Diferen?e între versiunea pe 32 de bi?i ?i versiunea pe 64 de bi?i a sistemului de operare Windows
Afla?i cum se determină dacă pe un computer rulează o versiune pe 32 de bi?i sau o versiune pe 64 de bi?i a sistemului de operare Windows.

Galeria de personalizare
Ob?ine?i teme, fundaluri de desktop ?i gadgeturi Windows 7 pentru a personaliza PC-ul Windows 7.

Office 2010 + Windows 7: mai bine împreună
Vede?i cum se integrează inova?iile din Windows 7 cu Office 2010 pentru a vă ajuta să lucra?i mai eficient.

Explora?i Windows
Răsfoi?i printre categorii, cum ar Fotografii ?i videoclipuri, Po?tă electronică ?i chat, Buna func?ionare a computerului ?i altele.

Upgrade la Windows 8

Cumpăra?i azi Windows 8
Ob?ine?i azi Windows 8 ?i ve?i fi mai sigur.

Upgrade la Windows 8 cu Asistentul de upgrade
Asistentul de upgrade Windows 8 scanează PC-ul dvs. pentru a vedea dacă este pregătit pentru Windows 8, apoi furnizează un raport de compatibilitate

Service Pack 1

Informa?ii despre Windows 7 Service Pack 1

Ce este inclus în Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
Afla?i mai multe informa?ii despre actualizările de securitate, performan?ă ?i stabilitate lansate anterior, precum despre ?i noile îmbunătă?iri ale caracteristicilor ?i serviciilor din Windows 7 SP1.

Documenta?ie pentru Windows 7 Service Pack 1 (KB976932)
Accesa?i documenta?ia tehnică suplimentară pentru Windows 7 SP 1.

Pregăti?i-vă ?i instala?i pachetul Service Pack 1

Instalarea Windows 7 Services Pack 1
Afla?i ce trebuie să ave?i în vedere când instala?i Windows 7 SP1 ?i modalită?ile de instalare.

Ce este Instrumentul de pregătire a actualizărilor de sistem?
Vede?i cum vă poate ajuta Instrumentul de pregătire a actualizărilor de sistem la remedierea problemelor care pot împiedica instalarea actualizărilor ?i a pachetelor service pack pentru Windows.

Profesioni?ti ?i dezvoltatori IT: Vizita?i TechNet pentru resurse de implementare a pachetului Service Pack 1 (EN)
Afla?i informa?ii mai tehnice despre ob?inerea ?i implementarea pachetului SP1.

Suportul pe durata ciclului de via?ă

Afla?i mai multe despre suportul pe durata ciclului de via?ă pentru Windows 7

Pagina pentru politica de suport pe durata ciclului de via?ă
Vizita?i pagina pentru politica Microsoft de suport pe durata ciclului de via?ă pentru a vedea indica?iile Microsoft pentru asisten?a oferită produselor de la lansare până la sfâr?itul ciclului de via?ă.

Politici de suport pe durata ciclului de viață Windows 7
Vede?i informa?ii despre politica de suport pe durata ciclului de via?ă pentru familia de produse Windows 7.

Vede?i informa?iile referitoare la suportul pe durata ciclului de via?ă

Fi?a tehnică a suportului pe durata ciclului de via?ă pentru Windows
Vede?i date ?i informa?ii importante pentru produsele Windows.

Suportul se încheie pentru anumite versiuni de Windows
Afla?i cum se verifică ce versiune ?i ce pachet service pack executa?i.

Ultima examinare : 2 octombrie 2013