Podpora pre systém Microsoft Windows Server

Pomoc a podpora pre Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2 a 2003. Prepojenia na služby zákazníkom, technické riešenia a časté otázky.

Možnosti a prostriedky technickej podpory

Možnosti svojpomocného riešenia problémov

Profesionáli v oblasti IT: Centrum technológií TechCenter systému Windows Server na lokalite TechNet (EN)
Centrum technológií TechCenter systému Windows Server predstavuje primárny zdroj informácií pre profesionálov z oblasti IT, pretože poskytuje prepojenia na zdroje technických informácií vrátane článkov, webcastov, videí, blogov a fór komunity.

Vývojári: Windows Server – centrum pre vývojárov (EN)
Windows Server – centrum pre vývojárov predstavuje primárny zdroj informácií pre vývojárov vyhľadávajúcich prostriedky, ktoré vám pomáhajú vytvárať a spravovať podnikovú komunikáciu s využitím systému Windows Server.

Vyhľadávanie v databáze Microsoft Knowledge Base (KB)
Vyhľadávajte v databáze Microsoft Knowledge Base (KB) technické riešenia na opravu bežných problémov.

Zdroje komunity

Máte otázku? Pýtajte sa vo fórach systému Windows Server (CZ)
Položte otázku vo fórach systému Windows Server. Väčšina otázok býva zodpovedaná do 24 hodín alebo aj skôr.

Blogy systému Windows Server na lokalite TechNet (EN)
Prehľadávajte najnovšie blogy na lokalite TechNet, teda blogy od profesionálov z oblasti IT spoločnosti Microsoft určené komunite IT.

Lokalita TechNet Wiki (EN)
Lokalita TechNet Wiki je knižnicou informácií o technológiách spoločnosti Microsoft, ktoré sú napísané komunitou pre komunitu.

Blog centra spoločnosti Microsoft na ochranu proti malvéru (EN)
Prostredníctvom blogu centra spoločnosti Microsoft na ochranu proti malvéru získate prístup k zákulisným informáciám o aktuálnych hrozbách malvéru, ako aj k ďalším zdrojom informácií z oblasti počítačového zabezpečenia.

Technická podpora s platbou pri každom incidente

Získanie technickej podpory spoločnosti Microsoft
Ak sa chcete obrátiť na odborníka technickej podpory spoločnosti Microsoft, nižšie kliknite na príslušný produkt a verziu. Spýtame sa vás niekoľko otázok, aby sme mohli určiť možnosti technickej podpory. Možnosti technickej podpory môžu zahŕňať e-mail, formulár online alebo telefonickú podporu.

Zmluvná technická podpora pre jednotlivé incidenty

Profesionáli v oblasti IT: Obráťte sa na odborníka technickej podpory spoločnosti Microsoft prostredníctvom predplatených služieb TechNet (EN)
Odberatelia služby TechNet Professional majú nárok na poskytnutie podpory pri 2 doplnkových incidentoch a na zľavu vo výške 20 % z každej ďalšej telefonickej podpory incidentov, ktorú si zakúpia. Ďalšie informácie.

Vývojári: Obráťte sa na odborníka technickej podpory spoločnosti Microsoft prostredníctvom predplatených služieb MSDN (EN)
Odberatelia služieb MSDN majú v závislosti od predplatenej úrovne nárok na poskytnutie technickej podpory pri 4 incidentoch. Ďalšie informácie.

Služba Microsoft Premier Online (MPO)
Podnikoví zákazníci s kontom Premier môžu navštíviť lokalitu Microsoft Premier Online a vyhľadať informácie týkajúce sa riešenia problémov alebo môžu riešiť incident technickej podpory s odborníkom technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Partneri spoločnosti Microsoft: Navštívte sieť Microsoft Partner Network (EN)
Partneri spoločnosti Microsoft môžu získať prístup k neobmedzenej technickej podpore online prostredníctvom siete Microsoft Partner Network.

Microsoft Software Assurance
Získajte multilicencie a ďalšie výhody s programom Microsoft Software Assurance.

Ďalšie možnosti technickej podpory

Lokalita Marketplace technickej podpory programu Microsoft Pinpoint
Vyberte si z tisícok spoločností certifikovaných spoločnosťou Microsoft a získajte podporu s asistenciou.

Ďalšie informácie o súvisiacich produktoch a témach získate kliknutím na centrum riešení uvedené nižšie.

 • Centrum riešení pre chybové hlásenia Prístup bol odmietnutý (EN)
 • Centrum riešení pre koniec podpory systému Windows 2000
 • Súčasti na prevzatie

  Windows Server 2012

  Vyskúšajte to teraz: Windows Server 2012 (EN)
  Prevezmite finálnu verziu RTM systému Windows Server 2012.

  Windows Server 2008 R2

  Prevzatie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2 SP1
  Balík Service Pack 1 poskytuje najnovšie aktualizácie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2.

  Windows Server 2008

  Získanie najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows Server 2008 (CZ)
  Tento článok poskytuje podrobné informácie o získaní najnovších balíkov Service Pack, poznámky k verzii a podrobnosti o aktualizácii systému Windows Server 2008.

  Windows Server 2003

  Získanie najnovšieho balíka Service Pack pre systém Windows Server 2003 (CZ)
  Tento článok poskytuje podrobné informácie o získaní najnovších balíkov Service Pack, poznámky k verzii a podrobnosti o aktualizácii systému Windows Server 2003.

  Inovácia

  Inovácia

  Nástroje MAP (EN)
  Ohodnoťte aktuálnu infraštruktúru IT a zistite, ktoré technológie od spoločnosti Microsoft najviac vyhovujú vašim potrebám.

  Príručka inovácie na systém Windows Server 2008 (CZ)
  Tento dokument obsahuje informácie o inovácii na operačný systém Windows Server 2008 vrátane postupu pri inovácii, informácie o podporovaných scenároch, najčastejšie otázky a známe problémy procesu inovácie.

  Zmeny funkčnosti medzi systémami Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 (EN)
  Tento dokument popisuje zmeny funkčnosti súčastí a technológií medzi systémami Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2.

  Príručka inovácie na systém Windows Server 2008 R2 (EN)
  Tento dokument uvádza podporované a nepodporované spôsoby inovácie pre jednotky SKU systému Windows Server 2008 R2.

  Aktivácia

  Riešenie problémov s kódmi chýb pri hromadnej aktivácii v systéme Windows Server 2008
  Tento článok popisuje riešenie problémov s kódmi chýb pri aktivácii.

  Hromadná aktivácia systému Windows (EN)
  Získajte informácie o princípoch, možnostiach a odporúčaných najvhodnejších postupoch, ktoré vám pomôžu spravovať aktiváciu systémov Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 vo všetkých podnikových prostrediach.

  Nástroje MDT 2010 (EN)
  Nástroje MDT 2010 sú najnovšou verziou vylepšeného riešenia pre operačné systémy a nasadenie aplikácií. Nástroje MDT 2010 podporujú okrem nasadenia systémov Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2003 a Windows XP tiež nasadenie systémov Windows 7 a Windows Server 2008 R2.

  Migrácia

  Migrácia rol servera do systému Windows Server 2008 R2 (EN)
  Prostredníctvom príručiek migrácie, na ktoré odkazujú jednotlivé roly, môžete zjednodušiť nasadenie nových serverov, skrátiť migráciu, zvýšiť presnosť procesu migrácie a predísť problémom, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas procesu migrácie.

  Podrobný sprievodca pre nástroj Server Manager
  Tento podrobný sprievodca poskytuje prehľad nástroja Server Manager a postupy pri niekoľkých bežných scenároch používania nástroja Server Manager v podniku s dôrazom na nové a rozšírené funkcie nástroja.

  Podrobný sprievodca migráciou servera DHCP na klaster so systémom Windows Server 2008 R2 (EN)
  Tento sprievodca popisuje proces migrácie klastrového servera DHCP na klaster so systémom Windows Server 2008 R2.

  Hyper-V: Použitie migrácie v reálnom čase so zdieľanými zväzkami klastra v systéme Windows Server 2008 R2 (EN)
  V tejto príručke je podrobne popísaný postup pri vykonávaní migrácie virtuálnych počítačov Hyper-V v reálnom čase z jedného uzla na klastri zabezpečenia pred zlyhaním so systémom Windows Server 2008 R2 na iný uzol.

  Migrácia nastavení do klastra spracovania činností v prípade zlyhania so systémom Windows Server 2008 R2 (CZ)
  Tento článok obsahuje informácie o migrácii nastavení do klastra spracovania činností pri zlyhaní so systémom Windows Server 2008 R2.

  Kompatibilita aplikácií

  Nástroje na zisťovanie kompatibility aplikácií spoločnosti Microsoft (EN)
  Nástroje ACT poskytujú informácie o kompatibilite aplikácií s novou verziou operačného systému Windows.

  Webová stránka kompatibility aplikácií na lokalite TechNet (EN)
  Získajte nástroje a zdroje informácií, ktoré vám pomôžu skrátiť čas a znížiť náklady a zložitosť pri zisťovaní kompatibility aplikácií.

  Pripravenosť a certifikácia aplikácií ISV (EN)
  Navštívte stránku Pripravenosť a certifikácia aplikácií ISV.

  Zdroje informácií o kompatibilite aplikácií pre odborníkov v oblasti IT a vývojárov (EN)
  Získajte informácie o tom, či je vami používaná aplikácia kompatibilná so systémom Windows 2008 R2.

  Cloudové technológie

  Začíname používať súkromný priestor cloud

  Centrum riešení súkromného priestoru cloud (EN)
  V centre riešení súkromného priestoru cloud na lokalite TechNet nájdete úvodné informácie o súkromnom priestore technológie cloud computing.

  Čo je súkromný priestor cloud? (EN)
  Získajte informácie o implementácii služieb cloud zo zdrojov informácií vyhradených pre vašu organizáciu.

  Hyper-V

  Centrum TechCenter pre technológiu Hyper-V (EN)
  Získajte ďalšie informácie o technológii Hyper-V v centre TechCenter pre technológiu Hyper-V.

  Známe problémy technológie Hyper-V (EN)
  Vyhnite sa bežným chybám vďaka zoznamu známych problémov na lokalite TechNet Wiki.

  System Center

  Centrum technológií TechCenter riešenia System Center na lokalite TechNet (EN)
  Centrum technológií TechCenter riešenia System Center predstavuje primárny zdroj informácií pre profesionálov z oblasti IT, pretože poskytuje prepojenia na zdroje technických informácií vrátane článkov, webcastov, videí, blogov a fór komunity.

  Centrum riešení System Center Virtual Machine Manager Solution Center (EN)
  Získajte najnovšie informácie o programe System Center Virtual Machine Manager.

  Najlepšie riešenia týkajúce sa programu System Center Virtual Machine Manager z technickej podpory spoločnosti Microsoft (EN)
  Prihláste sa na odber informačných kanálov a získajte najnovšie a najlepšie riešenia pre program System Center Virtual Machine Manager.

  Windows Server Essentials

  Možnosti svojpomocného riešenia problémov

  Centrum technológií TechCenter systému Windows Server 2012 Essentials na lokalite TechNet (EN)
  Centrum technológií TechCenter systému Windows Server 2012 Essentials predstavuje primárny zdroj informácií pre profesionálov z oblasti IT, pretože poskytuje prepojenia na zdroje technických informácií vrátane článkov, dokumentácie, blogov a fór komunity.

  Vyhľadávanie v databáze Microsoft Knowledge Base (KB)
  Vyhľadávajte v databáze Microsoft Knowledge Base (KB) technické riešenia na opravu bežných problémov.

  Položky na stiahnutie

  Vyskúšajte to teraz: Windows Server 2012 Essentials (EN)
  Stiahnite si skúšobnú verziu systému Windows Server 2012 Essentials.

  Windows Server 2012 Essentials Assessment and Deployment Kit (EN)
  Windows Server 2012 Essentials Assessment and Deployment Kit (ADK) je kolekcia nástrojov a binárnych údajov, ktoré môžete použiť na prispôsobenie a ohodnotenie systému Windows Server 2012 Essentials a na jeho nasadenie do nových počítačov.

  Inštalátor súpravy Windows Server 2012 Essentials SDK (EN)
  Inštalátor súpravy Windows Server 2012 Essentials SDK je nástroj, pomocou ktorého nainštalujete Windows Server 2012 Essentials SDK. Obsahuje vzorky a šablóny programu Visual Studio 2012, vďaka ktorým môžu vývojári jednoducho vytvoriť aplikácie pre Windows Server 2012 Essentials.

  Komunita

  Máte otázku? Uverejnenie otázok na fórach systému Windows Server Essentials (EN)
  Položte otázku na fórach systému Windows Server Essentials. Väčšina otázok býva zodpovedaná do 24 hodín alebo aj skôr.

  Blog produktov Windows Server Essentials a Small Business Server (EN)
  Oficiálny blog pre technickú podporu a komunikáciu týkajúcu sa skupiny produktov Windows Server Essentials a Small Business Server.

  Životný cyklus technickej podpory

  Ďalšie informácie o životnom cykle poskytovania technickej podpory systému Windows Server

  Stránka so zásadami životného cyklu poskytovania technickej podpory produktov spoločnosti Microsoft
  Na stránke so zásadami životného cyklu poskytovania technickej podpory sú uvedené pokyny spoločnosti Microsoft na technickú podporu od dostupnosti životného cyklu poskytovania technickej podpory až po jeho koniec.

  Zásady životného cyklu poskytovania technickej podpory systému Windows Server
  Prečítajte si informácie o zásadách životných cyklov poskytovania technickej podpory pre skupinu produktov systému Windows Server.

  Posledné hodnotenie : 2. októbra 2013