Podpora pre Microsoft Security Essentials

Pomoc a podpora pre softvér Microsoft Security Essentials. Prepojenia na články s postupmi, súbory na prevzatie a časté problémy.

Kľúčové zdroje informácií

Zdroje dôležitých informácií

Potrebujete pomoc? Vyhľadajte odpovede týkajúce sa softvéru Microsoft Security Essentials (CZ) vo fórach odpovedí Microsoft Community
Položte otázku a získajte odpovede od komunity Microsoft Security Essentials.

Ochrana počítača pomocou softvéru Microsoft Security Essentials
Vďaka softvéru Microsoft Security Essentials získate vysokokvalitnú ochranu pred vírusmi a spyware vrátane trójskych koní, červov a iného škodlivého softvéru. Navyše je to bezplatné a nemusíte myslieť na nepríjemné prihlásenia na odber.

Zabezpečenie online pre spotrebiteľov od spoločnosti Microsoft
Získajte ďalšie informácie o zabezpečení počítača a chráňte svoju rodinu, seba a počítač. Webová lokalita zabezpečenia online pre spotrebiteľov obsahuje užitočné nástroje a zdroje informácií, ktoré vám poskytnú aktuálnu ochranu a zabezpečenie počítača.

Navštívte centrum riešení pre vírusy a zabezpečenie
Centrum riešení pre vírusy a zabezpečenie obsahuje zdroje informácií, ktoré vás a váš počítač ochránia pred vírusmi, poplašnými správami a podvodmi.

Najčastejšie problémy

Najčastejšie problémy

Otázky a zdroje informácií týkajúce sa inštalácie softvéru Microsoft Security Essentials (CZ)
Pozrite si vlákna s odpoveďami na najčastejšie otázky týkajúce sa chýb inštalácie softvéru Microsoft Security Essentials, predinštalačný kontrolný zoznam a ďalšie zdroje.

Manuálna odinštalácia softvéru Microsoft Security Essentials v prípade, že softvér nie je možné odinštalovať pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov
Pokúšate sa o inováciu a nedarí sa vám odstrániť predchádzajúcu verziu softvéru Microsoft Security Essentials? Získajte informácie o tom, ako odinštalovať softvér Microsoft Security Essentials manuálne, alebo nás nechajte, aby sme to spravili za vás.

Prevzatie najnovších definícií pre softvér Microsoft Security Essentials na zabezpečenie ochrany (EN)
Ak sa pri pokuse o inštaláciu aktualizácií definícií vyskytne chyba, pomocou uvedených krokov môžete manuálne prevziať a následne nainštalovať najnovšie aktualizácie definícií.

Zobrazenie najčastejších tém technickej podpory, tém so všeobecnými informáciami a postupmi a ďalších tém.
Navštívte webovú lokalitu Security Essentials a získajte odpovede prostredníctvom najčastejších tém technickej podpory pre softvér Microsoft Security Essentials.

Opýtajte sa komunity

Fórum odpovedí Microsoft Community

Microsoft Security Essentials: Začiatky a inovácia (CZ)
Získajte od komunity odpovede na otázky týkajúce sa inštalácie a inovácie programu Microsoft Security Essentials.

Microsoft Security Essentials: Aktualizácia definícií vírusov a spyware (CZ)
Získajte od komunity odpovede na otázky týkajúce sa aktualizácie definícií vírusov a spyware v programe Microsoft Security Essentials.

Microsoft Security Essentials: Kontrola, zisťovanie a odstraňovanie hrozieb (CZ)
Získajte od komunity odpovede na otázky týkajúce sa spôsobu kontroly, zisťovania a odstraňovania malvéru a ďalších hrozieb.

Blogy

Blog centra spoločnosti Microsoft na ochranu pred malvérom (EN)
Umožňuje komunikáciu medzi strediskom Microsoft Malware Response Center a zákazníkmi v reálnom čase. Jednotlivé témy obsahujú aktualizované a zákulisné informácie o nových, aktuálnych a zaujímavých hrozbách malvéru, ako aj ďalšie zdroje informácií z oblasti počítačového zabezpečenia.

Technická podpora s asistenciou

Technická podpora s asistenciou

Odoslanie žiadosti o technickú podporu online
Pred odoslaním žiadosti o technickú podporu online môžete využiť Pomocníka online a navštíviť komunitu Microsoft Security Essentials (CZ), v ktorej nájdete riešenia najčastejších problémov a odpovede na bežné otázky. Ak vytvárate žiadosť týkajúcu sa technickej otázky alebo problémov, skontrolujte, či poskytujete všetky požadované informácie súvisiace so vzniknutým problémom. Bude vám pridelené číslo prípadu technickej podpory, aby bolo možné žiadosť sledovať a priradiť. Toto číslo prípadu technickej podpory sa bude požadovať pri každom kontakte s pracovníkom technickej podpory.

Posledné hodnotenie : 23. októbra 2012