Technická podpora pre Microsoft Outlook Express

Pomoc s Microsoft Outlook Expressom. Import, nastavenie, sťahovanie, aktualizácie a zabezpečenie. Outlook Express sa zmenil na Windows Live Mail.

Kľúčové zdroje informácií

Kľúčové zdroje informácií

Systémy Windows Vista alebo Windows 7: Kde je program Outlook Express?

Windows Mail
Program Outlook Express bol nahradený programom Windows Mail.

Pokúšate sa prevziať program Outlook Express?
Získajte viacero e-mailových kont v jednom programe – kont služieb Hotmail, Gmail, Yahoo! a ďalších.

Získajte program Windows Live Mail
Získajte viacero e-mailových kont v jednom programe – kont služieb Hotmail, Gmail, Yahoo! a ďalších.

Vyskúšajte Centrum podpory e-mailov
Získajte informácie o najčastejších problémoch, chybových hláseniach a riešení problémov.

Systémové požiadavky programu Outlook Express
Ako nainštalovaná súčasť programu Internet Explorer zachováva program Outlook Express aj požiadavky programu Internet Explorer.

Nastavenie programu Outlook Express
Postupovaním podľa týchto podrobných pokynov nastavíte konto programu Outlook Express, aby ste mohli odosielať a prijímať e-mailové správy.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Získanie a nastavenie programu Outlook Express

Použitie programov Outlook alebo Outlook Express (CZ)
Získajte informácie o rozdieloch medzi programami Outlook a Outlook Express aj o tom, ako sa rozhodnúť pre ten správny.

Nastavenie programu Outlook Express
Postupovaním podľa týchto podrobných pokynov nastavíte konto programu Outlook Express, aby ste mohli odosielať a prijímať e-mailové správy.

Nastavenie e-mailových serverov v programe Outlook Express (CZ)
Získajte informácie o rôznych druhoch e-mailových serverov a potom v programe Outlook Express nastavte svoj vlastný.

Použitie programu Outlook Express s viacerými e-mailovými adresami, viacerými kontami a viacerými identitami (CZ)
Zistite, ako používať rôzne možnosti, ktoré sú k dispozícii na správu e-mailových kont v programe Outlook Express.

Práca s programom Outlook Express

Vytvorenie a odoslanie e-mailu pomocou programu Outlook Express (CZ)
Naučte sa vytvoriť e-mailové správy, pripojiť k správam súbory a odoslať ich pomocou programu Outlook Express.

Kontrola a tlač e-mailových správ a odpovedanie na ne (CZ)
Naučte sa skontrolovať nové e-mailové správy, odpovedať na ne alebo ich vytlačiť.

Riadenie nevyžiadanej pošty v programe Outlook Express (EN)
Naučte sa niektoré základné stratégie, ktoré môžete použiť na riadenie nevyžiadanej pošty v programe Outlook Express.

Vytvorenie bezpečnejších hesiel v programe Outlook Express (CZ)
Naučte sa najvhodnejšie postupy na výber hesla, spôsob konfigurácie programu Outlook Express tak, aby sa heslá zapamätali, a postup v prípade, že sa heslá z programu Outlook Express stratia.

Import položiek do programu Outlook Express (CZ)
Pomocou programu Outlook Express môžete importovať položky, ako napríklad údaje adresára, správy a nastavenie konta, z iných programov vrátane iných e-mailových klientov.

Riešenie problémov s programom Outlook Express

V programoch Outlook Express alebo Word nefungujú hypertextové prepojenia (EN)
Automatická oprava hypertextových prepojení v programoch Microsoft Outlook Express a Microsoft Word.

Oprava programu Outlook Express (CZ)
Postupovaním podľa týchto podrobných pokynov odstránite príčiny neočakávaného správania programu Outlook Express.

Prehľad kumulatívnej aktualizácie programu Outlook Express 6.0 s balíkom SP1 (CZ)
V tomto článku sa popisuje postup na prevzatie a inštaláciu kumulatívnej aktualizácie programu Outlook Express 6.0 s balíkom Service Pack 1 (SP1).

Súbory na prevzatie a aktualizácie

Súbory na prevzatie a aktualizácie

Získajte program Windows Live Mail
Prístup k viacerým e-mailovým kontám prostredníctvom jedného programu. Informácie o nových funkciách.

MS05-030: Nedostatočné zabezpečenie v programe Outlook Express možno zneužiť na vzdialené spustenie kódu (CZ)
Obsahuje prepojenia na bulletin o zabezpečení popisujúci problém, pri ktorom by útočník mohol prevziať kontrolu nad počítačom a inštalovať programy, pristupovať k údajom alebo vytvárať nové kontá s úplnými používateľskými právami. Toto nedostatočné zabezpečenie sa rieši aktualizáciou.

Zlyhanie overovania pri pokuse o prihlásenie na e-mailový server HTTP prostredníctvom programov Outlook a Outlook Express počas používania programu Internet Explorer
Popisuje rýchlu opravu, ktorou sa rieši problém so zlyhaním overovania pri pokuse o prihlásenie na e-mailový server HTTP prostredníctvom programov Outlook a Outlook Express počas používania programov Internet Explorer 7 alebo Internet Explorer 8.

Popis kumulatívnej aktualizácie programu Outlook Express
Spoločnosť Microsoft vydala aktualizáciu, ktorou sa rieši viacero problémov v programe Outlook Express.

Pri kontrole pravopisu v e-mailovej správe programu Outlook Express v portugalčine (Brazília) sa zobrazí chybové hlásenie „c0000005 (narušenie prístupu)“ (CZ)
Rieši problém, ktorý môže pri kontrole pravopisu v e-mailovej správe programu Outlook Express v portugalčine (Brazília) spôsobovať zobrazenie chybového hlásenia „c0000005 (narušenie prístupu)“. Rýchlu opravu získate od oddelenia služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Pri pokuse o prihlásenie do e-mailového konta prestane program Outlook Express 6.0 reagovať (CZ)
Popisuje problém, pri ktorom program Outlook Express 6.0 prestane pri pokuse o prihlásenie do e-mailového konta reagovať.

V programe Outlook Express 6.0 sa v hlavičke správy s odpoveďou v postupnosti e-mailových správ zobrazuje názov predvoleného konta servera (CZ)
Popisuje problém, ktorý sa vyskytuje pri odpovedi na postupnosť e-mailových správ v programe Microsoft Outlook Express 6.0. Poskytuje informácie o aktualizácii softvéru, ktorou sa tento problém rieši.

V programoch Outlook Express 6.0 alebo Outlook 2003 je pri odpovedi na e-mailovú správu protokolu POP3 nesprávna e-mailová adresa alebo nesprávny zobrazovaný názov (CZ)
Popisuje problém, pri ktorom nie je možné v programoch Outlook Express 6.0 alebo Outlook 2003 odpovedať na e-mailovú správu kliknutím na tlačidlo Odpovedať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Centrum riešení na zabezpečenie a vírusy
Na stránkach Centra riešení na zabezpečenie a vírusy nájdete odpovede na bežné otázky, ako aj prepojenia na zdroje užitočných informácií.

Použitie nových vylepšení zabezpečenia v programe Outlook Express
Získajte informácie o nových nastaveniach, ktoré vám umožnia vyhnúť sa zobrazeniu nežiaduceho obsahu v e-mailoch a znížiť množstvo prijímanej nevyžiadanej pošty, ako aj riziko prijatia nebezpečného obsahu prostredníctvom e-mailu.

Centrum zabezpečenia spoločnosti Microsoft
Najnovšie informácie o zabezpečení počítača.

Možnosti technickej podpory

Možnosti technickej podpory

Svojpomocné riešenie problémov

Získajte pomoc vo fóre Answers (CZ)
Nadviažte s ostatnými kontakt o programe Outlook Express.

Hľadať v databáze Knowledgebase

Program Outlook Express na lokalite TechNet (EN)
Získajte ďalšie podrobnosti o program Outlook Express.

Platená technická podpora pre jednotlivé incidenty
Ak sa chcete obrátiť na pracovníka technickej podpory spoločnosti Microsoft prostredníctvom e-mailu, formulára online alebo telefonicky, kliknite nižšie na produkt a verziu, na ktoré sa udalosť vzťahuje.

Outlook Express 6.0

Životný cyklus technickej podpory

Životný cyklus technickej podpory

Zobrazenie informácií o životných cykloch technickej podpory

Stránka politiky životných cyklov technickej podpory produktov spoločnosti Microsoft
Na stránke politiky životných cyklov technickej podpory sú uvedené pokyny pre technickú podporu produktov spoločnosti Microsoft od dostupnosti životného cyklu produktu až po jeho po koniec.

Politiky životných cyklov technickej podpory programu Outlook Express

Outlook Express 6.0

Články s návodmi - Outlook Express 6.0

Články s návodmi - Outlook Express 6.0

Podrobnosti o súboroch na prevzatie - Outlook Express 6.0

Podrobnosti o súboroch na prevzatie - Outlook Express 6.0

Poradcovia pre riešenie problémov - Outlook Express 6.0

Poradcovia pre riešenie problémov - Outlook Express 6.0

Posledné hodnotenie : 24. januára 2013