Windows 2000 - pomoc a podpora při přechodu na Windows Server

Pomoc a podpora při migraci z Windows 2000 na Windows Server 2003, 2008 nebo 2008 R2.

Plánování a vyhodnocení

Plánování a vyhodnocení migrace nebo upgradu na systém Windows Server 2008 R2

Přímý upgrade ze systému Windows 2000 na systém Windows Server 2008 R2 není podporován. Informace o možnostech migrace naleznete v níže uvedených zdrojích.

Domovská stránka produktu Windows Server 2008 R2 (EN)
Na domovské stránce produktu Windows Server naleznete informace o produktu, zkušební software, možnosti nákupu, technické zdroje, případové studie a další informace.

Požadavky na systém Windows Server 2008 R2
Před upgradem ze systému Windows 2000 na systém Windows 2008 R2 zkontrolujte, zda váš hardware splňuje požadavky na systém Windows Server 2008 R2. Za předpokladu, že váš hardware splňuje požadavky pro Windows Server 2008 R2, se proces upgradu skládá ze dvou kroků. Nejprve je nutné provést upgrade na systém Windows Server 2003 SP2 (nebo novější) a potom upgrade na systém Windows Server 2008 R2.

Možnosti upgradu na systém Windows Server 2008 R2 (EN)
Tento dokument popisuje podporované a nepodporované možnosti upgradu pro edice operačního systému Windows Server 2008 R2.

Sada Assessment and Planning Toolkit pro Windows Server 2008 R2 (EN)
Sada Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit je výkonný nástroj pro inventarizaci, vyhodnocování a vytváření sestav, který umožňuje bezpečně vyhodnotit prostředí IT z hlediska migrací různých platforem a virtualizace, aniž by bylo nutné použít softwarové agenty. Poznámka: Nejstarší operační systém, který je tímto nástrojem podporován, je systém Windows Server 2003 SP2.

Nástroje pro migraci systému Windows Server (EN)
Pomocí Nástrojů pro migraci systému Windows Server mohou správci provádět migraci rolí serveru, funkcí, nastavení operačního systému a dalších dat a sdílených složek do počítačů se systémem Windows Server 2008 R2. Poznámka: Nejstarší operační systém, který je tímto nástrojem podporován, je systém Windows Server 2003 SP2.

Zastaralé funkce systému Windows Server 2008 R2 (EN)
Tento dokument poskytuje seznam zastaralých funkcí v systémech Windows 7 a Windows Server 2008 R2 a je určen pro odborníky v oboru IT, kteří aktualizují operační systémy v komerčním prostředí.

Sada Microsoft Deployment Toolkit (EN)
Sada Microsoft Deployment Toolkit 2010 (MDT 2010) poskytuje pro společnou konzolu komplexní nástroje a postupy, jež jsou potřebné k efektivní správě nasazení systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2.

Plánování a vyhodnocení migrace nebo upgradu na systém Windows 7

Informace naleznete na kartě Migrace klientů v tomto Centru řešení.

Migrace rolí serveru

Migrace rolí serveru


Role serveru: Přehled

Podrobné informace o migraci rolí serveru lze rovněž najít v tématu:

Migrace rolí serveru do systému Windows Server 2008 R2 (EN)
Dokumentace a nástroje pro migraci usnadňují proces migrace rolí serveru, nastavení operačního systému a dat z existujícího serveru se systémem Windows Server 2003, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2 do počítače se systémem Windows Server 2008 R2.

Viz také téma Plánování a vyhodnocení v tomto centru podpory.

Podporované migrace rolí serveru systému Windows 2000

V následující tabulce jsou uvedeny operační systémy, do kterých lze role serveru systému Windows 2000 Server přímo migrovat.

Role serveru systému Windows 2000 ServerVerze systému Windows Server
2003 SP220082008 R2
Adresářové služby
Řadič domény 1AnoNení k dispoziciNení k dispozici
Služba AD CS 2AnoAnoAno
DFSNAnoAnoAno
Služba replikace souborů 3AnoNeNe
Clusterová služba 4NeNeNe
Služba vzdálené instalace 5NeNeNe
Tiskový server 6AnoAnoNe
Terminálová služba 7NeNeNe
Licencování Terminálového serveruAnoAnoAno
Role serveru v síti
DHCPAnoAnoAno
Služba BITS 8Není k dispoziciNení k dispoziciNení k dispozici
Sada CMAK 9Není k dispoziciNení k dispoziciNení k dispozici
DNSAnoAnoAno
Služba IAS 10AnoNeNe
Protokol IPSec 11Není k dispoziciNení k dispoziciNení k dispozici
Cluster služby Vyrovnávání zatížení sítě 12AnoNeNe
Protokol SMBNení k dispoziciNení k dispoziciNení k dispozici
Bezdrátové připojeníNení k dispoziciNení k dispoziciNení k dispozici
Služba RRAS 13NeNeNe
Služba IIS 14AnoNeNe
 1. Proces migrace řadiče domény systému Windows 2000 spočívá v instalaci nového serveru systému Windows Server 2008 R2 a jeho povýšení na řadič domény v doméně.
 2. K provedení upgradu certifikační autority nebo jiné součásti služby AD CS je nutné upgradovat pouze operační systém. Migraci lze rovněž provést zálohováním a obnovením certifikační autority.
 3. Služba FRS přestala být používána v systému Windows Server 2003 R2. Službu FRS je vhodné odstranit a pro všechny vlastní replikace ji nahradit službou DFSR. Pro účely replikace svazku SYSVOL řadiče domény je možné od verze systému Windows Server 2008 migrovat službu DFSR.
 4. K migraci do systému Windows Server 2008 nevede přímá cesta. Změny v požadavcích na sdílené úložiště verze Server 2008 znamenají, že již není možné používat původní úložiště na serveru clusteru s podporou převzetí služeb při selhání verze 2008.
  Jednou z možností migrace ze systému Windows 2000 do systému Windows Server 2008 je provést postupný upgrade ze systému Windows 2000 na systém Windows Server 2003. Jakmile cluster běží jako cluster systému Windows 2003 Server, je možné použít průvodce migrací clusteru s podporou převzetí služeb při selhání ve verzi 2008/2008R2. Migraci některých prostředků clusteru, například sdílených složek nebo protokolu DHCP, lze jednotlivě provést pomocí vyhrazených nástrojů. Tyto nástroje jsou podrobněji popsány v tématu Role serveru: serverový cluster.
 5. Služba pro nasazení systému Windows je součástí systému Windows Server 2003 SP2. Pokud již máte nainstalovanou a nakonfigurovanou službu RIS, během instalace systému Windows server 2003 SP2 se Služba pro nasazení systému Windows nainstaluje automaticky. Je však nutné ji nakonfigurovat.
 6. Potřebnou migraci ze systému Windows 2000 Server může poskytnout Průvodce migrací tiskárny v systému Windows Server 2008. Kvůli nové architektuře izolace tisku v systému Windows Server 2008 R2 neprovádí průvodce migrací tisku (printbrm.exe) migraci ovladačů tiskárny do systému Windows Server 2008 R2.
 7. Žádná migrace jako taková neproběhne a je nutný upgrade nebo čistá instalace novějšího operačního systému. Upgradem ze systému Windows 2000 na verzi 2003 se provede upgrade součástí Terminálové služby bez nutnosti dalších kroků. Neexistuje žádná možnost upgradu ze systému Windows 2000 Server na systém Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2.
 8. Služba BITS je součástí operačního systému a není nutné provádět její migraci.
 9. Sadu CMAK lze nainstalovat v systému Windows 2000 a je součástí operačního systému Windows Server 2003 a novějších verzí.
 10. V rámci migrace služby IAS ze systému Windows 2000 Server na systém Windows Server 2008 nebo 2008 R2 se doporučuje použít jako přechodný systém Windows Server 2003.
 11. Protokol IPSec není přímo role serveru, ale služba, která běží na pracovních stanicích a serverech. Konfiguraci protokolu IPSec lze provést místně na každém serveru nebo hromadně prostřednictvím zásad domény.
 12. Upgrade clusteru můžete provést tak, že uvedete celý cluster do režimu offline a upgradujete všechny hostitele, nebo jej ponecháte online a provedete postupný upgrade.
 13. Neexistuje možnost přímé migrace ze služby Směrování a vzdálený přístup (RRAS) v systému Windows 2000 Server do této služby v novějších operačních systémech. Nastavení by mělo být zdokumentováno a manuálně nakonfigurováno na novém serveru.
 14. Migrace spočívá v instalaci operačního systému Microsoft Windows Server 2003 a nové verze služby IIS na novém serveru a následném přesunu (nebo opětovné instalaci) stávajících webů a aplikací na tento server.

Role serveru adresářových služeb

Postup migrace rolí serveru do systému Windows Server 2008 R2 (EN)
V tomto dokumentu je popsán způsob migrace rolí serveru do systému Windows Server 2008 R2

Blog o adresářových službách společnosti Microsoft (EN)
V oficiálním blogu podpory pro adresářové služby společnosti Microsoft naleznete užitečné informace.


Role serveru: Řadič domény

Upgrade domén služby Active Directory na domény služby AD DS systému Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2
Tato příručka obsahuje podrobné pokyny pro upgrade domén služby Active Directory systému Windows 2000 nebo Windows Server 2003 na domény služby AD DS (Active Directory Domain Services) systému Windows Server 2008.

Průvodce migrací serveru AD DS a serveru DNS (EN)
Tento dokument poskytuje informace týkající se migrace rolí serveru služby AD DS (Active Directory Domain Services) nebo serveru DNS (Domain Name System) ze serveru založeném na procesoru x86 nebo x64 se systémem Windows Server 2003, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2 na nový server se systémem Windows Server 2008 R2.

Průvodce migrací místních uživatelů a skupin (EN)
Pomocí Nástrojů pro migraci systému Windows Server mohou správci provádět migraci rolí serveru, funkcí, nastavení operačního systému a dalších dat a sdílených složek do počítačů se systémem Windows Server 2008 R2.

Instalace nástrojů pro migraci systému Windows Server, přístup k nim a jejich odebírání (EN)
Podrobný průvodce Instalace nástrojů pro migraci systému Windows Server, přístup k nim a jejich odebírání poskytuje informace o nalezení, instalaci, použití a odebrání nástrojů pro migraci systému Windows Server.

Upgrade řadičů domény na systém Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2 (EN)
V tomto tématu je vysvětlen proces upgradu řadičů domény na systém Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2.

Problémy s kompatibilitou klientů, služeb a programů, ke kterým může dojít při změně nastavení zabezpečení a přiřazení uživatelských práv
Problémy s kompatibilitou se mohou vyskytnout na klientských počítačích, když změníte určitá nastavení zabezpečení a přiřazení uživatelských práv v doménách systému Windows NT 4.0, Windows 2000 nebo Windows Server 2003.

Upgrade z domén systému Windows 2000 na domény systému Windows Server 2003 (EN)
Toto téma obsahuje podrobné informace o upgradu z domén systému Windows 2000 na domény systému Windows 2003.

Nástroj Active Directory Migration Tool

Stažení průvodce nástrojem ADMT v3.1: Migrace a změna struktury domén služby Active Directory (EN)
Pokyny k provedení migrace domén pomocí nástroje Active Directory Migration tool.

Známé potíže, ke kterým může dojít při migraci do domény, obsahující řadiče domény systému Windows Server 2008 R2, pomocí nástroje ADMT 3.1
V tomto článku jsou uvedeny známé potíže, ke kterým může dojít při použití nástroje ADMT 3.1.


Role serveru: Služba AD CS (Active Directory Certificate Services)

Plánování upgradu nebo migrace do služby Active Directory Certificate Services (EN)
Tento dokument obsahuje informace o plánování upgradu nebo migrace do služby AD CS (Active Directory Certificate Services).

Zálohování a obnovení certifikační autority
Tento dokument obsahuje informace o zálohování certifikační autority (CA).

Přesunutí certifikační autority (CA) do jiného počítače
Tento dokument obsahuje informace o přesunu certifikační autority z jednoho počítače do jiného.

Role serveru: Obory názvů systému souborů

Průvodce migrací souborových služeb (EN)
Tento dokument obsahuje pokyny pro migraci role serveru souborových služeb, včetně dat, sdílených složek a nastavení operačního systému ze zdrojového serveru na cílový server se systémem Windows Server 2008 R2.

Stažení sady Microsoft File Server Migration Toolkit 1.2 (EN)
Průvodci v sadě File Server Migration Toolkit udržují pomocí systému souborů DFS (Distributed File System) cesty UNC (Universal Naming Convention) a usnadňují proces konsolidace a migrace.


Role serveru: Clusterová služba

Upgrade clusteru ze systému Windows 2000 na systém Windows Server 2003
Tento dokument obsahuje informace o upgradu clusteru ze systému Windows 2000 na systém Windows Server 2003.

Podrobný průvodce clusterem s podporou převzetí služeb při selhání: Ověřování hardwaru pro cluster s podporou převzetí služeb při selhání (EN)
V rámci tohoto procesu ověření clusteru se prostřednictvím jednotlivých testů použitého hardwaru a softwaru přesně vyhodnocuje, do jaké míry lze na dané konfiguraci provádět clustering s podporou převzetí služeb při selhání.

Postupný upgrade ze systému Windows 2000 na systém Windows Server 2003
Tento dokument obsahuje informace o postupném upgradu ze systému Windows 2000.

Migrace jednotlivých prostředků clusteru

Migraci některých prostředků clusteru, například sdílených složek nebo protokolu DHCP, lze provést jednotlivě pomocí vyhrazených nástrojů.

Migrace nastavení do clusteru s podporou převzetí služeb při selhání se systémem Windows Server 2008 R2
Tento dokument obsahuje informace o migraci nastavení do clusteru s podporou převzetí služeb při selhání se systémem Windows Server 2008 R2.

Podrobný průvodce migrací služby DHCP do clusteru se systémem Windows Server 2008 R2 (EN)
Tento průvodce popisuje proces migrace serveru DHCP v clusteru do clusteru se systémem Windows Server 2008 R2.

Stažení sady Microsoft File Server Migration Toolkit 1.2 (EN)
Průvodci v sadě File Server Migration Toolkit udržují pomocí systému souborů DFS (Distributed File System) cesty UNC (Universal Naming Convention) a usnadňují proces konsolidace a migrace.


Role serveru: Server služby RIS

Žádný podporovaný způsob migrace role serveru služby RIS v žádné verzi systému Windows Server 2008 nebo novější neexistuje. Další informace naleznete v níže uvedených zdrojích.

Co se stalo se službou RIS? (Služba pro nasazení systému Windows: často kladené otázky)
Zde se dozvíte další informace o tom, jaké změny postihly službu RIS a Službu pro nasazení systému Windows v systému Windows 2008.

Podrobný průvodce Službou pro nasazení systému Windows v systému Windows Server 2003 (EN)
Tento průvodce je úvodem do aktualizace Služba pro nasazení systému Windows pro systém Microsoft Windows Server 2003. Služba pro nasazení systému Windows je součástí sady Windows AIK (Windows Automated Installation Kit) a systému Windows Server 2003 SP2.

Služba pro nasazení systému Windows (EN)
Služba pro nasazení systému Windows, aktualizovaná a přepracovaná verze Služby vzdálené instalace (RIS), umožňuje vzdálené nasazení operačních systémů Windows, zejména systému Windows Vista.


Role serveru: Tiskový server

Migrace tiskových serverů
V části Migrace tiskových serverů podrobného průvodce Správa tisku naleznete podrobné informace o migraci tiskových serverů.

Blokování instalace ovladačů tiskárny v režimu jádra
V 64bitovém systému Windows Vista a novějších operačních systémech ovladače tiskárny v režimu jádra nefungují. V 32bitových systémech je možné ovladače tiskárny v režimu jádra zprovoznit zakázáním zásad skupin Zakázat instalaci tiskáren pomocí ovladačů v režimu jádra.

Týmový blog o tisku v systému Windows (EN)
V tomto blogu týmu systému Windows získáte další informace o tisku v systému Windows.

Pro migrace tisku nepoužívejte nástroj Print Migrator 3.1 (EN)
Nástroj Print Migrator 3.1 již není kvůli různým omezením doporučován. V tomto blogu je vysvětleno, proč tomu tak je.


Role serveru: Terminálová služba

Neexistuje žádná podporovaná možnost migrace z terminálových služeb systému Windows 2000 do služby vzdálené plochy systému Windows 2008. Správce bude muset provést čistou instalaci systému Windows Server 2008 R2 a potom ručně nastavit požadovaná nastavení, nebo upgradovat na systém Windows Server 2003 SP2 a následně na systém Windows Server 2008 nebo novější. Určité aplikace, které původně běžely v rámci terminálové služby systému Windows 2000, bude nutné v systému Windows 2008 otestovat. Konkrétní informace o scénářích podpory získáte od dodavatele softwaru.

Další informace naleznete v následujících zdrojích:

Upgrade na terminálový server systému Windows Server 2003 (EN)
Tento dokument obsahuje informace o upgradu na terminálový server systému Windows Server 2003.

Přesun licencí CAL Terminálové služby z jednoho licenčního serveru na jiný v systému Windows Server 2003 nebo Windows 2000 Server
Tento článek obsahuje informace o tom, jak přesunout licence CAL (Client Access Licences) Terminálové služby z jednoho licenčního serveru Terminálové služby na jiný v systému Windows Server 2003 nebo Windows 2000 Server.


Služba IIS

Průvodce nasazením služby IIS 6.0 (EN)
V tomto průvodci naleznete podrobný popis úkolů a scénářů, které vám umožní navrhnout takové řešení služby IIS 6.0, které splňuje specifické požadavky vaší organizace.

Migrace ze služby IIS 6.0 na službu IIS 7.0 (EN)
V tomto stručném průvodci naleznete informace potřebné pro migraci webu ze služby IIS 6.0 do služby IIS 7.0 pomocí nástroje Web Deployment Tool.

Role Webový server (IIS) v systému Windows Server 2008 (EN)
Tento dokument popisuje roli Webový server (IIS) v systému Windows Server 2008.

Migrace systému SQL Server

Migrace systému SQL Server

Jak přesunout databáze systému SQL Server do nového umístění pomocí funkcí odpojení a připojení v systému SQL Server
Tento článek popisuje, jak změnit umístění datových souborů a protokolů databáze systému SQL Server.

Principy Průvodce kopírováním databáze a řešení problémů s tímto průvodcem v systému SQL Server 2000
Tento článek poskytuje informace o tom, jak Průvodce kopírováním databáze pracuje a jak se řeší běžné problémy.

Přesunutí databáze systému SQL Server 7.0 na nový server pomocí funkcí zálohování a obnovení
Tento článek popisuje, jak obnovit zálohy databází pro uživatele a systémy na jinou instalaci systému SQL Server 7.0, která má nakonfigurována písmena jednotek jinak než server, na který byly databáze původně zálohovány.

Jak přesunout databáze mezi počítači se systémem SQL Server
Tento článek podrobně popisuje, jak přesunout uživatelské databáze a nejběžnější součásti systému Microsoft SQL Server mezi počítači se systémem SQL Server.

Jak přesunout databázový diagram
Tento článek podrobně vysvětluje, jak přesunout databázový diagram vytvořený v nástroji SQL Server Enterprise Manager.

Jak přesunout databázi služby Reporting Services z počítače se službou Reporting Services do jiného počítače
Tento článek popisuje postup přesunutí databáze služby Reporting Services z počítače se službou Microsoft SQL Server Reporting Services do prostředí SQL Server 2005 Reporting Services.

Jak přesunout databáze SQL aplikace Microsoft Dynamics CRM 3.0 z jednoho serveru na jiný ve stejné doméně
Tento článek podrobně popisuje postup přesunutí databází SQL aplikace Microsoft Dynamics 3.0 CRM z jednoho serveru na jiný server ve stejné doméně.

Jak přesunout, zkopírovat a zálohovat složky a soubory fulltextových katalogů
Tento článek dokumentuje několik postupů, jak můžete zkopírovat, přesunout a zálohovat či obnovit soubory a složky fulltextových katalogů.

Jak přenést přihlašovací jména a hesla mezi instancemi systému SQL Server
Tento článek popisuje způsob přenosu přihlašovacích jmen a hesel na nový server po přesunutí databází na nový server.

Jak vyřešit potíže s oprávněními při přesouvání databáze mezi servery se systémem SQL Server
Tento článek popisuje způsob mapování standardních a integrovaných přihlašovacích jmen za účelem vyřešení potíží s oprávněními při přesouvání databáze mezi servery se systémem SQL Server.

INF: Články o zotavení po havárii k systému Microsoft SQL Server
Tento článek obsahuje sadu článků znalostní báze Knowledge Base o zotavení po havárii, uspořádaných podle verze serveru.

Důvody pro upgrade na SQL Server 2008 R2
Informace o upgradu na SQL Server 2008 R2.

Knihy online

SQL – knihy online (EN)
Výchozí bod pro přístup ke knihám online pro každou verzi systému SQL Server

Přesunutí databází serveru sestav do jiného počítače (EN)
Tento článek popisuje, jak přesunout databáze serveru sestav používané v aktuální instalaci do instance databázového stroje systému SQL Server, který se nachází v jiném počítači.

Postupy: Přesunutí databáze pomocí odpojení a připojení (Transact-SQL) (EN)
Tento článek popisuje způsob přesunutí odpojené databáze na jiné místo a její opětovné připojení ke stejné nebo jiné instanci serveru.

Použití Průvodce kopírováním databáze (EN)
Tento článek obsahuje přehled používání Průvodce kopírováním databáze k přenosům, přesunům nebo kopírování jedné či více databází a jejich objektů z instance systému SQL Server 2000 nebo SQL Server 2005 do instance systému SQL Server 2005.

Postupy: Obnovení databáze do nového místa a s novým názvem (Transact-SQL) (EN)
Toto téma vysvětluje, jak obnovit databázi do nového místa s případnou změnou jejího názvu.

Jak přesunout databázi webu (EN)
Tento článek popisuje přesunutí databáze webu systému SQL Server po dokončení instalace do jiného počítačového systému SQL Server spuštěním instalace správce konfigurace z nabídky Start nebo z instalačního média správce konfigurace.

Odpojení a připojení databází (EN)
Tento článek obsahuje pokyny k odpojení a následnému připojení datových souborů a souborů transakčních protokolů databáze k stejné nebo jiné instanci systému SQL Server.

Přesunutí systémových databází (EN)
Toto téma popisuje přesunutí systémových databází v systému SQL Server 2005.

Přesunutí uživatelských databází (EN)
Tento článek vysvětluje postup přesunutí datových souborů, protokolů a souborů fulltextových katalogů uživatelské databáze na nové místo v systému SQL Server 2005.

Správa databázových souborů (SQL Server Express) (EN)
Přehled správy databázových souborů v systému SQL Server 2005 Express Edition

Migrace služby Reporting Services (EN)
Toto téma obsahuje podrobné pokyny k migraci služby SQL Server 2000 Reporting Services do nové instance služby SQL Server 2005 Reporting Services.

Zálohování a obnovení fulltextových katalogů (EN)
Pokyny k zálohování a obnovení fulltextových katalogů

Obsah komunity

Jak přesunout SQL Server ze samostatného do clusterového prostředí (EN)
Tento blog Balmukunda Lakhaniho obsahuje podrobný návod k přesunutí systému SQL Server ze samostatného do clusterového prostředí.

Poradce pro upgrade na systém SQL Server (EN)
Tento blog Andrewa Fryera obsahuje přehled používání poradce pro upgrade na systém SQL Server.

Užitečné odkazy k upgradu na systém SQL Server 2008 (EN)
Tento blog poradního týmu Microsoft SQL Server Development Customer Advisory Team obsahuje užitečné odkazy k upgradu na systém SQL Server 2008.

Role serveru v síti

Role serveru v síti

Týmový blog společnosti Microsoft o rozlehlých sítích (EN)
V tomto blogu týmu systému Windows získáte další informace o rozlehlých sítích.

Role serveru: Služba DHCP

Týmový blog společnosti Microsoft o službě Windows DHCP (EN)
V tomto blogu týmu systému Windows získáte další informace o službě Windows DHCP.

Migrace databáze DHCP ze systému Windows 2000 Server do systému Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2 (EN)
Tento příspěvek blogu popisuje postup migrace databáze DHCP ze systému Windows 2000 do systému Windows Server 2008.

Přesunutí databáze DHCP z počítače se systémem Windows Server 2003 do systému Windows Server 2008 (EN)
Tento článek znalostní báze Knowledge Base popisuje postup přesunutí databáze DHCP z počítače se systémem Windows Server 2003 do systému Windows Server 2008.

Podrobný průvodce migrací služby DHCP do clusteru se systémem Windows Server 2008 R2 (EN)
Tento průvodce popisuje proces migrace serveru DHCP v clusteru do clusteru se systémem Windows Server 2008 R2.

Upgrade a migrace serverů WINS a DHCP do systému Windows Server 2003 (EN)
Tento dokument white paper popisuje postup upgradu a migrace serverů WINS a DHCP do systému Windows Server 2003.

Přesunutí databáze DHCP z počítače se systémem Windows NT Server 4.0, Windows 2000 nebo Windows Server 2003 do počítače se systémem Windows Server 2003
Tento podrobný článek popisuje postup přesunutí databáze DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) z počítače se systémem Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows 2000 nebo Microsoft Windows Server 2003 do počítače se systémem Windows Server 2003.

Role serveru: Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS)

Služba BITS je nainstalována se systémem 2003/2008 a ve výchozím nastavení je povolena. Další služby, například služby aktualizací softwaru (WSUS), využívají službu BITS k přenosu dat.

Služba BITS: Co je nového? (EN)
V následující tabulce jsou uvedeny novinky v jednotlivých verzích Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS).

Role serveru: Sada pro správu Správce připojení (CMAK)

Přímá migrace profilů CMAK mezi operačními systémy není k dispozici. Proto profil CMAK vytvořený v systému Windows 2000 Server nelze importovat do systému Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2. Je třeba pomocí novější verze sady CMAK, jež je dodávána se systémem Windows Server 2008, vytvořit nový balíček určený pro systém Vista a pomocí systému Windows Server 2008 R2 nebo Windows 7 vytvořit balíček určený pro systém Windows 7. Další informace naleznete v níže uvedených zdrojích.

Blog o službě Směrování a vzdálený přístup (EN)
V tomto blogu týmu systému Windows získáte další informace o službě Směrování a vzdálený přístup.

Sada pro správu Správce připojení (CMAK) (EN)
Na webu TechNet získáte další informace o Sadě pro správu Správce připojení.

Použití sady nástrojů pro vzdálenou správu počítačů se systémem Windows Server 2003, Windows XP nebo Windows 2000
Tento článek popisuje možnosti správy počítačů se systémem Windows Server 2003, Windows XP nebo Microsoft Windows 2000.

Role serveru: DNS

Pokud nainstalujete jakýkoli nový operační systém Windows Server jako nový server a povýšíte jej na řadič domény, bude replikace služby AD zahrnovat informace DNS. Po instalaci (role/služby) DNS na nový server bude služba DNS naplněna na základě replikovaných informací služby AD, takže žádná další akce nebude nutná. Poznámka: Ujistěte se, zda jsou klientské počítače přesměrovány na nový server DNS. Další informace o migraci DNS naleznete v níže uvedených zdrojích.

Role serveru DNS
Další informace o roli serveru DNS.

Migrace serveru AD DS a serveru DNS (EN)
Tento dodatek poskytuje informace týkající se samostatné migrace role serveru DNS (Domain Name System) ze serveru se systémem Windows Server 2003, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2 na nový server se systémem Windows Server 2008 R2.

Průvodce migrací serveru AD DS a serveru DNS (EN)
Tento dokument poskytuje informace týkající se migrace rolí serveru služby AD DS (Active Directory Domain Services) nebo serveru DNS (Domain Name System) ze serveru se systémem Windows Server 2003, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2 na nový server se systémem Windows Server 2008 R2.

Upgrade řadičů domén se systémem Windows 2000 na systém Windows Server 2003
Tento článek se zabývá postupem pro upgrade řadičů domén se systémem Microsoft Windows 2000 na systém Windows Server 2003 a přidání nových řadičů domén se systémem Windows Server 2003 do domén se systémem Windows 2000.

Použití oddílů adresářů aplikací DNS (EN)
Největší změnou ve službě DNS mezi systémy Windows 2000 a Windows 2003 je použití oddílů adresářů aplikací k ukládání dat zóny DNS. Tento dokument poskytuje další informace.

Role serveru: Služba ověřování v Internetu (IAS)

Při migraci služby IAS ze systému Windows 2000 Server do systému Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2 je doporučeným postupem použití systému Windows Server 2003 jako prostředníka, do něhož v případě dočasné potřeby nainstalujete službu IAS. Do tohoto systému můžete importovat nastavení služby IAS ze systému Windows 2000 a potom můžete pomocí nástroje IASMigreader.exe provést export ze systému Windows Server 2003 ve formátu, který lze importovat do systému Windows Server 2008 nebo 2008 R2. Důležité: Nástroj IASMigreader.exe je podporován pouze v systému Windows Server 2003.

Týmový blog společnosti Microsoft o architektuře NAP (Network Access Protection) (EN)
V tomto blogu týmu systému Windows získáte další informace o architektuře NAP.

Nástroj pro migraci nastavení konfigurace Služby ověřování v Internetu (IAS) na server NPS je nyní k dispozici. (EN)
Tým produktu NPS oznámil dostupnost opravy hotfix pro Windows Server 2008, jež obsahuje nástroj Iasmigreader.exe.

Import a export informací o konfiguraci Služby ověřování v Internetu (IAS) z počítače se systémem Windows 2000 Server do jiného počítače se systémem Windows 2000 Server
Tento článek popisuje, jak importovat a exportovat informace o konfiguraci Služby ověřování v Internetu (IAS) z jednoho počítače se systémem Microsoft Windows 2000 Server do jiného počítače se systémem Windows 2000 Server.

Role serveru: Protokol IPSec

Při migraci stávajících místních zásad do nového operačního systému proveďte následující kroky:

 1. Spuštění modulu snap-in Správa zásad zabezpečení protokolu IP
 2. Export zásad protokolu IPSec
 3. Import zásad protokolu IPSec


Role serveru: Služba Vyrovnávání zatížení sítě

Týmový blog společnosti Microsoft o clusteringu s podporou převzetí služeb při selhání a službě Vyrovnávání zatížení sítě (EN)
V tomto blogu týmu systému Windows získáte další informace o clusteringu s podporou převzetí služeb při selhání a službě Vyrovnávání zatížení sítě.

Upgrade stávajících clusterů (EN)
Má-li vaše organizace aplikace a služby, jež jsou nyní spouštěny v operačním systému Windows NT 4.0 nebo Microsoft Windows 2000, můžete stávající clustery služby WLBS nebo Vyrovnávání zatížení sítě upgradovat, aby využívaly lepší zabezpečení a výkon systému Windows Server 2003 a služby Vyrovnávání zatížení sítě.

Migrace stávajících clusterů (EN)
Tento dokument popisuje migraci stávajících clusterů do systému Windows Server 2003.

Příprava na upgrade clusteru služby Vyrovnávání zatížení sítě (EN)
Tento dokument popisuje, co je nutné udělat před upgradem clusteru služby Vyrovnávání zatížení sítě.

Role serveru: Protokol SMB

V protokolu SMB nejsou mezi systémy Windows 2000 a Windows 2003 žádné změny. Od systémů Windows Vista a Windows 2008 dochází k přechodu od protokolu SMB 1.0 na protokol SMB 2.0. Upgrade systému Windows 2003 na systém Windows Vista nebo Windows 2008 způsobí změnu protokolu SMB na verzi 2.0. K upgradu nebo migraci na novější verzi protokolu SMB nejsou nutné žádné další kroky.

Role serveru: Bezdrátové připojení

Kopírování konfigurace Služby ověřování v Internetu na jiný server
Tento dokument popisuje, jak zkopírovat konfiguraci Služby ověřování v Internetu do jiného počítače.

Doporučené postupy pro Službu ověřování v Internetu
Toto téma obsahuje doporučené postupy pro implementaci a konfiguraci Služby ověřování v Internetu na základě doporučení služby podpory produktů společnosti Microsoft.

Postupy pro Službu ověřování v Internetu
Toto téma obsahuje několik postupů, jež souvisejí se Službou ověřování v Internetu.

Role serveru: Služba RRAS

Migrace na servery vzdáleného přístupu telefonického připojení a sítě VPN se systémem Windows Server 2003 (EN)
Další informace o migraci na servery vzdáleného přístupu telefonického připojení a sítě VPN se systémem Windows Server 2003.

Small Business Server

Small Business Server

Neexistuje žádná podporovaná možnost upgradu ze systému Windows 2000 Server na systém Small Business Server 2008. Je však podporována migrace ze systému Small Business Server 2000 na systém Windows Small Business Server 2008.

Migrace ze systému Microsoft Small Business Server 2000 na systém Windows Small Business Server 2008 (EN)
Popisuje postup nutný k migraci nastavení a dat ze stávajícího serveru se systémem Microsoft Small Business Server 2000 do nového počítače se systémem Windows SBS 2008.

Migrace ze systému Small Business Server 2000 nebo Windows 2000 Server na systém Windows Small Business Server 2003 (EN)
Tento dokument popisuje migraci ze systému Small Business Server 2000 nebo Windows 2000 Server na systém Windows Small Business Server 2003.

Migrace klientů

Migrace klientů

Neexistuje žádná podporovaná možnost migrace ze systému Windows 2000 na systém Windows 7 pomocí nástroje Migrace profilu uživatele. Je nutné nejprve provést upgrade na systém Windows XP a potom pomocí nástroje Migrace profilu uživatele 4.0, jenž je součástí sady Windows Automated Installation Kit, migraci na systém Windows 7.

Průvodce migrací ze systému Windows XP na systém Windows 7 (EN)
Tento průvodce vám usnadní rozhodování prováděné při migraci z prostředí systému Windows XP na systém Windows 7 a seznámí vás s dostupnými nástroji a prostředky od společnosti Microsoft, jež vám pomohou při každém kroku tohoto postupu.

Stáhnout sadu Windows Automated Installation Kit pro Windows 7
Sada Windows Automated Installation Kit pro Windows 7 vám pomůže při instalaci, přizpůsobení a nasazení operačních systémů řad Microsoft Windows 7 a Windows Server 2008 R2.

Uživatelská příručka nástroje Migrace profilu uživatele 4.0 (EN)
Nástroj Migrace profilu uživatele 4.0 je skriptovatelný nástroj příkazového řádku, který odborníkům v oblasti IT poskytuje široké možnosti vlastního nastavení pro migraci uživatelských profilů. Je součástí sady Windows Automated Installation Kit.

Kompatibilita aplikací

Zdroje informací pro odborníky v oblasti IT

Základní informace o kompatibilitě aplikací při nasazování systému Windows (EN)
Po přečtení tohoto dokumentu byste měli mít jasnou představu o tom, kde začít v procesu vyhodnocování dopadu kompatibility aplikací ve svém projektu nasazení.

Příprava a certifikace aplikací nezávislého dodavatele softwaru (EN)
Popisuje způsob přípravy aplikací na systém Windows Server 2008 R2.

Technické centrum kompatibility aplikací na webu TechNet (EN)
Zde můžete získat nástroje a prostředky, které zjednodušují zajištění kompatibility aplikací a šetří jak čas, tak náklady.

Požadavky na aplikace při upgradu na systém Windows Server 2008 (EN)
Tento dokument obsahuje informace, které budete potřebovat v případě, že používáte obchodní aplikace nebo aplikace od jiných dodavatelů, než je společnost Microsoft, a provádíte upgrade na operační systém Windows Server 2008.

Zdroje informací pro vývojáře

Sada nástrojů Microsoft Application Compatibility Toolkit (ACT) (EN)
Sada nástrojů Application Compatibility Toolkit (ACT) umožňuje vývojářům softwaru, nezávislým dodavatelům softwaru a odborníkům v oblasti IT, kteří pracují v podnikovém prostředí, určit, zda jsou jejich aplikace kompatibilní s novou verzí operačního systému ještě před jeho nasazením.

Příručka pro ověření kompatibility aplikací pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2 (Windows 7 and Windows Server 2008 R2 Application Quality Cookbook) (EN)
Příručka pro ověření kompatibility aplikací pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2: Příručka pro vývojáře zabývající se kompatibilitou, spolehlivostí a výkonem aplikací.

Vývojářské centrum pro systém Windows ve službě MSDN (EN)
Zde můžete získat pomoc, pokyny a nástroje, které vám pomohou identifikovat a řešit potíže s kompatibilitou, na které můžete narazit během migrace aplikací do systému Windows 7.

Prostředí XP Mode v systému Windows 7

Prostředí Windows XP Mode
Prostředí Windows XP Mode umožňuje spouštět starší obchodní software pro systém Windows XP v počítači se systémem Windows 7.

Zeptejte se komunity

Zeptejte se komunity

Chcete se na něco zeptat? Odešlete dotaz do fór systému Windows Server.
Položte otázku ve fórech systému Windows Server. Většina dotazů bývá zodpovězena do 24 hodin.

Blogy

Domovská stránka komunity odborníků v oboru IT na webu TechNet
Umožňuje procházet blogy komunity odborníků společnosti Microsoft.

Centrum společnosti Microsoft pro ochranu před škodlivým softwarem (EN)
Blog Centra společnosti Microsoft pro ochranu před škodlivým softwarem umožňuje tomuto centru komunikaci se zákazníky v reálném čase. Témata zahrnují každodenní zasvěcené informace o nových, vznikajících a zajímavých hrozbách souvisejících se škodlivým softwarem a další informace z oblasti zabezpečení počítačů.

Týmový blog společnosti Microsoft o rozlehlých sítích (EN)
V tomto blogu týmu systému Windows získáte další informace o rozlehlých sítích.

Týmový blog společnosti Microsoft o službě Windows DHCP (EN)
V tomto blogu týmu systému Windows získáte další informace o službě Windows DHCP.

Týmový blog společnosti Microsoft o clusteringu s podporou převzetí služeb při selhání a službě Vyrovnávání zatížení sítě (EN)
V tomto blogu týmu systému Windows získáte další informace o clusteringu s podporou převzetí služeb při selhání a službě Vyrovnávání zatížení sítě.

Týmový blog o tisku v systému Windows (EN)
V tomto blogu týmu systému Windows získáte další informace o tisku v systému Windows.

Blog o adresářových službách společnosti Microsoft (EN)
V oficiálním blogu podpory pro adresářové služby společnosti Microsoft naleznete užitečné informace.

Týmový blog o jádru serveru a instalaci systému Windows Server (EN)
Seznamte se s názory týmu jádra serveru a instalace systému Windows Server pro rozlehlé sítě.

Týmový blog o výkonu systému Windows (EN)
V tomto blogu týmu podpory získáte další informace o výkonu systému Windows.

Poslední kontrola : 15. března 2013