Supportcentret för Windows 2000 som upphör

Planera migreringsstrategin från Windows 2000 till Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2.

Planera och bedöma

Planera och bedöma en migrering eller uppgradering till Windows Server 2008 R2


En direkt uppgradering från Windows 2000 till Windows Server 2008 R2 stöds inte. Resurserna nedan innehåller information om möjliga migreringsvägar.


Produktstartsidan för Windows Server 2008 R2
På startsidan för Windows Server finns produktinformation, testprogram, köpalternativ, tekniska resurser, fallstudier och mycket annat.


Systemkrav för Windows Server 2008 R2 (Engelska)
Innan du uppgraderar från Windows 2000 till Windows 2008 R2 måste du kontrollera att maskinvaran uppfyller systemkraven för Windows Server 2008 R2. När du vet att maskinvaran uppfyller kraven för Windows Server 2008 R2 sker uppgraderingen i två steg. Först uppgraderar du datorn till Windows Server 2003 SP2 (eller senare) och sedan till Windows Server 2008 R2.


Uppgraderingsvägar till Windows Server 2008 R2 (Engelska)
Det här dokumentet beskriver vilka uppgraderingsvägar som stöds och vilka som inte stöds, för olika utgåvor av operativsystemet Windows Server 2008 R2.


Assessment and Planning Toolkit för Windows Server 2008 R2 (Engelska)
Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit är ett kraftfullt verktyg för inventering, utvärdering och rapportering som säkert utvärderar IT-miljöer för migrering av olika plattformar och virtualisering, utan några programvaruagenter. Obs! Det tidigaste operativsystem som stöds av det här verktyget är Windows Server 2003 SP2.


Migreringsverktyg för Windows Server (Engelska)
Med Migreringsverktyg för Windows Server kan administratörer migrera serverroller, funktioner, operativsysteminställningar samt annan information och resurser, till datorer som kör Windows Server 2008 R2. Obs! Det tidigaste operativsystem som stöds av det här verktyget är Windows Server 2003 SP2.


Borttagna funktioner i Windows Server 2008 R2 (Engelska)
Det här dokumentet innehåller en lista med borttagna funktioner i Windows 7 och Windows Server 2008 R2, och är avsett för IT-experter som uppdaterar operativsystem i kommersiella miljöer.


Microsoft Deployment Toolkit (Engelska)
Microsoft Deployment Toolkit 2010 (MDT 2010) tillhandahåller en konsol med kraftfulla verktyg och instruktioner som hjälper dig att hantera distributionen av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 på ett effektivt sätt.


Planera och bedöma en migrering eller uppgradering till Windows 7


Se fliken Klientmigrering i detta Solution Center.

Migrera serverroller

Migrera serverroller



Serverroller: Översikt


Du hittar också detaljerad information om migrering av serverroller i:

Migrera serverroller till Windows Server 2008 R2 (Engelska)
Dokumentation och verktyg som underlättar migrering av serverroller, operativsysteminställningar och data från en befintlig server som kör Windows Server 2003, Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2, till en dator som kör Windows Server 2008 R2.


Se även avsnittet Planera och bedöma i detta supportcenter.

Migreringsalternativ för serverroller som stöds av Windows 2000

Följande tabell visar till vilka operativsystem Windows 2000 Server-serverroller kan migreras direkt.


Windows 2000-serverrollWindows Server Edition
2003 SP220082008 R2
Katalogtjänster
Domänkontrollant 1Jasaknassaknas
Active Directory-certifikattjänster 2JaJaJa
DFSNJaJaJa
FRS 3JaNejNej
Klustertjänst 4NejNejNej
RIS 5NejNejNej
Utskriftsserver 6JaJaNej
Terminal Services 7NejNejNej
Terminal Server-licensieringJaJaJa
Nätverksserverroller
DHCPJaJaJa
BITS 8saknassaknassaknas
CMAK 9saknassaknassaknas
DNSJaJaJa
IAS 10JaNejNej
IPSec 11saknassaknassaknas
NLB-kluster 12JaNejNej
SMBsaknassaknassaknas
Wirelesssaknassaknassaknas
RRAS 13NejNejNej
IIS 14JaNejNej
 1. Migreringsprocessen för en Windows 2000-domänkontrollant består av att först installera en ny Windows Server 2008 R2-server och sedan befordra den till en domänkontrollant i domänen.
 2. Du behöver bara uppgradera operativsystemet om du vill uppgradera certifikatutfärdaren eller någon annan AD CS-komponent. Du kan också migrera genom att säkerhetskopiera och återställa certifikatutfärdaren.
 3. FRS togs bort i Windows Server 2003 R2. Du bör ta bort FRS och ersätta den med DFSR vid anpassad replikering. För DC SYSVOL-replikering kan DFSR migreras fr.o.m. Windows Server 2008.
 4. En direkt migrering till Windows Server 2008 stöds inte. Ändringar i kraven för delad lagring i Server 2008 förhindrar att den ursprungliga lagringsplatsen används i ett Windows Server 2008-redundanskluster.
  Ett alternativ som kan underlätta migrering från Windows 2000 till Windows Server 2008 är att utföra en löpande uppgradering av Windows 2000 till Windows Server 2003. När klustret väl körs som ett Windows 2003 Server-kluster kan migreringsguiden för redundanskluster i 2008/2008 R2 användas. Vissa klusterresurser kan migreras individuellt med särskilda verktyg, t.ex. filresurser och DHCP. Dessa diskuteras närmare i avsnittet Serverroll: serverkluster.
 5. Windows Deployment Services ingår i Windows Server 2003 SP2. Om RIS redan är installerat och konfigurerat när du installerar Windows server 2003 SP2, installeras Windows Deployment Services automatiskt, men du måste konfigurera dem.
 6. Mer information om migrering från Windows 2000 Server finns i migreringsguiden för utskrifter i Windows Server 2008. På grund av den nya arkitekturen med isolerad utskrift i Windows Server 2008 R2 migrerar inte migreringsguiden för utskrifter (printbrm.exe) skrivardrivrutiner till Windows Server 2008 R2.
 7. Det går inte att migrera, så det krävs en uppgradering eller ren installation av det nya operativsystemet. Om du uppgraderar från Windows 2000 till 2003 uppgraderas Terminal Services-komponenter utan att några ytterligare steg krävs. Det finns ingen uppgraderingsväg från Windows 2000 Server till Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2.
 8. BITS är en del av operativsystemet och behöver inte migreras.
 9. CMAK kan installeras på Windows 2000, på vissa av operativsystemen i Windows Server 2003-familjen och på senare operativsystem.
 10. Om du vill migrera IAS från Windows 2000 Server till Windows Server 2008 eller 2008 R2 rekommenderar vi att du går via Windows Server 2003.
 11. IPSec är ingen specifik serverroll utan en tjänst som körs på både arbetsstationer och servrar. IPSec-konfigurationen kan konfigureras lokalt på varje server eller distribueras via domänprinciper.
 12. Du kan uppgradera ett kluster genom att koppla från hela klustret och uppgradera alla värdar, eller också kan du behålla klustret online och genomföra en löpande uppgradering.
 13. En direkt migrering från RRAS i Windows 2000 Server till Routning och fjärråtkomst (RAS) i senare operativsystem stöds inte. Du måste anteckna inställningarna och sedan konfigurera dem för den nya servern manuellt.
 14. Migreringen består av att du först installerar Microsoft Windows Server 2003-operativsystemet och en ny version av IIS på en ny server, och sedan flyttar eller installerar om befintliga webbplatser och program till den nya servern.

Serverroller: Katalogtjänster


Så här migrerar du serverroller till Windows Server 2008 R2 (Engelska)
Det här dokumentet beskriver hur du migrerar serverroller till Windows Server 2008 R2.


Blogg av Microsoft om katalogtjänster (Engelska)
Ta del av användbar information på Microsofts officiella supportblogg för katalogtjänster.



Serverroll: Domänkontrollant


Uppgradera Active Directory-domäner till Windows Server 2008- och Windows Server 2008 R2-domäner
Den här sidan innehåller detaljerad vägledning om uppgradering av Windows 2000- eller Windows Server 2003 Active Directory-domäner till Windows Server 2008- eller Windows Server 2008 R2 Active Directory Domain Services (AD DS)-domäner.


Guide för migrering av AD DS (Active Directory Domain Services) och DNS-server (Engelska)
Det här dokumentet innehåller information om hur du migrerar AD DS (Active Directory Domain Services) och DNS-serverroller (Domain Name System) från en x86-baserad eller x64-baserad server som kör Windows Server 2003, Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2 till en ny server som kör Windows Server 2008 R2.


Guide för migrering av lokala användare och grupper (Engelska)
Med Migreringsverktyg för Windows Server kan administratörer migrera serverroller, funktioner, resurser, operativsysteminställningar samt annan information och resurser, till datorer som kör Windows Server 2008 R2.


Installation, åtkomst och borttagning av Migreringsverktyg för Windows Server (Engelska)
I den stegvisa vägledningen till installation, åtkomst och borttagning av Migreringsverktyg för Windows Server beskrivs hur du lokaliserar, installerar, använder och tar bort Migreringsverktyg för Windows Server.


Så här uppgraderar du domänkontrollanter till Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2 (Engelska)
I det här avsnittet beskrivs hur domänkontrollanter uppgraderas till Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2.


Kompatibilitetsproblem för klienter, tjänster och program som kan uppstå när du ändrar tilldelade säkerhetsinställningar och användarrättigheter
Det kan uppstå kompatibilitetsproblem på klientdatorer när du ändrar tilldelade säkerhetsinställningar och användarrättigheter i Windows NT 4.0, Windows 2000-domäner och Windows Server 2003-domäner.


Uppgradera från Windows 2000-domäner till Windows Server 2003-domäner (Engelska)
Det här avsnittet innehåller detaljerad information om hur du uppgraderar från Windows 2000-domäner till Windows 2003-domäner.



Migreringsverktyget för Active Directory


Hämta version 3.1 av Migreringsverktyget för Active Directory (ADMT) (Engelska)
Version 3.1 av Migreringsverktyget för Active Directory (ADMT v3.1) innehåller en uppsättning verktyg som underlättar migrerings- och omstruktureringsuppgifter i en Active Directory Domain Services-infrastruktur.


Hämta Password Export Server 3.1 (Engelska)
Med Password Export Server version 3.1 (PES v3.1) är det möjligt att även migrera lösenord i samband med kontomigrering i en Active Directory Domain Services-infrastruktur.


Hämta ADMT v3.1-guiden för migrering och omstrukturering av Active Directory-domäner (Engelska)
Innehåller hjälp om hur du migrerar domäner med hjälp av Migreringsverktyget för Active Directory.


Kända problem som kan uppstå när du använder ADMT 3.1 för att migrera till en domän som omfattar Windows Server 2008 R2-domänkontrollanter (Engelska)
I den här artikeln beskrivs kända problem som kan uppstå när du använder ADMT 3.1.



Serverroll: Active Directory-certifikattjänster


Planera uppgraderingen eller migreringen till Active Directory-certifikattjänster (Engelska)
I det här dokumentet diskuteras hur du planerar en uppgradering eller migrering till Active Directory-certifikattjänster (AD CS).


Säkerhetskopiera och återställa en certifikatutfärdare (Engelska)
Det här dokumentet beskriver hur du säkerhetskopierar en certifikatutfärdare (CA).


Så här flyttar du en certifikatutfärdare (CA) till en annan dator
Det här dokumentet beskriver hur du flyttar en certifikatutfärdare från en dator till en annan.



Serverroll: Namnområden i filsystem


Guide för migrering av Filtjänster (Engelska)
Det här dokumentet innehåller information om hur du migrerar serverrollen Filtjänster, inklusive data, delade mappar och operativsysteminställningar från källservern till en målserver som kör Windows Server 2008 R2.


Hämta Microsoft File Server Migration Toolkit 1.2 (Engelska)
Guiderna i File Server Migration Toolkit använder DFS (Distributed File System) för att bibehålla UNC-sökvägar (Universal Naming Convention) och för att förenkla konsoliderings- och migreringsprocessen.




Serverroll: Klustertjänster


Så här uppgraderar du ett kluster från Windows 2000 till Windows Server 2003 (Engelska)
Det här dokumentet beskriver hur du uppgraderar ett kluster från Windows 2000 till Windows Server 2003.


Stegvis vägledning för redundanskluster: Verifiera maskinvara för ett redundanskluster (Engelska)
Den här klusterverifieringsprocessen testar den underliggande maskinvara och programvaran direkt och enskilt, för att få fram en korrekt utvärdering av hur väl redundanskluster stöds i en given konfiguration.


Så här utför du en löpande uppgradering från Windows 2000 till Windows Server 2003 (Engelska)
Det här dokumentet beskriver hur du utför en löpande uppgradering från Windows 2000.


Migrera enskilda klusterresurser


Vissa klusterresurser kan migreras individuellt med särskilda verktyg, t.ex. filresurser och DHCP.


Så här migrerar du inställningar till ett redundanskluster som kör Windows Server 2008 R2
Det här dokumentet beskriver hur du migrerar inställningar till ett redundanskluster som kör Windows Server 2008 R2.


Stegvis vägledning för migrering av DHCP till ett kluster med Windows Server 2008 R2 (Engelska)
Den här vägledningen beskriver hur du migrerar en klusterbaserad DHCP-server till ett kluster med Windows Server 2008 R2.


Hämta Microsoft File Server Migration Toolkit 1.2 (Engelska)
Guiderna i File Server Migration Toolkit använder DFS (Distributed File System) för att bibehålla UNC-sökvägar (Universal Naming Convention) och för att förenkla konsoliderings- och migreringsprocessen.



Serverroll: RIS-server


Det finns ingen migreringsväg som stöds för serverrollen RIS i någon version av Windows Server 2008 eller senare, eftersom rollen inte längre finns. Mer information hittar du i resurserna nedan.


Vad hände med RIS? (Windows Deployment Services: Vanliga frågor och svar)
Läs mer om vad som har hänt med RIS och Windows Deployment Services i Windows 2008.


Stegvis vägledning för Windows Deployment Services i Windows Server 2003 (Engelska)
Den här guiden ger en introduktion till Microsoft Windows Deployment Services-uppdateringen för Microsoft Windows Server 2003. Windows Deployment Services ingår i Windows AIK (Automated Installation Kit) och i Windows Server 2003 SP2.


Windows Deployment Services (Engelska)
Windows Deployment Services är den uppdaterade och reviderade versionen av Fjärrinstallationstjänster som gör det möjligt att fjärrdistribuera Windows-operativsystem, i synnerhet Windows Vista.



Serverroll: Utskriftsserver


Migrera utskriftsservrar
Mer information om migrering av utskriftsservrar finns i avsnittet om migrering av utskriftsservrar i den stegvisa vägledningen för utskriftshantering.


Blockera installationen av skrivardrivrutiner i kernelläge (Engelska)
Skrivare som använder drivrutiner i kernelläge fungerar inte på 64-bitarsversioner av Windows Vista och senare operativsystem. För 32-bitarssystem kan skrivare som använder drivrutiner i kernelläge fungera om du inaktiverar grupprincipen "Tillåt inte att skrivare installeras med drivrutiner i kernelläge".


Blogg om utskrift i Windows (Engelska)
Lär dig mer om utskrift i Windows i den här bloggen av Windows-teamet.


Använd inte Print Migrator 3.1 för utskriftsmigrering (Engelska)
Print Migrator 3.1 rekommenderas inte länge, på grund av verktygets många begränsningar. Det här blogginlägget innehåller mer information.



Serverroll: Terminal Services


Det finns ingen migreringsväg som stöds från Windows 2000 Terminal Services till Fjärrskrivbordstjänster i Windows 2008. En administratör måste utföra en ren installation av Windows Server 2008 R2 och sedan manuellt konfigurera önskade inställningar, eller först uppgradera till Windows Server 2003 SP2 och därefter uppgradera till Windows Server 2008 eller senare. Vissa program som ursprungligen kördes under Windows 2000 Terminal Services måste testas under Windows 2008. Kontakta programvaruleverantören för det specifika supportscenariot.

Mer information finns i följande resurser:


Uppgradera till Windows Server 2003 Terminal Server (Engelska)
Det här dokumentet beskriver hur du uppgraderar till Windows Server 2003 Terminal Server.


Så här flyttar du Terminal Services-klientåtkomstlicenser från en licensserver till en annan i Windows Server 2003 och i Windows 2000 Server (Engelska)
Den här artikeln beskriver hur du flyttar Terminal Services-klientåtkomstlicenser från en Terminal Services-licensserver till en annan i Windows Server 2003 och i Windows 2000 Server.



IIS


Distributionsguide för IIS 6.0 (Engelska)
Den här guiden ger detaljerad aktivitets- och scenariobaserad vägledning om hur du utformar en IIS 6.0-lösning som uppfyller behoven för din organisation.


Så här migrerar du från IIS 6.0 till IIS 7.0 (Engelska)
Den här snabbguiden hjälper dig att migrera en webbplats från IIS 6.0 till IIS 7.0, med hjälp av webbdistributionsverktygen.


Webbserverrollen (IIS) i Windows Server 2008 (Engelska)
Det här dokumentet beskriver webbserverrollen (IIS) i Windows Server 2008


Migrera SQL Server

Migrera SQL Server


Flytta SQL Server-databaser till en ny plats med hjälp av funktionerna koppla från och koppla i SQL Server (Engelska)
I den här artikeln beskrivs hur du ändrar platsen för datafilerna och loggfilerna till en SQL Server-databas.


Förstå och felsöka problem i guiden Kopiera databas i SQL Server 2000 (Engelska)
I den här artikeln finns information om hur guiden Kopiera databas fungerar och hur du felsöker vanliga problem.


Flytta databaser i SQL Server 7.0 till en ny server med säkerhetskopior och återställning (Engelska)
I den här artikeln beskrivs hur du återställer säkerhetskopior av databaser för användare och system till en annan installation av SQL Server 7.0 med annorlunda enhetsbokstavskonfiguration än den server du ursprungligen säkerhetskopierade databaserna på.


Flytta databaser mellan datorer som kör SQL Server (Engelska)
I den här steg-för-steg-artikeln beskrivs hur du flyttar användardatabaser och de flesta vanliga komponenter i Microsoft SQL Server mellan datorer som kör SQL Server.


Flytta ett databasdiagram (Engelska)
I den här steg-för-steg-artikeln förklaras hur du flyttar ett databasdiagram som skapades i SQL Server Enterprise Manager.


Flytta en Reporting Services-databas från en dator som kör Reporting Services till en annan dator (Engelska)
I den här artikeln beskrivs hur du flyttar en Reporting Services-databas från en dator som kör Microsoft SQL Server Reporting Services i en SQL Server 2005 Reporting Services-miljö.


Flytta data- och loggfiler (.mdf och .ldf) i SQL Server från en plats till en annan (Engelska)
I den här artikeln diskuteras hur du flyttar data- och loggfiler (.mdf och .ldf) i SQL Server från en plats till en annan med funktionerna koppla och koppla från i SQL Server.


Flytta databaser i Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL från en server till en annan server i samma domän
I den här steg-för-steg-artikeln beskrivs hur du flyttar databaser i Microsoft Dynamics 3.0 CRM SQL från en server till en annan server i samma domän.


Flytta, kopiera och säkerhetskopiera fulltextkatalogmappar och -filer (Engelska)
I den här artikeln dokumenteras flera olika metoder som du kan använda för att kopiera, flytta och säkerhetskopiera eller återställa fulltextkatalogmappar och -filer.


Överföra inloggningar och lösenord mellan SQL Server-instanser (Engelska)
I den här artikeln beskrivs hur du överför inloggningar och lösenord till en ny server efter att du har flyttat databaser till en ny server.


Lösa behörighetsproblem när du flyttar en databas mellan servrar som kör SQL Server (Engelska)
I den här artikeln förklaras hur du mappar standardinloggningar och integrerade inloggningar för att lösa behörighetsproblem när du flyttar en databas mellan servrar som kör SQL Server.


INF: Artiklar om katastrofåterställning för Microsoft SQL Server (Engelska)
I den här artikeln finns en samling artiklar från biblioteket med tekniska supportartiklar om katastrofåterställning, organiserade efter serverversion.


Varför ska jag uppgradera till SQL Server 2008 R2?
Information om att uppgradera till SQL Server 2008 R2.


Books Online


SQL Books Online (Engelska)
Är startpunkten för att komma åt Books Online för de olika produktversionerna av SQL Server.


Flytta Report Server-databaser till en annan dator (Engelska)
I den här artikeln beskrivs hur du flyttar Report Server-databaserna som används i en aktuell installation till en SQL Server Database Engine-instans på en annan dator.


Så här: Flyttar du en databas med hjälp av koppla från och koppla (Transact-SQL) (Engelska)
I den här artikeln beskrivs hur du flyttar en frånkopplad databas till en annan plats och sedan kopplar den till samma eller en annan serverinstans.


Använda guiden Kopiera databas (Engelska)
I den här artikeln finns en översikt över att använda guiden Kopiera databas för att överföra, flytta eller kopiera en eller flera databaser och deras objekt från en instans av SQL Server 2000 eller SQL Server 2005 till en instans av SQL Server 2005.


Så här: Återställer du en databas till en ny plats med ett nytt namn (Transact-SQL) (Engelska)
Här förklaras hur du återställer en databas på en ny plats och, om du vill, med ett nytt namn.


Flytta webbplatsdatabasen (Engelska)
I den här artikeln beskrivs hur du flyttar webbplatsdatabasen i SQL Server när installationen är slutförd till ett annat SQL Server-datorsystem genom att starta installationen av Konfigurationshanteraren på Startmenyn eller från Konfigurationshanterarens installationsmedia.


Koppla från och koppla databaser (Engelska)
I den här artikeln finns instruktioner för att koppla från och sedan koppla data- och transaktionsloggfilerna för en databas till samma eller en annan SQL Server-instans.


Flytta systemdatabaser (Engelska)
Här beskrivs hur du flyttar systemdatabaser i SQL Server 2005.


Flytta användardatabaser (Engelska)
I den här artikeln förklaras hur du flyttar datafiler, loggfiler och fulltextkatalogfiler i en användardatabas till en ny plats i SQL Server 2005.


Hantera databasfiler (SQL Server Express) (Engelska)
En översikt över hur du hanterar databasfiler i SQL Server 2005 Express.


Migrera Reporting Services (Engelska)
Här finns steg-för-steg-instruktioner för hur du migrerar en distribution av SQL Server 2000 Reporting Services till en ny instans av SQL Server 2005 Reporting Services.


Säkerhetskopiera och återställa fulltextkataloger (Engelska)
Instruktioner om hur du säkerhetskopierar och återställer fulltextkataloger.


Communityinnehåll

Flytta SQL Server från en fristående miljö till en klustermiljö (Engelska)
I det här blogginlägget från Balmukund Lakhani finns steg-för-steg-instruktioner för hur du flyttar en SQL Server från en fristående miljö till en klustermiljö.


SQL Server Upgrade Advisor (Engelska)
I det här blogginlägget av Andrew Fryer finns en översikt över hur du använder SQL Server Upgrade Advisor.


Nyttiga länkar för uppgradering till SQL Server 2008 (Engelska)
I det här blogginlägget från Microsoft SQL Servers utvecklings- och kundrådgivningsteam finns en lista med nyttiga länkar för uppgradering till SQL Server 2008.


Nätverksserverroller

Nätverksserverroller


Blogg av Microsoft om företagsnätverk (Engelska)
Lär dig mer om företagsnätverk i den här bloggen av Windows-teamet.



Serverroll: DHCP


Blogg av Microsoft om Windows DHCP (Engelska)
Lär dig mer om Windows DHCP i den här bloggen av Windows-teamet.


Så här migrerar du en DHCP-databas från Windows 2000 Server till Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2 (Engelska)
Det här blogginlägget beskriver hur du migrerar en DHCP-databas från Windows 2000 till Windows Server 2008.


Så här flyttar du en DHCP-databas från en dator som kör Windows Server 2003 till Windows Server 2008 (Engelska)
Den här Knowledge Base-artikeln beskriver hur du flyttar en DHCP-databas från en dator som kör Windows Server 2003 till Windows Server 2008.


Stegvis vägledning för migrering av DHCP till ett kluster med Windows Server 2008 R2 (Engelska)
Den här vägledningen beskriver hur du migrerar en klusterbaserad DHCP-server till ett kluster med Windows Server 2008 R2.


Uppgradera och migrera WINS- och DHCP-servrar till Windows Server 2003 (Engelska)
Följande white paper beskriver hur du uppgraderar och migrerar WINS- och DHCP-servrar till Windows Server 2003.


Så här flyttar du en DHCP-databas från en dator som kör Windows NT Server 4.0, Windows 2000 eller Windows Server 2003 till en dator som kör Windows Server 2003
I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du flyttar en DHCP-databas (Dynamic Host Configuration Protocol) från en dator som kör Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows Server 2003 till en dator som kör Windows Server 2003.



Serverroll: BITS (Background Intelligent Transfer Service)


BITS installeras med 2003/2008 och är aktiverat som standard. Andra tjänster utnyttjar BITS för dataöverföring, t.ex. programuppdateringstjänster (WSUS).


Nyheter i BITS (Engelska)
Följande tabell innehåller nyheter för varje version av BITS (Background Intelligent Transfer Service).



Serverroll: CMAK (Connection Manager Administration Kit)


En direkt migrering av CMAK-profiler mellan operativsystem stöds inte. Därför går det inte att importera en CMAK-profil skapad i Windows 2000 Server till Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2. Du måste använda den senare versionen av CMAK som levereras med Windows Server 2008 om du vill skapa ett nytt Vista-specifikt paket, och sedan använda antingen Windows Server 2008 R2 eller Windows 7 för att skapa ett Windows 7-specifikt paket. Mer information hittar du i resurserna nedan.


Blogg om routning och fjärråtkomst (RAS) (Engelska)
Lär dig mer om routning och fjärråtkomst (RAS) i den här bloggen av Windows-teamet.


CMAK (Connection Manager Administration Kit) (Engelska)
Lär dig mer om CMAK (Connection Manager Administration Kit) på TechNet.


Så här använder du Administration Tools Pack för att fjärradministrera datorer som kör Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000 (Engelska)
Den här artikeln beskriver alternativ för att administrera datorer som kör Windows Server 2003, Windows XP eller Microsoft Windows 2000.



Serverroll: DNS


Om du installerar ett nytt Windows Server-operativsystem som en ny server och befordrar den till en domänkontrollant, inkluderar AD-replikering DNS-information. När du har installerat DNS (roll/tjänst) på den nya servern fylls DNS baserat på den replikerade AD-informationen, och inga ytterligare åtgärder krävs. Obs! Kontrollera att klientdatorerna omdirigeras till den nya DNS-servern. Mer information om DNS-migrering finns i resurserna nedan.


DNS-serverroll
Lär dig mer om DNS-serverrollen.


Migrering av AD DS och DNS-server (Engelska)
Den här bilagan innehåller en vägledning för fristående migrering av DNS-serverrollen (Domain Name System) från en server som kör Windows Server 2003, Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2 till en ny server som kör Windows Server 2008 R2.


Guide för migrering av AD DS (Active Directory Domain Services) och DNS-server (Engelska)
Det här dokumentet innehåller information om hur du migrerar AD DS (Active Directory Domain Services) eller DNS-serverroller (Domain Name System) från en server som kör Windows Server 2003, Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2 till en ny server som kör Windows Server 2008 R2.


Så här uppgraderar du Windows 2000-domänkontrollanter till Windows Server 2003 (Engelska)
I den här artikeln diskuteras hur du uppgraderar Microsoft Windows 2000-domänkontrollanter till Windows Server 2003, och hur du lägger till en ny Windows Server 2003-domänkontrollant i Windows 2000-domäner.


Använda DNS-programkatalogpartitioner (Engelska)
Den största förändringen i DNS mellan Windows 2000 och Windows 2003 är användandet av programkatalogpartitioner för lagring av DNS-zondata. Det här dokumentet innehåller mer information om detta.



Serverroll: IAS


Om du vill migrera IAS från Windows 2000 Server till Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2 rekommenderar vi att du går via Windows Server 2003, och att du vid behov temporärt installerar IAS på Windows Server 2003. På det här systemet kan du importera IAS-inställningarna från Windows 2000 och sedan använda IASMigreader.exe för att exportera från Windows Server 2003, i ett format som kan importeras till Windows Server 2008 och 2008 R2. Viktigt! IASMigreader.exe stöds bara på Windows Server 2003.


Blogg av Microsoft om NAP (Network Access Protection) (Engelska)
Lär dig mer om NAP (Network Accsess Protection) i den här bloggen av Windows-teamet.


Nu finns ett verktyg för migrering av IAS-konfigurationsinställningar till NPS (Engelska)
NPS-produktteamet meddelar att det nu finns en Windows Server 2008-snabbkorrigering som innehåller Iasmigreader.exe.


Så här importerar och exporterar du IAS-konfigurationsinformation från en Windows 2000 Server-baserad dator till en annan Windows 2000 Server-baserad dator (Engelska)
Den här artikeln innehåller information om hur du importerar och exporterar IAS-konfigurationsinformation (Internet Authentication Service) från en Microsoft Windows 2000 Server-baserad dator till en annan Windows 2000 Server-baserad dator.



Serverroll: IPSec


Vidta följande åtgärder om du vill migrera befintliga lokala principer till ett senare operativsystem.

 1. Starta snapin-modulen för hantering av IP-säkerhetsprinciper (Engelska)
 2. Exportera IPSec-principerna (Engelska)
 3. Importera IPSec-principerna (Engelska)


Serverroll: NLB


Blogg av Microsoft om redundans och utjämning av nätverksbelastning (Engelska)
Lär dig mer om redundans och utjämning av nätverksbelastning i den här bloggen av Windows-teamet.


Uppgradera befintliga kluster (Engelska)
Om organisationen använder program och tjänster som för närvarande körs på Windows NT 4.0- eller Microsoft Windows 2000-operativsystem kan du uppgradera befintliga WLBS och kluster för utjämning av nätverksbelastning och utnyttja säkerhets- och prestandaförbättringarna i Windows Server 2003 och Utjämning av nätverksbelastning.


Migrera befintliga kluster (Engelska)
Det här dokumentet beskriver hur du migrerar befintliga kluster till Windows Server 2003.


Förbereda en uppgradering av ett kluster för utjämning av nätverksbelastning (Engelska)
Det här dokumentet beskriver vad du måste göra innan du uppgraderar ett kluster för utjämning av nätverksbelastning.



Serverroll: SMB


SMB ändrades inte mellan Windows 2000 och Windows 2003. I och med Windows Vista och Windows 2008 går vi från SMB 1.0 till SMB 2.0. Vid en uppgradering av Windows 2003 till Windows Vista eller 2008 uppgraderas SMB till version 2.0. Inga ytterligare steg krävs för att uppgradera eller migrera till den senaste versionen av SMB.



Serverroll: Wireless


Då här kopierar du IAS-konfigurationen till en annan server (Engelska)
Det här dokumentet beskriver hur du kopierar IAS-konfigurationen till en annan dator.


Metodtips för IAS (Engelska)
Det här avsnittet innehåller metodtips för hur du implementerar och konfigurerar IAS, baserade på rekommendationer från Microsoft Support.


IAS ? gör så här (Engelska)
Det här avsnittet innehåller flera Gör så här-rekommendationer för IAS.



Serverroll: RRAS


Migrera till fjärråtkomstservrar och VPN-anslutningsservrar som kör Windows Server 2003 (Engelska)
Läs mer om hur du migrerar till fjärråtkomstservrar och VPN-anslutningsservrar som kör Windows Server 2003.

Small Business Server

Small Business Server


Det finns ingen uppgraderingsväg som stöds från Windows 2000 Server till Small Business Server 2008. Däremot stöds en migrering från Small Business Server 2000 till Windows Small Business Server 2008.


Sidan Migrating Microsoft Small Business Server 2000 to Windows Small Business Server 2008 (Engelska)
Beskriver de steg du följer när du migrerar inställningar och data från en befintlig server som kör Microsoft Small Business Server 2000 till en ny dator som kör Windows SBS 2008.


Sidan Migrating from Small Business Server 2000 or Windows 2000 Server to Windows Small Business Server 2003 (Engelska)
Det här dokumentet beskriver hur du migrerar från Small Business Server 2000 eller Windows 2000 Server till Windows Small Business Server 2003.

Klientmigrering

Klientmigrering


Verktyget Migrera användartillstånd stöder ingen migreringsväg från Windows 2000 till Windows 7. Du måste först uppgradera till Windows XP och sedan migrera till Windows 7 med USMT 4.0, som ingår i Windows AIK (Automated Installation Kit).


Guide för migrering från Windows XP till Windows 7 (Engelska)
Den här guiden hjälper dig att besluta hur du bäst migrerar från en Windows XP-miljö till Windows 7, och innehåller information om vilka verktyg och resurser från Microsoft du kan använda i respektive steg i processen.


Hämta Windows AIK (Automated Installation Kit) för Windows 7
Windows AIK (Automated Installation Kit) för Windows 7 hjälper dig att installera, anpassa och distribuera operativsystemen i Microsoft Windows 7- och Windows Server 2008 R2-familjerna.


Användarhandbok för verktyget Migrera användartillstånd 4.0 (Engelska)
Windows-verktyget Migrera användartillstånd 4.0 är ett kommandoradsverktyg som ingår i Windows AIK (Automated Installation Kit). Verktyget kan köras med skript och erbjuder IT-experter en mycket anpassningsbar migreringsmöjlighet för användarprofiler.

Programkompatibilitet

Resurser för IT-proffs


Komma igång med programkompatibilitet i en Windows-distribution (Engelska)
Det här dokument innehåller information om hur du börjar utvärdera vilken påverkan programkompatibiliteten har på ditt distributionsprojekt.


Sidan ISV Application Readiness and Certification (Engelska)
Beskriver hur du förbereder dina program för Windows Server 2008 R2.


Sidan Application Compatibility Tech Center på TechNet (Engelska)
Skaffa verktyg och resurser som gör att det går fortare och blir både enklare och billigare att utvärdera programkompatibilitet.


Programrelaterade överväganden vid uppgradering till Windows Server 2008 (Engelska)
Det här dokumentet innehåller information för dig som använder affärskritiska program eller program från andra tillverkare än Microsoft, och planerar en uppgradering till Windows Server 2008.



Utvecklingsresurser


Microsoft Application Compatibility Toolkit (ACT) (Engelska)
Med Application Compatibility Toolkit (ACT) kan programutvecklare, oberoende programförsäljare (ISV) och IT-experter som arbetar i företagsmiljöer avgöra om program är kompatibla med en ny version av operativsystemet Windows, innan det distribueras i organisationen.


Sidan Windows 7 and Windows Server 2008 R2 Application Quality Cookbook (Engelska)
Sidan Windows 7 and Windows Server 2008 R2 Application Quality Cookbook: En guide för utvecklare till programkompatibilitet, tillförlitlighet och prestanda.


Sidan Windows Developer Center på MSDN (Engelska)
På den här sidan får du hjälp och vägledning och kan dessutom hämta verktyg som hjälper dig att identifiera och åtgärda kompatibilitetsproblem som kan uppstå när du migrerar dina program till Windows 7.



XP-läge i Windows 7


Windows XP-läget
I Windows XP-läget kan du köra äldre Windows XP-affärsprogram direkt från skrivbordet i Windows 7.

Ställ frågor i diskussionsgrupper

Ställ frågor i diskussionsgrupper


Har du en fråga? Ställ en fråga i Windows Server-forumen (Engelska)
Ställ en fråga i Windows Server-forumen. De flesta frågor besvaras inom ett dygn.



Bloggar


Startsidan för TechNet IT-Professional Community (Engelska)
Läs bloggarna från Microsoft Professional Community.


Microsoft Malware Protection Center (Engelska)
Bloggen på Microsoft Malware Protection Center är ett sätt för Microsoft Malware Protection Center att kommunicera i realtid med kunderna. Bloggen innehåller dagsaktuell information om nya, kommande och principiellt intressanta hot, exklusiva rapporter och mycket annan information om datasäkerhet.


Blogg av Microsoft om företagsnätverk (Engelska)
Lär dig mer om företagsnätverk i den här bloggen av Windows-teamet.


Blogg av Microsoft om Windows DHCP (Engelska)
Lär dig mer om Windows DHCP i den här bloggen av Windows-teamet.


Blogg av Microsoft om redundans och utjämning av nätverksbelastning (Engelska)
Lär dig mer om redundans och utjämning av nätverksbelastning i den här bloggen av Windows-teamet.


Blogg om utskrift i Windows (Engelska)
Lär dig mer om utskrift i Windows i den här bloggen av Windows-teamet.


Blogg av Microsoft om katalogtjänster (Engelska)
Ta del av användbar information på Microsofts officiella supportblogg för katalogtjänster.


Blogg om installation av Windows Server och om Server Core (Engelska)
Tänkvärt från gruppen bakom Enterprise Platforms Windows Server Setup and Core.


Blogg om prestanda i Windows (Engelska)
Lär dig mer om Windows-prestanda i den här bloggen av Windows-teamet.

Granskad senast : den 15 mars 2013