ศูนย์โซลูชันการสิ้นสุดการสนับสนุนของ Windows 2000

วางแผนยุทธศาสตร์การโยกย้ายจาก Windows 2000 เป็น Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2

การวางแผนและประเมินผล

การวางแผนและการประเมินการโยกย้ายหรือปรับรุ่นเป็น Windows Server 2008 R2


การปรับรุ่นโดยตรงจาก Windows 2000 ไปยัง Windows Server 2008 R2 ไม่มีการสนับสนุน ทรัพยากรต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการโยกย้าย


โฮมเพจผลิตภัณฑ์ Windows Server 2008 R2
เข้าสู่โฮมเพจ Windows Server เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ทดลองใช้ ตัวเลือกการซื้อ ทรัพยากรทางเทคนิค กรณีศึกษา และอื่นๆ


ความต้องการระบบของ Windows Server 2008 R2
ก่อนที่จะปรับรุ่นระบบของคุณจาก uWindows 2000 ไปยัง Windows 2008 R2 โปรดตรวจสอบว่าฮาร์ดแวร์ของคุณเป็นไปตามความต้องการระบบของ Windows Server 2008 R2 ในกรณีที่ฮาร์ดแวร์ของคุณตรงตามความต้องการสำหรับ Windows Server 2008 R2 การปรับรุ่นจะเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยสองขั้นตอน ขั้นแรกคุณต้องปรับรุ่นระบบเป็น Windows Server 2003 SP2 (ขึ้นไป) จากนั้นปรับรุ่นเป็น Windows Server 2008 R2


เส้นทางการปรับรุ่น Windows Server 2008 R2
เอกสารนี้กล่าวถึงเส้นทางการปรับรุ่นที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนสำหรับรุ่นต่างๆ ของระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008 R2


Assessment and Planning Toolkit for Windows Server 2008 R2
Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit เป็นเครื่องมือสำรวจ ประเมิน และรายงานที่สามารถประเมินสภาพแวดล้อมด้านไอทีได้อย่างปลอดภัยสำหรับการโยกย้ายแพลตฟอร์มต่างๆ และการแสดงผลโดยไม่ต้องใช้เอเจนต์ซอฟต์แวร์ หมายเหตุ: ระบบปฏิบัติการที่เก่าที่สุดที่เครื่องมือนี้สนับสนุนคือ Windows Server 2003 SP2


Windows Server Migration Tools
ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ Windows Server Migration Tools เพื่อโยกย้ายบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะ การตั้งค่าระบบปฏิบัติการ และข้อมูลอื่นๆ และแบ่งปันไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หมายเหตุ: ระบบปฏิบัติการที่เก่าที่สุดที่เครื่องมือนี้สนับสนุนคือ Windows Server 2003 SP2


Windows Server 2008 R2 Deprecated Features
เอกสารนี้แสดงรายการของคุณลักษณะและฟังก์ชันที่เลิกใช้ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 และเหมาะสำหรับผู้บริหารระบบไอทีที่กำลังปรับปรุงระบบปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมในเชิงพาณิชย์


Microsoft Deployment Toolkit
Microsoft Deployment Toolkit 2010 (MDT 2010) เป็นคอนโซลร่วมที่มีเครื่องมือและคำแนะนำที่ครอบคลุม สำหรับการจัดการปรับใช้ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 อย่างมีประสิทธิภาพ


การวางแผนและการประเมินการโยกย้ายหรือปรับรุ่นเป็น Windows 7


โปรดดูที่แท็บ การโยกย้ายข้อมูลไคลเอ็นต์ ในศูนย์โซลูชันนี้

การโยกย้ายบทบาทของเซิร์ฟเวอร์

การโยกย้ายบทบาทของเซิร์ฟเวอร์บทบาทของเซิร์ฟเวอร์: ภาพรวม


ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการโยกย้ายบทบาทของเซิร์ฟเวอร์นั้นมีอยู่ที่:

Migrate Server Roles to Windows Server 2008 R2
เอกสารและเครื่องมือการโยกย้ายช่วยเพิ่มความสะดวกในการโยกย้ายบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ การตั้งค่าระบบปฏิบัติการ และข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ที่ใช้ Windows Server 2003, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2


โปรดดูเพิ่มเติมที่หัวข้อ การวางแผนและการประเมิน ในศูนย์การสนับสนุนนี้

การโยกย้ายบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนของ Windows 2000

ตารางต่อไปนี้แสดงระบบปฏิบัติการที่สามารถโยกย้ายบทบาทเซิร์ฟเวอร์ของ Windows 2000 ได้โดยตรง


บทบาทเซิร์ฟเวอร์ของ Windows 2000 Windows Server Edition
2003 SP220082008 R2
บริการไดเรกทอรี
Domain Controller 1ใช่ N/AN/A
AD Certificate Services 2ใช่ ใช่ ใช่ 
DFSNใช่ ใช่ ใช่ 
FRS 3ใช่ ไม่ ไม่ 
Cluster Service 4ไม่ ไม่ ไม่ 
RIS 5ไม่ ไม่ ไม่ 
เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ 6ใช่ ใช่ ไม่ 
บริการเทอร์มินัล 7ไม่ ไม่ ไม่ 
การอนุญาตเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ใช่ ใช่ ใช่ 
บทบาทเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่าย
DHCPใช่ ใช่ ใช่ 
BITS 8N/AN/AN/A
CMAK 9N/AN/AN/A
DNSใช่ ใช่ ใช่ 
IAS 10ใช่ ไม่ ไม่ 
IPSec 11N/AN/AN/A
NLB Cluster 12ใช่ ไม่ ไม่ 
SMBN/AN/AN/A
ระบบไร้สายN/AN/AN/A
RRAS 13ไม่ ไม่ ไม่ 
IIS 14ใช่ ไม่ ไม่ 
 1. กระบวนการโยกย้ายสำหรับ Windows 2000 Domain Controller ประกอบด้วยการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2008 R2 ใหม่และเพิ่มระดับเป็น Domain Controller ในโดเมน
 2. คุณต้องปรับรุ่นเฉพาะระบบปฏิบัติการ เพื่อที่จะปรับรุ่น CA หรือคอมโพเนนต์ AD CS อื่นๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถโยกย้ายด้วยการสำรองและเรียกคืน CA
 3. FRS ถูกเลิกใช้ตั้งแต่ใน Windows Server 2003 R2 ขอแนะนำให้เอา FRS ออกและแทนที่ด้วย DFSR สำหรับการจำลองแบบกำหนดเอง สำหรับการจำลอง DC SYSVOL นั้นสามารถโยกย้าย DFSR โดยเริ่มต้นใน Windows Server 2008
 4. ไม่มีเส้นทางโดยตรงสำหรับการโยกย้ายไปยัง Windows Server 2008 การเปลี่ยนแปลงความต้องการของ Server 2008 สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันจะป้องกันการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเดิมใน 2008 Failover Cluster Server
  ตัวเลือกหนึ่งสำหรับความช่วยเหลือในการโยกย้ายจาก Windows 2000 ไปยัง Windows Server 2008 จะเป็นการใช้การปรับรุ่นแบบรวมจาก Windows 2000 ไปเป็น Windows Server 2003 เมื่อคลัสเตอร์ทำงานเป็น Windows 2003 Server Cluster จึงจะสามารถใช้งาน Failover Cluster Migration Wizard ที่เป็น 2008/2008R2 ได้ ทรัพยากรของคลัสเตอร์บางอย่าง เช่น การใช้งานไฟล์ร่วมกันหรือ DHCP สามารถโยกย้ายได้ทีละรายการโดยใช้เครื่องมือเฉพาะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะได้รับการอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ บทบาทเซิร์ฟเวอร์: คลัสเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์
 5. มี Windows Deployment Services อยู่ใน Windows Server 2003 SP2 ถ้าคุณติดตั้งและกำหนดค่า RIS เมื่อติดตั้ง Windows server 2003 SP2 แล้ว จะทำให้คุณได้รับการติดตั้ง Windows Deployment Services โดยอัตโนมัติ แต่ต้องมีการกำหนดค่า
 6. Print Migration Wizard ใน Windows Server 2008 อาจต้องมีการโยกย้ายที่จำเป็นจาก Windows 2000 Server เนื่องจากมีสถาปัตยกรรมใหม่ของ Print Isolation ใน Windows Server 2008 R2 วิซาร์ดการโยกย้ายการพิมพ์/printbrm.exe จะไม่โยกย้ายไดรเวอร์การพิมพ์ไปยัง Windows Server 2008 R2
 7. เนื่องจากจะไม่มีการโยกย้ายด้วยตนเอง ดังนั้นต้องมีการปรับรุ่นหรือการติดตั้งของระบบปฏิบัติการใหม่ การปรับรุ่นจาก Windows 2000 เป็น 2003 จะปรับรุ่นคอมโพเนนต์ของบริการเทอร์มินัลโดยไม่มีขั้นตอนเพิ่มเติม ไม่มีเส้นทางการปรับรุ่นที่ใช้งานได้สำหรับ Windows 2000 Server เป็น Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2
 8. BITS เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการและไม่ต้องมีการโยกย้าย
 9. CMAK สามารถติดตั้งได้ใน Windows 2000 และเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการใน Windows Server 2003 ขึ้นไป
 10. ในการโยกย้าย IAS จาก Windows 2000 Server ไปยัง Windows Server 2008 หรือ 2008 R2 ขั้นตอนที่แนะนำคือการใช้ระบบ Windows Server 2003 เป็นตัวกลาง
 11. IPSec ไม่ใช่บทบาทของเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ แต่เป็นบริการที่ทำงานในพื้นที่ทำงานและเซิร์ฟเวอร์ การกำหนดค่าของ IPSec สามารถดำเนินการได้ในระบบบนแต่ละเซิร์ฟเวอร์ หรือส่งออกผ่านนโยบายโดเมน
 12. คุณสามารถปรับรุ่นคลัสเตอร์ได้โดยทำให้ทั้งคลัสเตอร์เป็นออฟไลน์และปรับรุ่นโฮสต์ทั้งหมด หรือคุณสามารถปล่อยให้คลัสเตอร์ออนไลน์และใช้การปรับรุ่นแบบรวม
 13. ไม่มีการโยกย้ายโดยตรงจาก RRAS ใน Windows 2000 Server ไปยัง Routing and Remote Access ในระบบปฏิบัติการใหม่ ควรบันทึกการตั้งค่าและกำหนดค่าด้วยตนเองในเซิร์ฟเวอร์ใหม่
 14. การโยกย้ายประกอบด้วยการติดตั้งระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows Server 2003 และ IIS รุ่นใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ และจากนั้นจึงย้าย หรือติดตั้งใหม่ ออกจากเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้น

บทบาทเซิร์ฟเวอร์ของบริการไดเรกทอรี


วิธีโยกย้ายบทบาทเซิร์ฟเวอร์ไปยัง Windows Server 2008 R2
เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการโยกย้ายบทบาทเซิร์ฟเวอร์ไปยัง Windows Server 2008 R2


Microsoft Directory Services Blog
ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากบล็อกการสนับสนุนของ Microsoft Directory Servicesบทบาทเซิร์ฟเวอร์: Domain Controller


การปรับรุ่นโดเมนของ Active Directory เป็นโดเมนของ Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2
คู่มือนี้จะมีคำแนะนำสำหรับการปรับรุ่นโดเมนของ Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 Active Directory ไปเป็นโดเมนของ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 Active Directory Domain Services (AD DS)


คู่มือการโยกย้ายเซิร์ฟเวอร์ Active Directory Domain Services และ DNS
เอกสารนี้มีคำแนะนำสำหรับการโยกย้ายบทบาทเซิร์ฟเวอร์ Active Directory Domain Services (AD DS) หรือบทบาทเซิร์ฟเวอร์ Domain Name System (DNS) จากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ x86 หรือ x64 ซึ่งทำงานอยู่ใน Windows Server 2003, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2008 R2 ใหม่


คู่มือการโยกย้ายผู้ใช้และกลุ่มในระบบ
ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ Windows Server Migration Tools เพื่อโยกย้ายบทบาทเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะ การใช้งานร่วมกัน การตั้งค่าระบบปฏิบัติการ และข้อมูลอื่นๆ ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2


การติดตั้ง การเข้าถึง และการลบ Windows Server Migration Tools
คู่มือการติดตั้ง การเข้าถึง และการลบ Windows Server Migration Tools แบบทีละขั้นตอนจะอธิบายถึงวิธีการค้นหา ติดตั้ง ใช้งาน และลบ Windows Server Migration Tools


วิธีปรับรุ่น Domain Controllers ไปเป็น Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2
หัวข้อนี้จะอธิบายถึงกระบวนการในการปรับรุ่น Domain Controllers ไปเป็น Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2


การทำงานร่วมกันไม่ได้ของไคลเอ็นต์ บริการ และโปรแกรมที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณแก้ไขการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยและการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้
การทำงานร่วมกันไม่ได้อาจเกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์เมื่อคุณแก้ไขการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยบางอย่างและการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในโดเมนของ Windows NT 4.0, Windows 2000 หรือ Windows Server 2003


การปรับรุ่นจากโดเมนของ Windows 2000 ไปเป็นโดเมนของ Windows Server 2003
หัวข้อนี้จะมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปรับรุ่นจากโดเมนของ Windows 2000 ไปเป็นโดเมนของ Windows 2003Active Directory Migration Tool


ดาวน์โหลด Active Directory Migration Tool (ADMT) รุ่น 3.1
Active Directory Migration Tool รุ่น 3.1 (ADMT v3.1) จะมีชุดเครื่องมือแบบรวมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการโยกย้ายและปรับโครงสร้างงานใหม่ในโครงสร้างพื้นฐาน Active Directory Domain Services


ดาวน์โหลด Passport Export Server 3.1
Password Export Server รุ่น 3.1 (PES v3.1) จะช่วยให้สามารถโยกย้ายรหัสผ่านในระหว่างการโยกย้ายบัญชีในโครงสร้างพื้นฐาน Active Directory Domain Services


ดาวน์โหลดคู่มือ ADMT v3.1: การโยกย้ายและการปรับโครงสร้างโดเมนของ Active Directory ใหม่
คำแนะนำเกี่ยวกับการโยกย้ายโดเมนโดยใช้ Active Directory Migration Tool


ปัญหาที่เป็นที่ทราบซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ ADMT 3.1 เพื่อโยกย้ายไปยังโดเมนที่มี Domain Controllers ของ Windows Server 2008 R2
บทความนี้จะกล่าวถึงปัญหาที่เป็นที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ ADMT 3.1บทบาทเซิร์ฟเวอร์: Active Directory Certificate Services


การวางแผนการปรับรุ่นหรือการโยกย้ายไปยัง Active Directory Certificate Services
เอกสารนี้จะกล่าวถึงการวางแผนการปรับรุ่นหรือการโยกย้ายไปยัง Active Directory Certificate Services (AD CS)


การสำรองและเรียกคืนผู้ให้บริการใบอนุญาต
เอกสารนี้จะอธิบายวิธีสำรองข้อมูลของผู้ให้บริการใบอนุญาต (CA)


วิธีย้ายผู้ให้บริการใบอนุญาต (CA) ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
เอกสารนี้จะอธิบายวิธีย้าย CA จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งบทบาทเซิร์ฟเวอร์: Namespace ของระบบไฟล์


คู่มือการโยกย้าย File Services
เอกสารนี้มีคำแนะนำสำหรับการโยกย้ายบทบาทเซิร์ฟเวอร์ของ File Services เช่น ข้อมูล โฟลเดอร์ที่ใช้งานร่วมกัน และการตั้งค่าระบบปฏิบัติการจากเซิร์ฟเวอร์ที่มาไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่ใช้ Windows Server 2008 R2


ดาวน์โหลด Microsoft File Server Migration Toolkit 1.2
วิซาร์ดใน File Server Migration Toolkit ใช้ Distributed File System (DFS) เพื่อรักษาเส้นทาง Universal Naming Convention (UNC) และเพื่อทำให้กระบวนการรวมและโยกย้ายง่ายดายยิ่งขึ้น
บทบาทเซิร์ฟเวอร์: Clustering Services


วิธีปรับรุ่นคลัสเตอร์จาก Windows 2000 ไปเป็น Windows Server 2003
เอกสารนี้จะอธิบายวิธีปรับรุ่นคลัสเตอร์จาก Windows 2000 ไปเป็น Windows Server 2003


คู่มือแบบทีละขั้นตอนของคลัสเตอร์การเฟลโอเวอร์: การตรวจสอบฮาร์ดแวร์สำหรับคลัสเตอร์การเฟลโอเวอร์
กระบวนการตรวจสอบคลัสเตอร์นี้จะทดสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่รองรับอยู่โดยตรง และแยกกันต่างหาก เพื่อรับการประเมินผลที่ถูกต้องสำหรับสนับสนุนคลัสเตอร์การเฟลโอเวอร์ในการกำหนดค่าที่มีให้


วิธีปรับรุ่นแบบรวมจาก Windows 2000 ไปเป็น Windows Server 2003
เอกสารนี้จะอธิบายวิธีปรับรุ่นแบบรวมจาก Windows 2000


การโยกย้ายทรัพยากรของคลัสเตอร์ทีละรายการ


ทรัพยากรของคลัสเตอร์บางอย่าง เช่น การใช้งานไฟล์ร่วมกันหรือ DHCP สามารถโยกย้ายได้ทีละรายการโดยใช้เครื่องมือเฉพาะ


วิธีการโยกย้ายการตั้งค่าไปยังคลัสเตอร์การเฟลโอเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2
เอกสารนี้จะอธิบายถึงวิธีการโยกย้ายการตั้งค่าไปยังคลัสเตอร์การเฟลโอเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2


คู่มือการโยกย้าย DHCP ไปยังคลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 แบบทีละขั้นตอน
คู่มือนี้อธิบายถึงกระบวนการโยกย้ายเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่เป็นคลัสเตอร์ไปยังคลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2


ดาวน์โหลด Microsoft File Server Migration Toolkit 1.2
วิซาร์ดใน File Server Migration Toolkit ใช้ Distributed File System (DFS) เพื่อรักษาเส้นทาง Universal Naming Convention (UNC) และเพื่อทำให้กระบวนการรวมและโยกย้ายง่ายดายยิ่งขึ้นบทบาทเซิร์ฟเวอร์: เซิร์ฟเวอร์ RIS


ไม่มีเส้นทางการโยกย้ายที่รองรับสำหรับบทบาทเซิร์ฟเวอร์ของ RIS ในรุ่นใดก็ตามของ Windows Server 2008 หรือหลังจากนี้เนื่องจากไม่มีเส้นทางอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูทรัพยากรที่ด้านล่าง


เกิดอะไรขึ้นกับ RIS (Windows Deployment Services: คำถามที่ถามบ่อย)
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ RIS และ Windows Deployment Services ใน Windows 2008


คู่มือแบบทีละขั้นตอนสำหรับ Windows Deployment Services ใน Windows Server 2003
คู่มือนี้คือบทแนะนำการอัพเดทของ Microsoft Windows Deployment Services สำหรับ Microsoft Windows Server 2003 ทั้งนี้ Windows Deployment Services จะมีอยู่ใน Windows Automated Installation Kit (Windows AIK) และใน Windows Server 2003 SP2


Windows Deployment Services
Windows Deployment Services ซึ่งเป็น Remote Installation Services (RIS) รุ่นที่อัพเดทและได้รับการออกแบบใหม่ ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้งานระบบปฏิบัติการของ Windows ได้ในระยะไกล โดยเฉพาะ Windows Vistaบทบาทเซิร์ฟเวอร์: เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์


โยกย้ายเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยกย้ายเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ได้ที่ส่วน โยกย้ายเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ ของคู่มือแบบทีละขั้นตอนสำหรับการจัดการการพิมพ์


บล็อคการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โหมด Kernel
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โหมด Kernel จะไม่ทำงานในระบบปฏิบัติการของ Windows Vista รุ่น 64 บิตและรุ่นใหม่กว่า สำหรับระบบ 32 บิต การปิดการทำงานนโยบายกลุ่ม "ไม่อนุญาตให้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่ใช้ไดรเวอร์โหมด Kernel" จะเป็นการอนุญาตให้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โหมด Kernel ทำงาน


Windows Printing Team Blog
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ของ Windows จากบล็อกของทีมการพิมพ์ของ Windows นี้


อย่าใช้ Print Migrator 3.1 สำหรับการโยกย้ายการพิมพ์
ไม่แนะนำให้ใช้ Print Migrator 3.1 เนื่องจากมีข้อจำกัดจำนวนมาก บทความบล็อกนี้จะอธิบายถึงสาเหตุบทบาทเซิร์ฟเวอร์: Terminal Services


ไม่มีเส้นทางการโยกย้ายที่รองรับที่ใช้ได้จาก Windows 2000 Terminal Services ไปยัง Windows 2008 Remote Desktop Service ผู้ดูแลระบบจะต้องติดตั้ง Windows Server 2008 R2 จากนั้นให้กำหนดค่าการตั้งค่าที่ต้องการด้วยตนเอง หรือปรับรุ่นเป็น Windows Server 2003 SP2 จากนั้นปรับรุ่นเป็น Windows Server 2008 หรือใหม่กว่า โปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานใน Windows 2000 Terminal Services อยู่แต่เดิมจะต้องได้รับการทดสอบใน Windows 2008 โปรดติดต่อผู้ขายซอฟต์แวร์สำหรับสถานการณ์เกี่ยวกับความสามารถในการสนับสนุนเฉพาะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูทรัพยากรต่อไปนี้:


การปรับรุ่นเป็น Windows Server 2003 Terminal Server
เอกสารนี้จะอธิบายถึงวิธีปรับรุ่นเป็น Windows Server 2003 Terminal Server


วิธีย้าย Terminal Services CAL จากเซิร์ฟเวอร์ของใบอนุญาตหนึ่งไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นใน Windows Server 2003 หรือใน Windows 2000 Server
บทความนี้จะอธิบายวิธีย้าย Terminal Services Client Access Licenses (CALs) จากเซิร์ฟเวอร์ของใบอนุญาตของ Terminal Services ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นใน Windows Server 2003 หรือใน Windows 2000 ServerIIS


คู่มือการใช้งาน IIS 6.0
คู่มือนี้มีคำแนะนำที่เกี่ยวกับงานและสถานการณ์ที่กำหนดให้เพื่อช่วยคุณออกแบบโซลูชัน IIS 6.0 ที่ตรงตามความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ


วิธีโยกย้ายจาก IIS 6.0 ไปยัง IIS 7.0
คู่มืออย่างรวดเร็วนี้จะช่วยให้คุณโยกย้ายเว็บไซต์จาก IIS 6.0 ไปยัง IIS 7.0 โดยใช้เครื่องมือการใช้งานเว็บ


บทบาทของ Web Server (IIS) ใน Windows Server 2008
เอกสารนี้จะอธิบายบทบาทของ Web Server (IIS) ใน Windows Server 2008


การโยกย้าย SQL Server

การโยกย้าย SQL Server


วิธีโยกย้ายฐานข้อมูล SQL Server ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ด้วยการใช้ฟังก์ชัน แยก และแนบ ใน SQL Server
บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มข้อมูลและแฟ้มบันทึกสำหรับฐานข้อมูล SQL Server


การทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาตัวช่วยสร้างคัดลอกฐานข้อมูลใน SQL Server 2000
บทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ตัวช่วยสร้างคัดลอกฐานข้อมูลทำงาน และการแก้ไขปัญหาทั่วไป


การย้ายฐานข้อมูล SQL Server 7.0 ไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้วย BACKUP และ RESTORE
บทความนี้จะอธิบายวิธีการคืนค่าข้อมูลสำรองฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้และระบบไปยังการติดตั้ง SQL Server 7.0 อื่นที่มีการกำหนดค่าตัวอักษรของไดรฟ์แตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์ที่คุณสำรองฐานข้อมูล


วิธีย้ายฐานข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server
บทความแบบทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการย้ายฐานข้อมูลของผู้ใช้ Microsoft SQL Server และคอมโพเนนต์ทั่วไปของ SQL Server ระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server


วิธีย้ายแผนภูมิฐานข้อมูล
บทความแบบทีละขั้นตอนนี้จะอธิบายวิธีการย้ายแผนภูมิฐานข้อมูลที่สร้างใน SQL Server Enterprise Manager


วิธีย้ายฐานข้อมูล Reporting Services จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Reporting Services ไปยังคอมพิวเตอร์อื่น
บทความนี้อธิบายวิธีย้ายฐานข้อมูล Reporting Services จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft SQL Server Reporting Services ในสภาพแวดล้อมของ SQL Server 2005 Reporting Services


วิธีย้ายแฟ้มข้อมูล SQL Server (.mdf) และแฟ้มบันทึก (.ldf) จากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งไปยังที่อื่น
บทความนี้กล่าวถึงวิธีการย้ายแฟ้มข้อมูล SQL Server (.mdf) และแฟ้มบันทึก (.ldf) จากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งไปยังที่อื่นโดยใช้ฟังก์ชันการแยกและการแนบใน SQL Server


วิธีย้ายฐานข้อมูล Microsoft Dynamics CRM 3.0 SQL จากเซิร์ฟเวอร์หนึ่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่อยู่ในโดเมนเดียวกัน
บทความทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีย้ายฐานข้อมูล Microsoft Dynamics 3.0 CRM SQL จากเซิร์ฟเวอร์หนึ่งไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นที่อยู่ในโดเมนเดียวกัน


วิธีย้าย คัดลอก และสำรองโฟลเดอร์และแฟ้มแคตตาล็อกข้อความแบบเต็ม
บทความนี้ระบุวิธีการต่างๆ ที่คุณสามารถใช้คัดลอก ย้าย และสำรองหรือคืนค่าโฟลเดอร์และแฟ้มแคตตาล็อกข้อความแบบเต็ม


วิธีการโอนชื่อและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบระหว่างอินสแตนซ์ของ SQL Server
บทความนี้อธิบายวิธีการที่คุณสามารถโอนชื่อและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบหลังจากที่คุณย้ายฐานข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่


วิธีแก้ไขปัญหาสิทธิ์การอนุญาตเมื่อคุณย้ายฐานข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ SQL Server
บทความนี้อธิบายวิธีการจับคู่ชื่อในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานและที่รวมไว้ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของสิทธิ์การอนุญาตเมื่อคุณย้ายฐานข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ SQL Server


INF: บทความการกู้คืนจากความเสียหายสำหรับ Microsoft SQL Server
บทความนี้ประกอบด้วยบทความฐานความรู้เกี่ยวกับการกู้คืนจากความเสียหายที่จัดเรียงตามรุ่นของเซิร์ฟเวอร์


ทำไมจึงควรปรับรุ่นเป็น SQL Server 2008 R2
ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับรุ่นเป็น SQL Server 2008 R2


หนังสือออนไลน์


หนังสือออนไลน์ SQL
คือจุดเริ่มต้นในการเข้าถึงหนังสือออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์ SQL Server แต่ละรุ่น


การย้ายฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์รายงานไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
บทความนี้อธิบายวิธีการย้ายฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์รายงานที่ใช้ในการติดตั้งปัจจับันไปยังอินสแตนซ์ของ SQL Server Database Engine ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น


บทความเชิงปฏิบัติ: ย้ายฐานข้อมูลโดยใช้การแยกและการแนบ (Transact-SQL)
บทความนี้อธิบายวิธีการย้ายฐานข้อมูลที่แยกไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น และแนบกับอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์เดิมหรืออินสแตนซ์อื่น


การใช้ตัวช่วยสร้างการคัดลอกฐานข้อมูล
บทความนี้มีภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ตัวช่วยสร้างการคัดลอกฐานข้อมูลเพื่อโอน ย้าย หรือคัดลอกฐานข้อมูลและวัตถุของฐานข้อมูลจากอินสแตนซ์ของ SQL Server 2000 หรือ SQL Server 2005 ไปยังอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005


บทความเชิงปฏิบัติ: คืนค่าฐานข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ตั้งและชื่อใหม่ (Transact-SQL)
หัวข้อนี้อธิบายวิธีคืนค่าฐานข้อมูลโดยมีตำแหน่งที่ตั้งใหม่ และสามารถระบุชื่อใหม่


วิธีการย้ายฐานข้อมูลของไซต์
บทความนี้อธิบายวิธีการย้ายฐานข้อมูลของไซต์ของ SQL Server หลังจากที่การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ SQL Server อื่น ด้วยการเริ่มต้นการติดตั้งโปรแกรมจัดการการกำหนดค่าจากเมนูเริ่ม หรือจากสื่อการติดตั้งโปรแกรมจัดการการกำหนดค่า


การแยกและการแนบฐานข้อมูล
บทความนี้มีคำแนะนำเกี่ยวกับการแยกและการแนบแฟ้มข้อมูลและแฟ้มบันทึกการทำรายการของฐานข้อมูลไปยังอินสแตนซ์เดิมหรืออินสแตนซ์ใหม่ของ SQL Server


การย้ายฐานข้อมูลระบบ
หัวข้อนี้อธิบายวิธีการย้ายฐานข้อมูลระบบใน SQL Server 2005


การย้ายฐานข้อมูลผู้ใช้
บทความนี้อธิบายวิธีการย้ายแฟ้มข้อมูล บันทึก และข้อความแบบเต็มของฐานข้อมูลผู้ใช้ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นใน SQL Server 2005


การจัดการแฟ้มฐานข้อมูล (SQL Server Express)
ภาพรวมของการจัดการแฟ้มฐานข้อมูลใน SQL Server 2005 Express Edition


การโยกย้าย Reporting Services
หัวข้อนี้จะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการโยกย้ายการปรับใช้ SQL Server 2000 Reporting Services ไปยังอินสแตนซ์ใหม่ของ SQL Server 2005 Reporting Services


การสำรองและการคืนค่าแคตตาล็อกข้อความแบบเต็ม
คำแนะนำเกี่ยวกับการสำรองและการคืนค่าแคตตาล็อกข้อความแบบเต็ม


เนื้อหาของชุมชน

วิธีการย้าย SQL Server จากสภาพแวดล้อมแบบสแตนด์อโลนไปยังคลัสเตอร์
บทความบล็อกโดย Balmukund Lakhani นี้มีคำอธิบายแบบทีละขั้นตอนสำหรับการย้าย SQL Server จากสภาพแวดล้อมแบบสแตนด์อโลนไปยังคลัสเตอร์


SQL Server Upgrade Advisor
บทความบล็อกโดย Andrew Fryer นี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ SQL Server Upgrade Advisor


การเชื่อมโยงที่เป็นประโยชน์สำหรับการปรับรุ่นเป็น SQL Server 2008
บทความบล็อกโดย Microsoft SQL Server Development Customer Advisory Team นี้ประกอบด้วยการเชื่อมโยงที่เป็นประโยชน์สำหรับการปรับรุ่นเป็น SQL Server 2008


บทบาทเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่าย

บทบาทเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่าย


Microsoft Enterprise Networking Team Blog
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Enterprise Networking จากบล็อกของทีม Windowsบทบาทเซิร์ฟเวอร์: DHCP


Microsoft Windows DHCP Team Blog
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows DHCP จากบล็อกของทีม Windows นี้


วิธีโยกย้ายฐานข้อมูล DHCP จาก Windows 2000 Server ไปยัง Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2
บทความบล็อกนี้จะอธิบายวิธีการโยกย้ายฐานข้อมูล DHCP จาก Windows 2000 ไปยัง Windows Server 2008


วิธีการย้ายฐานข้อมูล DHCP จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ไปยัง Windows Server 2008
บทความฐานความรู้นี้อธิบายวิธีการย้ายฐานข้อมูล DHCP จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ไปยัง Windows Server 2008


คู่มือการโยกย้าย DHCP ไปยังคลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 แบบทีละขั้นตอน
คู่มือนี้อธิบายถึงกระบวนการโยกย้ายเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่เป็นคลัสเตอร์ไปยังคลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2


การปรับรุ่นและโยกย้ายเซิร์ฟเวอร์ WINS และ DHCP ไปยัง Windows Server 2003
ข้อมูลเชิงเทคนิคนี้อธิบายวิธีปรับรุ่นและโยกย้ายเซิร์ฟเวอร์ WINS และ DHCP ไปยัง Windows Server 2003


วิธีย้ายฐานข้อมูล DHCP จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT Server 4.0, Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003
บทความที่อธิบายทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีย้ายฐานข้อมูล Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows 2000 หรือ Microsoft Windows Server 2003 ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003บทบาทเซิร์ฟเวอร์: Background Intelligent Transfer Service (BITS)


BITS มีการติดตั้งกับ 2003/2008 และมีการเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น บริการอื่นๆ เช่น บริการอัพเดทซอฟต์แวร์ (WSUS) จะใช้ประโยชน์ของ BITS สำหรับการโอนข้อมูล


BITS: มีอะไรใหม่
ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงคุณลักษณะใหม่สำหรับ Background Intelligent Transfer Service (BITS) แต่ละรุ่นที่เผยแพร่บทบาทเซิร์ฟเวอร์: Connection Manager Administration Kit (CMAK)


ไม่มีการโยกย้ายโดยตรงของโปรไฟล์ CMAK ระหว่างระบบปฏิบัติการ ดังนั้นโปรไฟล์ CMAK ที่สร้างใน Windows 2000 Server จะไม่สามารถนำเข้าใน Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 คุณต้องใช้ CMAK รุ่นใหม่กว่าที่มาพร้อมกับ Windows Server 2008 เพื่อรับแพ็คเกจใหม่เฉพาะสำหรับ Vista ที่สร้างขึ้น และใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7 เพื่อสร้างแพ็คเกจเฉพาะสำหรับ Windows 7 โปรดดูทรัพยากรที่ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


Routing and Remote Access Blog
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกลจากบล็อกของทีม Windows นี้


Connection Manager Administration Kit (CMAK)
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Connection Manager Administration Kit ที่ TechNet


วิธีใช้ Administration Tools Pack เพื่อจัดการคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ใช้ Windows Server 2003, Windows XP หรือ Windows 2000
บทความนี้จะอธิบายตัวเลือกในการจัดการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003, Windows XP หรือ Microsoft Windows 2000บทบาทเซิร์ฟเวอร์: DNS


ถ้าคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการของ Windows Server ใหม่ให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ และเพิ่มระดับของระบบปฏิบัติการเป็น Domain Controller การจำลอง AD จะอยู่ในข้อมูล DNS หลังจากติดตั้ง DNS (บทบาท/บริการ) ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ระบบจะป้อนค่า DNS ตามข้อมูลจำลองของ AD ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติม หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยกย้าย DNS โปรดดูทรัพยากรด้านล่าง


บทบาทเซิร์ฟเวอร์ของ DNS
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทเซิร์ฟเวอร์ของ DNS


การโยกย้าย AD DS และเซิร์ฟเวอร์ DNS
ภาคผนวกนี้จะมีคำแนะนำสำหรับการโยกย้ายแบบสแตนด์อโลนของบทบาทเซิร์ฟเวอร์ของ Domain Name System (DNS) จากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Windows Server 2008 R2 ใหม่


คู่มือการโยกย้ายเซิร์ฟเวอร์ Active Directory Domain Services และ DNS
เอกสารนี้มีคำแนะนำสำหรับการโยกย้ายบทบาทเซิร์ฟเวอร์ Active Directory Domain Services (AD DS) หรือบทบาทเซิร์ฟเวอร์ Domain Name System (DNS) จากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2008 R2 ใหม่


วิธีปรับรุ่น Domain Controllers ของ Windows 2000 ไปเป็น Windows Server 2003
บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีปรับรุ่น Domain Controllers ของ Microsoft Windows 2000 ไปเป็น Windows Server 2003 และวิธีเพิ่ม Domain Controllers ของ Windows Server 2003 ใหม่ไปยังโดเมนของ Windows 2000


ใช้พาร์ติชันไดเรกทอรีสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของ DNS
การเปลี่ยนแปลงที่มากที่สุดใน DNS จาก Windows 2000 เป็น Windows 2003 คือการใช้พาร์ติชันไดเรกทอรีสำหรับโปรแกรมประยุกต์เพื่อเก็บข้อมูลโซนของ DNS เอกสารนี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมบทบาทเซิร์ฟเวอร์: IAS


ในการโยกย้าย IAS จาก Windows 2000 Server ไปยัง Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 กระบวนการที่แนะนำคือการใช้ระบบ Windows Server 2003 เป็นตัวกลาง ซึ่งเป็นการติดตั้ง IAS ในระบบนี้ ถ้าจำเป็นต้องใช้เพียงชั่วคราว ในระบบนี้ คุณสามารถนำเข้าการตั้งค่า IAS จาก Windows 2000 จากนั้นใช้ IASMigreader.exe เพื่อส่งออกจาก Windows Server 2003 ในรูปแบบที่อาจนำเข้าใน Windows Server 2008 หรือ 2008 R2 ข้อมูลสำคัญ: IASMigreader.exe จะได้รับการสนับสนุนใน Windows Server 2003 เท่านั้น


Microsoft Network Access Protection (NAP) Team Blog
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Network Access Protection จากบล็อกของทีม Windows นี้


ในขณะนี้สามารถใช้งานเครื่องมือสำหรับการโยกย้ายการตั้งค่าการกำหนดค่าของ IAS ไปยัง NPS ได้แล้ว
ทีมผลิตภัณฑ์ของ NPS มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบถึงความพร้อมในการใช้งานฮอตฟิกซ์ของ Windows Server 2008 ที่มี Iasmigreader.exe


วิธีนำเข้าและส่งออกข้อมูลการกำหนดค่าของ IAS จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ใช้ Windows 2000 Server
บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีนำเข้าและส่งออกข้อมูลการกำหนดค่าของ Internet Authentication Service (IAS) จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 Server ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ใช้ Windows 2000 Serverบทบาทเซิร์ฟเวอร์: IPSec


ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อโยกย้ายนโยบายในระบบที่มีอยู่ไปยังระบบปฏิบัติการใหม่

 1. เริ่มต้นโปรแกรมเสริมของการจัดการนโยบายการรักษาความปลอดภัยของ IP
 2. ส่งออกนโยบายของ IPSec
 3. นำเข้านโยบายของ IPSec


บทบาทเซิร์ฟเวอร์: NLB


Microsoft Failover and Network Load Balancing Clustering Team Blog
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Failover and Network Load Balancing Clustering จากบล็อกของทีม Windows นี้


การปรับรุ่นคลัสเตอร์ที่มีอยู่
ถ้าองค์กรของคุณมีโปรแกรมประยุกต์และบริการที่ทำงานในระบบปฏิบัติการของ Windows NT 4.0 หรือ Microsoft Windows 2000 คุณสามารถปรับรุ่นของ WLBS หรือ Network Load Balancing Cluster ที่มีอยู่เพื่อใช้ประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานที่ปรับปรุงแล้วของ Windows Server 2003 และ Network Load Balancing


การโยกย้ายคลัสเตอร์ที่มีอยู่
เอกสารนี้จะอธิบายวิธีโยกย้ายคลัสเตอร์ที่มีอยู่ไปยัง Windows Server 2003


การเตรียมปรับรุ่น Network Load Balancing Cluster
เอกสารนี้จะอธิบายสิ่งที่คุณควรทำก่อนที่จะปรับรุ่น Network Load Balancing Clusterบทบาทเซิร์ฟเวอร์: SMB


ไม่มีการเปลี่ยนแปลง SMB จาก Windows 2000 ไปยัง Windows 2003 การเริ่มต้นด้วย Windows Vista และ Windows 2008 ที่เราปรับปรุงจาก SMB 1.0 เป็น SMB 2.0 การปรับรุ่นของ Windows 2003 เป็น Windows Vista / 2008 จะเป็นการปรับรุ่น SMB เป็นรุ่น 2.0 ไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับการปรับรุ่นหรือโยกย้ายไปเป็น SMB รุ่นใหม่กว่าบทบาทเซิร์ฟเวอร์: ระบบไร้สาย


วิธีการคัดลอกการกำหนดค่า IAS ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่น
เอกสารนี้จะอธิบายวิธีคัดลอกการกำหนดค่า IAS ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น


แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดของ IAS
หัวข้อนี้จะมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานและการกำหนดค่า IAS และจะขึ้นอยู่กับคำแนะนำจาก Microsoft Product Support Services


บทความเชิงปฏิบัติของ IAS
หัวข้อนี้จะครอบคลุม "บทความเชิงปฏิบัติ" ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IASบทบาทเซิร์ฟเวอร์: RRAS


การโยกย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์การหมุนหมายเลขและการเข้าถึงระยะไกลของ VPN ที่ใช้ Windows Server 2003
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยกย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์การหมุนหมายเลขและการเข้าถึงระยะไกลของ VPN ที่ใช้ Windows Server 2003

Small Business Server

Small Business Server


ขณะนี้ ไม่มีเส้นทางการปรับรุ่นที่สนับสนุนจาก Windows 2000 Server เป็น Small Business Server 2008 อย่างไรก็ตาม การโยกย้ายจาก Small Business Server 2000 เป็น Windows Small Business Server 2008 นั้นมีการสนับสนุน


การโยกย้าย Microsoft Small Business Server 2000 เป็น Windows Small Business Server 2008
ระบุขั้นตอนที่จำเป็นในการโยกย้ายการตั้งค่าและข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ที่ใช้ Microsoft Small Business Server 2000 ไปยังคอมพิวเตอร์ใหม่ที่ใช้ Windows SBS 2008


การโยกย้ายจาก Small Business Server 2000 หรือ Windows 2000 Server ไปยัง Windows Small Business Server 2003
เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการโยกย้ายจาก Small Business Server 2000 หรือ Windows 2000 Server ไปยัง Windows Small Business Server 2003

การโยกย้ายข้อมูลไคลเอ็นต์

การโยกย้ายข้อมูลไคลเอ็นต์


ขณะนี้ ไม่มีเส้นทางการโยกย้ายที่สนับสนุนจาก Windows 2000 เป็น Windows 7 เมื่อใช้ User State Migration Tool (USMT) ขั้นแรกคุณต้องปรับรุ่นเป็น Windows XP จากนั้นโยกย้ายไปยัง Windows 7 ด้วย USMT 4.0 ที่รวมมากับ Windows Automated Installation Kit (AIK)


คู่มือการโยกย้าย Windows XP ไปยัง Windows 7
คู่มือนี้จะช่วยนำทางในการตัดสินใจที่ต้องทำเมื่อโยกย้ายจากสภาพแวดล้อมของ Windows XP ไปยัง Windows 7 และเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและทรัพยากรที่ใช้ได้จาก Microsoft เพื่อช่วยคุณในแต่ละขั้นตอน


ดาวน์โหลด Windows Automated Installation Kit (AIK) สำหรับ Windows 7
Windows Automated Installation Kit (AIK) สำหรับ Windows 7 ช่วยให้คุณติดตั้ง ปรับแต่ง และปรับใช้ Microsoft Windows 7 และระบบปฏิบัติการตระกูล Windows Server 2008 R2


คู่มือผู้ใช้ของ User State Migration Tool 4.0
Windows User State Migration Tool (USMT) 4.0 เป็นเครื่องมือบรรทัดคำสั่งที่สร้างสคริปต์ได้ ซึ่งช่วยให้การโยกย้ายโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้อย่างมากสำหรับผู้บริหารระบบไอทีที่รวมอยู่ใน Windows Automated Installation Kit (AIK)

ความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์

ทรัพยากรของผู้ดูแลระบบไอที


การเริ่มต้นกับความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ในการปรับใช้ Windows
หลังจากอ่านเอกสารนี้ คุณควรทราบข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะเริ่มต้นอย่างไรในกระบวนการประเมินผลกระทบของความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ในโครงการปรับใช้ของคุณ


ความพร้อมและการรับรองโปรแกรมประยุกต์ ISV
อธิบายวิธีการเตรียมความพร้อมของโปรแกรมประยุกต์สำหรับ Windows Server 2008 R2


Tech Center ความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์บน TechNet
รับเครื่องมือและทรัพยากรเพื่อลดเวลา ต้นทุน และความซับซ้อนของการแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์


ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์เมื่อปรับรุ่นเป็น Windows Server 2008
เอกสารนี้มีข้อมูลที่คุณต้องการ ถ้าคุณมีโปรแกรมประยุกต์ของสายธุรกิจ (LOB) หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft และคุณต้องการปรับรุ่นเป็นระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008ทรัพยากรของนักพัฒนา


Microsoft Application Compatibility Toolkit (ACT)
Application Compatibility Toolkit (ACT) ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ขายซอฟต์แวร์อิสระ (ISV) และผู้บริหารระบบไอที ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมขององค์กรสามารถพิจารณาว่าโปรแกรมประยุกต์ของตนสามารถเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นใหม่หรือไม่ ก่อนที่จะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร


Windows 7 and Windows Server 2008 R2 Application Quality Cookbook
Windows 7 and Windows Server 2008 R2 Application Quality Cookbook: คู่มือนักพัฒนาสู่ความเข้ากันได้ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์


Windows Developer Center บน MSDN
รับความช่วยเหลือ คำแนะนำ และเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณระบุและแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ที่คุณอาจพบเมื่อโยกย้ายโปรแกรมประยุกต์ไปยัง Windows 7XP Mode ใน Windows 7


Windows XP Mode
Windows XP Mode ช่วยให้คุณเรียกใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจของ Windows XP ได้บนเดสก์ท็อปของ Windows 7

ตั้งคำถามกับชุมชน

ตั้งคำถามกับชุมชน


มีข้อซักถามหรือ ส่งคำถามในฟอรัมของ Windows Server
ตั้งคำถามในฟอรัมของ Windows Server คำถามส่วนใหญ่จะได้รับคำตอบในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมงบล็อก


โฮมเพจของชุมชนผู้บริหารระบบไอทีของ TechNet
เรียกดูบล็อกของ Microsoft Professional Community


Microsoft Malware Protection Center
บล็อกของ Microsoft Malware Protection Center มีเมทธอดแบบเรียลไทม์สำหรับ Microsoft Malware Response Center เพื่อสื่อสารกับลูกค้า หัวข้อประกอบด้วยข้อมูลการทำงานในแต่ละวัน ข้อมูลเบื้องหลังเกี่ยวกับภัยคุกคามมัลแวร์ใหม่ที่เพิ่งพบและน่าสนใจ ตลอดจนหัวข้อการวิจัยในด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์


Microsoft Enterprise Networking Team Blog
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Enterprise Networking จากบล็อกของทีม Windows


Microsoft Windows DHCP Team Blog
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows DHCP จากบล็อกของทีม Windows นี้


Microsoft Failover and Network Load Balancing Clustering Team Blog
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Failover and Network Load Balancing Clustering จากบล็อกของทีม Windows นี้


Windows Printing Team Blog
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ของ Windows จากบล็อกของทีมการพิมพ์ของ Windows นี้


Microsoft Directory Services Blog
ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากบล็อกการสนับสนุนของ Microsoft Directory Services


Windows Server Setup and Core Team Blog
แนวคิดจากทีม Enterprise Platforms Windows Server Setup and Core


Windows Performance Team Blog
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Performance จากบล็อกของทีมสนับสนุนนี้

ตรวจทานล่าสุด : 15 มีนาคม 2556