„Windows Internet Explorer“ 6, 7, 8 ir 9 palaikymas

Palaikymo parinktys, su?inokite daugiau ir veikimo ciklo informacija, skirta ?Internet Explorer? 6/7/8/9.

Palaikymo variantai ir i?tekliai

D?l technin?s pagalbos su ankstesn?mis ?Internet Explorer? versijomis spustel?kite ?ia. Kitam turiniui pasirinkite kategorij? ?emiau.

Savaranki?kos pagalbos parinktys

?Internet Explorer? pagalba ir temos ?Kaip?
Atsilankykite ?Internet Explorer? pagalbos ir dalies ?Kaip? centre ir su?inokite, kaip galite i?naudoti visas ?Internet Explorer? galimybes.

Gaukite naujausius palaikymo paketus, atnaujinimus ir kt.
Apsilankykite ?Microsoft? atsisiuntim? centre ir raskite naujausius palaikymo paketus, atnaujinimus, bandom?sias versijas ir tvarkykles.

Savaranki?kas palaikymas darbui

IT profesionalams: ?Internet Explorer? ?TechCenter on TechNet? (EN)
Apsilankykite ?Internet Explorer? ?TechCenter on TechNet? papildom? trik?i? diagnostikos patarim? ir nuorod? IT profesionalams.

K?r?jams: ?Internet Explorer Developer Center on MSDN? (EN)
Apsilankykite ?Internet Explorer Developer Center on MSDN? centre ir su?inokite daugiau apie ?IE? k?rim?.

Palaikymas smulkiajam verslui (EN)
Paprasti pagalbos ir diagnostikos patarimai smulkiajam verslui.

?Microsoft Premier? klientams: apsilankykite ?Microsoft Premier Online? (MPO) d?l trik?i? diagnostikos i?tekli? arba prane?kite apie incident? internetu
?mon?s klientai su ?Premier? paskyromis gali apsilankyti ?Microsoft Premier Online? (MPO) tinkle, kur ras trik?i? diagnostikos informacijos arba gal?s prane?ti apie incident? ?Microsoft? palaikymo specialistui.

?Microsoft Partners?: apsilankykite ?Microsoft Partner? tinkle
?Microsoft? partneriai gali m?gautis neribotu internetiniu palaikymu per ?Microsoft Partner? tinkl?.

Self-support options

Bendruomen?s i?tekliai

?Microsoft? bendruomen? (EN)
Paskelbkite klausim? arba nar?ykite sprendim? ?Office? bendruomen?s forumuose.

IT profesionalams: ?Internet Explorer? forumai (EN)
Paskelbkite klausim? arba nar?ykite sprendim? ?Microsoft TechNet Internet Explorer? forumuose.

K?r?jams: ?Microsoft MSDN Software Development for Internet Explorer? (EN)
Paskelbkite klausim? arba nar?ykite sprendim? ?MSDN Software Development for Internet Explorer? forumuose.

?Internet Explorer? komandos tinklara?tis (EN)
Sekite naujausias ?Internet Explorer? in?inieri? komandos naujienas.

Self-support options

Gaukite ne technin? arba kliento aptarnavimo pagalb?
D?l bendr?j? u?klaus? apie ?Microsoft? produktus ir paslaugas galite apsilankyti puslapyje ?Susisiekite su mumis?.

Techninio palaikymo variantai

Gaukite ?Microsoft? technin? palaikym?
Nor?dami susisiekti su ?Microsoft? palaikymo specialistu, spustel?kite ant jums tinkan?io produkto ir versijos ?emiau. Mes u?duosime kelis klausimus, kurie pad?s mums nustatyti, kokios yra j?s? palaikymo galimyb?s. Tai gali b?ti el. pa?tas, pateikimas internetu arba palaikymas telefonu.

Nor?dami su?inoti, kuri? ?Internet Explorer? naudojate, atidarykite ?Internet Explorer?, spustel?kite ALT + H ir spustel?kite Apie ?Internet Explorer?.

Techninis palaikymas darbui

IT profesionalams: susisiekite su ?Microsoft? palaikymo specialistu pagal savo ?TechNet? pranumerat? (EN)
Kaip ?TechNet Plus? prenumeratorius turite teis? gauti dviej? (2) nemokam? incident? palaikym? ir 20 procent? nuolaid? papildomai perkamam incident? palaikymui telefonu. Su?inokite daugiau.

K?r?jams: susisiekite su ?Microsoft? palaikymo specialistu pagal savo MSDN prenumerat? (EN)
Kaip MSDN prenumeratorius turite teis? gauti iki keturi? (4) techninio palaikymo incident? priklausomai nuo j?s? prenumeratos lygio. ?ie palaikymo incidentai gali b?ti naudojami spr?sti technini? gedim? pataisymus negamybinei aplinkai, jie yra ekvivalenti?ki apmokamiems profesionalaus palaikymo incidentams. J?s galite naudoti techninio palaikymo incident? rasti sprendim? gamybos klausimu, jei galite atkurti t? problem? negamybin?je aplinkoje. Su?inokite daugiau.

?Microsoft Premier? klientams: apsilankykite ?Microsoft Premier Online? (MPO) d?l trik?i? diagnostikos i?tekli? arba prane?kite apie incident? internetu
?mon?s klientai su ?Premier? paskyromis gali apsilankyti ?Microsoft Premier Online? (MPO) tinkle, kur ras trik?i? diagnostikos informacijos arba gal?s prane?ti apie incident? ?Microsoft? palaikymo specialistui.

?Microsoft Partners?: apsilankykite ?Microsoft Partner? tinkle
?Microsoft? partneriai gali m?gautis neribotu internetiniu palaikymu per ?Microsoft Partner? tinkl?.

Su?inokite daugiau

?Windows Internet Explorer? naudojimas

?Internet Explorer? pagalba ir temos ?Kaip?
Atsilankykite ?Internet Explorer? pagalbos ir dalies ?Kaip? centre ir su?inokite, kaip galite i?naudoti visas ?Internet Explorer? galimybes.

Raskite ir gr??kite ? svetaines, kuriose neseniai lank?t?s (EN)
Su?inokite, kaip paprasta rasti ir gr??ti ? svetaines, kuriose jau lank?t?s anks?iau.

Nar?ykite po ?iniatinkl? naudodami parankinius (EN)
Su?inokite, kaip naudoti parankinius, kad lengvai prieitum?te prie da?nai lankom? svetaini?.

?Windows Internet Explorer? atnaujinimas

Atsisi?skite naujausi? ?Internet Explorer?
Apsilankykite ?Internet Explorer? pagrindiniame puslapyje ir su?inokite apie naujausius leidimus bei atsisi?skite naujausi? versij?.

Palaikymo ciklas

Su?inokite apie ?Windows Internet Explorer? palaikymo cikl? daugiau

Palaikymo ciklo politikos puslapis
Apsilankykite ?Microsoft? palaikymo ciklo politikos puslapyje ir per?i?r?kite ?Microsoft? nuorodas ? produkto palaikym? nuo prieinamumo iki eksploatavimo ciklo pabaigos.

?Windows Internet Explorer? palaikymo ciklo politika
Patikrinkite ?Windows Internet Explorer? produkt? ?eimos palaikymo ciklo politikos informacij?.

Paskutin? per?i?ra : 2014 m. baland?io 4 d.