การสนับสนุน Windows Internet Explorer 6, 7, 8 และ 9

ตัวเลือกการสนับสนุน ศึกษาเพิ่มเติม และระยะเวลาการสนับสนุนสำหรับ Internet Explorer 6/7/8/9

คุณกำลังใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วย Internet Explorer 9 . Internet Explorer 8. Internet Explorer 7. Internet Explorer 6. Internet Explorer 5.

ตัวเลือกและทรัพยากรการสนับสนุน

สำหรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคของ Internet Explorer โปรดคลิก ที่นี่ สำหรับเนื้อหาอื่น โปรดเลือกหัวข้อด้านล่าง

ตัวเลือกการสนับสนุนด้วยตนเอง

วิธีใช้และบทความเชิงปฏิบัติของ Internet Explorer
เข้าสู่ศูนย์วิธีใช้และบทความเชิงปฏิบัติของ Internet Explorer เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Internet Explorer

รับ Service Pack โปรแกรมปรับปรุงล่าสุด และอื่นๆ
เข้าสู่ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft และค้นหา Service Pack โปรแกรมปรับปรุง โปรแกรมทดลองใช้และไดรเวอร์ล่าสุด

ตัวเลือกการสนับสนุนด้วยตนเองสำหรับการทำงาน

ผู้บริหารระบบไอที: Internet Explorer TechCenter บน TechNet
เข้าสู่ Internet Explorer TechCenter บน TechNet เพื่อดูการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำขั้นสูงสำหรับผู้บริหารระบบไอที

นักพัฒนา: Internet Explorer Developer Center บน MSDN
เข้าสู่ Internet Explorer Developer Center บน MSDN เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนา Windows

การสนับสนุนสำหรับธุรกิจขนาดย่อม
วิธีใช้และการแก้ไขปัญหาแบบง่ายสำหรับธุรกิจขนาดย่อม

ลูกค้า Microsoft Premier: เข้าสู่ Microsoft Premier Online (MPO) เพื่อรับทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาหรือส่งกรณีการสนับสนุนทางออนไลน์
ลูกค้าระดับองค์กรที่มีบัญชี Premier สามารถเข้าสู่ Microsoft Premier Online (MPO) เพื่อดูข้อมูลการแก้ไขปัญหาหรือเปิดกรณีการสนับสนุนกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนของ Microsoft

บริษัทคู่ค้าของ Microsoft: เข้าสู่เครือข่ายบริษัทคู่ค้าของ Microsoft
บริษัทคู่ค้าของ Microsoft สามารถเข้าถึงการสนับสนุนออนไลน์อย่างไม่จำกัดผ่านทางเครือข่ายบริษัทคู่ค้าของ Microsoft

ทรัพยากรชุมชน

Microsoft Community
โพสต์คำถามหรือเรียกดูการแก้ไขปัญหาในฟอรัม Community Office

ผู้บริหารระบบไอที: ฟอรัม Internet Explorer
ตั้งคำถามหรือเรียกดูการแก้ไขปัญหาในฟอรัม Internet Explorer บน Microsoft TechNet

นักพัฒนา: ฟอรัม Microsoft MSDN Software Development สำหรับ Internet Explorer
โพสต์คำถามหรือเรียกดูการแก้ไขปัญหาในฟอรัม MSDN Software Development for Internet Explorer

Internet Explorer Team Blog
รับข้อมูลล่าสุดจากทีมวิศวกร Internet Explorer

รับความช่วยเหลือที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคหรือการบริการลูกค้า
สำหรับข้อซักถามทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft โปรดเข้าสู่หน้าติดต่อเรา

ตัวเลือกการสนับสนุนด้านเทคนิค

รับการสนับสนุนด้านเทคนิคของ Microsoft
ถ้าต้องการติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่ผลิตภัณฑ์และรุ่นด้านล่างที่ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ เราจะถามคำถามสองสามข้อเพื่อให้ทราบว่าตัวเลือกการสนับสนุนของคุณคืออะไร ตัวเลือกการสนับสนุนอาจประกอบด้วยอีเมล การส่งทางออนไลน์และการสนับสนุนทางโทรศัพท์

ถ้าต้องการทราบว่าคุณใช้ Internet Explorer รุ่นใด ให้เปิด Internet Explorer กด ALT + H และคลิก About Internet Explorer

ตัวเลือกการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับการทำงาน

ผู้บริหารระบบไอที: ติดต่อผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft โดยใช้การสมัคร TechNet
ในฐานะสมาชิก TechNet Plus คุณมีสิทธิ์รับกรณีการสนับสนุนฟรีสอง (2) กรณี และรับส่วนลด 20 เปอร์เซ็นต์สำหรับกรณีการสนับสนุนทางโทรศัพท์เพิ่มเติมที่คุณซื้อ เรียนรู้เพิ่มเติม

นักพัฒนา: ติดต่อผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft โดยใช้การสมัคร MSDN
ในฐานะสมาชิก MSDN คุณมีสิทธิ์รับกรณีการสนับสนุนฟรีสูงสุดถึงสี่ (4) กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับการสมัครของคุณ กรณีการสนับสนุนเหล่านี้สามารถใช้แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องทางเทคนิคในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การใช้งานจริง และเทียบเท่ากับกรณีการสนับสนุนระดับ Professional คุณสามารถใช้กรณีการสนับสนุนททางเทคนิคเพื่อค้นหาการแก้ไขสำหรับปัญหาในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานจริง ถ้าคุณสามารถทำซ้ำกรณีนั้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การใช้งานจริง เรียนรู้เพิ่มเติม

ลูกค้า Microsoft Premier: เข้าสู่ Microsoft Premier Online (MPO) เพื่อรับทรัพยากรในการแก้ไขปัญหาหรือส่งกรณีการสนับสนุนทางออนไลน์
ลูกค้าระดับองค์กรที่มีบัญชี Premier สามารถเข้าสู่ Microsoft Premier Online (MPO) เพื่อดูข้อมูลการแก้ไขปัญหาหรือเปิดกรณีการสนับสนุนกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนของ Microsoft

บริษัทคู่ค้าของ Microsoft: เข้าสู่เครือข่ายบริษัทคู่ค้าของ Microsoft
บริษัทคู่ค้าของ Microsoft สามารถเข้าถึงการสนับสนุนออนไลน์อย่างไม่จำกัดผ่านทางเครือข่ายบริษัทคู่ค้าของ Microsoft

ศึกษาเพิ่มเติม

การใช้ Windows Internet Explorer

วิธีใช้และบทความเชิงปฏิบัติของ Internet Explorer
เข้าสู่ศูนย์วิธีใช้และบทความเชิงปฏิบัติของ Internet Explorer เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Internet Explorer

ค้นหาและกลับสู่เว็บเพจที่คุณเข้าถึงก่อนหน้านี้
ศึกษาวิธีค้นหาและกลับสู่เว็บไซต์และเพจที่คุณเข้าถึงในอดีตได้อย่างง่ายดาย

ใช้รายการโปรดเพื่อไปยังที่ต่างๆ บนเว็บ
ศึกษาวิธีใช้รายการโปรดเพื่อวางเว็บไซต์ที่คุณเข้าถึงบ่อยๆ ให้ใช้งานง่าย

การปรับรุ่น Windows Internet Explorer

ดาวน์โหลด Internet Explorer รุ่นล่าสุด
เข้าสู่โฮมเพจของ Internet Explorer เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ออกล่าสุดและดาวน์โหลดรุ่นล่าสุด

ระยะเวลาการสนับสนุน

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการสนับสนุนของ Windows Internet Explorer

หน้านโยบายระยะเวลาการสนับสนุน
เข้าสู่หน้านโยบายระยะเวลาการสนับสนุนของ Microsoft เพื่อดูหลักเกณฑ์ของ Microsoft สำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์นับจากเผยแพร่จนสิ้นสุดระยะเวลาการสนับสนุน

นโยบายระยะเวลาการสนับสนุนของ Windows Internet Explorer
ดูข้อมูลนโยบายระยะเวลาการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ตระกูล Internet Explorer

ศูนย์การสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

ตรวจทานล่าสุด : 4 เมษายน 2557