Technická podpora pre problémy s programom OneNote 2010 a 2007

Pomoc a podpora pre Microsoft OneNote. Prepojenia na služby zákazníkom a riešenia technických problémov, prevzatia, doplnky, šablóny a časté problémy.

Zdroje dôležitých informácií

Zdroje dôležitých informácií

Automatická oprava bežných problémov použitím opráv pre balík Office
Pre bežné problémy s balíkom Office tu nájdete nástroje automatických opráv.

Začíname pracovať s programom OneNote 2010
Ak poznáte program OneNote 2007, používali ste predchádzajúcu verziu programu OneNote alebo ste doteraz nikdy nepoužívali program OneNote, preskúmajte tieto zdroje informácií a začnite sa učiť, ako používať najnovšiu verziu.

Stránka technickej podpory programu OneNote na lokalite Office.com
Vyhľadajte si informácie o produktoch, možnostiach zakúpenia, články týkajúce sa pomoci a spôsobu používania programu a mnoho ďalších informácií.

Sprievodcovia produktmi balíka Office 2010 (EN)
Sprievodcovia produktmi balíka Office 2010 poskytujú prehľad noviniek vo vašich obľúbených programoch balíka Microsoft Office a detailný pohľad na výhody všetkých programov balíka Office 2010, ako aj webových aplikácií Office Online a balíka Office Mobile 2010.

Opýtajte sa komunity: Fórum programu Microsoft Office OneNote na lokalite odpovedí spoločnosti Microsoft (CZ)
Na fórach programu OneNote zadajte otázku alebo vyhľadajte odpovede. Odborníci sú pripravení pomôcť. Väčšina otázok býva zodpovedaná do 24 hodín alebo aj skôr.

Najlepšie riešenia

V dialógovom okne Tlač v programe balíka Office 2007 chýba možnosť tlače „Odoslať do programu OneNote 2007“
Tento článok popisuje riešenie tohto problému.

Používanie pása s nástrojmi balíka Office
Na tejto stránke sa naučíte viac o páse s nástrojmi balíka Office.

Program Outlook 2007 nemožno použiť na odoslanie alebo uloženie e-mailovej správy vytvorenej v programe OneNote 2007
Tento článok popisuje riešenie tohto problému.

Chybové hlásenie: „Táto sekcia pochádza z novšej verzie programu OneNote a nemožno ju otvoriť“
Tento článok popisuje riešenie tohto problému.

Najčastejšie problémy

Najčastejšie problémy

V dialógovom okne tlače v programe balíka Office 2007 chýba tlačiareň „Odoslať do programu OneNote 2007“
Prečítajte si, ako vyriešiť tento problém a tlačiť v programe OneNote.

Obnovenie odstránených poznámok (CZ)
Obnovte odstránené časti, strany, podstrany a odstránený obsah.

Spolupráca na zdieľanom poznámkovom bloku (EN)
Pozrite si kurz online, v ktorom získate informácie o spolutvorbe, povoleniach a zdieľaní poznámkových blokov.

Zdieľanie poznámkových blokov v programe OneNote 2010
Rozšírte svoje vedomosti o rôznych spôsoboch zdieľania zošitov.

Prehľadávanie súvisiacich centier riešení

Ďalšie informácie o súvisiacich produktoch a témach získate kliknutím na centrum riešení uvedené nižšie.

Súčasti na prevzatie

Súčasti na prevzatie

K dispozícii je balík Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
Balík Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) poskytuje najnovšie aktualizácie balíka Office 2010 vrátane vylepšenia stability, výkonu a zabezpečenia.

Zoznam všetkých balíkov Office 2010 SP1 (CZ)
Získajte prehľad balíkov SP1 pre balík Microsoft Office 2010 a ďalšie produkty balíka Office.

Popis balíka Office 2010 Language Pack SP1
Balík Microsoft Office 2010 Language Pack Service Pack 1 (SP1) poskytuje najnovšie aktualizácie jazykového balíka Office 2010 Language Pack.

Popis balíka Office Language Interface Pack 2010 SP1
Balík Microsoft Office Language Interface Pack 2010 Service Pack 1 (SP1) poskytuje najnovšie aktualizácie balíka Office Language Interface Pack 2010.

Aktualizácia pre program Microsoft Office OneNote 2007
Táto aktualizácia obsahuje najnovšie opravy pre program Microsoft Office OneNote 2007. Okrem toho obsahuje vylepšenia stability a výkonnosti.

Šablóny pre program OneNote
Prevezmite si šablóny, ktoré vám uľahčia prispôsobenie programu OneNote podľa vlastných potrieb.

Svojpomocné riešenie problémov

Možnosti svojpomocného riešenia problémov

Hľadajte v databáze Knowledge Base
Hľadajte technické riešenia pre bežné problémy s možnosťou opravy v databáze Microsoft Knowledge Base.

Opýtajte sa komunity: Fórum programu Microsoft Office OneNote na lokalite odpovedí spoločnosti Microsoft (CZ)
Na fórach programu OneNote zadajte otázku alebo vyhľadajte odpovede. Odborníci sú pripravení pomôcť. Väčšina otázok býva zodpovedaná do 24 hodín alebo aj skôr.

Profesionáli v oblasti IT: Navštívte stránku Office TechCenter na lokalite Technet (EN)
Na jednom mieste nájdete zdroje informácií, blogy, fóra a obsah týkajúci sa celého balíka Office pre profesionálov v oblasti IT.

Vývojári: Navštívte stránku Office Development Center na lokalite MSDN (EN)
Na jednom mieste nájdete zdroje informácií, blogy, fóra a obsah týkajúci sa vývoja balíka Office.

Technická podpora s asistenciou

Možnosti technickej podpory s asistenciou

Obráťte sa na profesionálneho poskytovateľa technickej podpory spoločnosti Microsoft

Obráťte sa na profesionálneho poskytovateľa technickej podpory spoločnosti Microsoft prostredníctvom e-mailu, rozhovoru alebo telefonicky.

Služby zákazníkom

Ak máte otázku netechnického charakteru, máte k dispozícii nasledujúce zdroje informácií oddelenia služieb zákazníkom:

Predaj produktov a licencií
Na stránkach Centra riešení pre predaj a licencie nájdete odpovede na bežné otázky a prepojenia na zdroje užitočných informácií.

Obráťte sa na zástupcu oddelenia služieb zákazníkom
Získate pomoc pre otázky netechnického charakteru. Kontaktujte služby zákazníkom spoločnosti Microsoft prostredníctvom rozhovoru alebo e-mailom.

Životný cyklus technickej podpory

Zobrazenie informácií o životnom cykle technickej podpory

Politika spoločnosti Microsoft pre životné cykly technickej podpory
Navštívte stránku politiky pre životné cykly technickej podpory a oboznámte sa s pravidlami spoločnosti Microsoft pre technickú podporu pre produkty od ich sprístupnenia až po ukončenie ich životného cyklu.

Dátumy životného cyklu technickej podpory pre program OneNote
Pozrite si dátumy ukončenia životného cyklu technickej podpory pre program OneNote.

Posledné hodnotenie : 4. apríla 2014