Pomoc a podpora pro Dynamics CRM

Pomoc a podpora pro Dynamics CRM. Podpora při potížích se sestavami, uživatelskými účty, emailové komunikaci a soubory ke stažení.

Klíčové zdroje informací

Klíčové zdroje informací

Domovská stránka řešení Dynamics CRM
Přehled informací o produktu, možnost stáhnout zkušební verzi nebo provést objednávku, technické materiály, marketplace, reference, blogy.

Centrum zdrojů pro Dynamics CRM 2011
Navštivte stránku Centrum zdrojů pro Dynamics CRM 2011. Naleznete zde články, diagramy, tipy, školení a videa s jejichž pomocí si usnadníte práci nebo získat rady v rámci komunity.

Centrum zdrojů pro Dynamics CRM 4.0
Navštivte stránku Centrum zdrojů pro Dynamics CRM 4.0, kde najdete informace o produktu, tipy, školení a videa.

Knihovna TechNet aplikace Dynamics CRM (EN)
Poskytuje přehledné informace o aplikaci Dynamics CRM včetně příručky pro implementaci, sady SDK (Software Development Kit) a technických článků.

Blog týmu aplikace Dynamics CRM (EN)
V blogu týmu aplikace Dynamics CRM najdete technické i netechnické články o aplikaci Microsoft Dynamics CRM.

Vývojáři: Středisko pro vývojáře aplikace Dynamics CRM (EN)
Středisko pro vývojáře aplikace Dynamics CRM je primárním zdrojem pro vývojáře, kteří hledají informace o přizpůsobování a integrování aplikace Microsoft Dynamics CRM.

Zákazníci: Web CustomerSource (EN) (vyžaduje přihlášení)
Web CustomerSource poskytuje zákazníkům, kteří používají software Microsoft Dynamics, nepřetržitý přístup k online podpůrným materiálům.*

Partneři: Web PartnerSource (vyžaduje přihlášení)
Na webu PartnerSource mohou certifikovaní partneři Microsoft Dynamics kdykoli a odkudkoli získat přístup k online podpůrným materiálům.*

Důležitá řešení

Připomenutí a příznaky v aplikaci Outlook nepracují po instalaci aktualizace Microsoft Office 2010 SP1 s Dynamics CRM 2011 Strojově přeložený článek

Pásy karet v aplikacich Outlook a CRM zmizí při použití klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook Strojově přeložený článek

Import řešení selže v Microsoft Dynamics CRM 2011 Strojově přeložený článek
Tento článek popisuje řešení problému při selhání importu řešení do produktu Dynamics CRM kvůli reportu, který byl vytvořený v SQL Reporting Services 2008 R2.

Chyba při pokusu o odinstalaci řešení z aplikace Dynamics CRM Strojově přeložený článek
Jak odstranit následující chybovou zprávu při pokusu o odinstalaci řešení z aplikace Dynamics CRM: "objekt, který jste se pokusili odstranit je spojen s jiným objektem a nemůže být odstraněn."

Databáze nové organizace neobsahuje opravy hotfix pro metadata Strojově přeložený článek
Jak lze vyřešit situaci, kdy databáze nové organizace neobsahuje opravy hotfix pro metadata poté, co byly tyto opravy použity v aplikaci Dynamics CRM 4.0.

Povolení trasování v aplikaci Dynamics CRM

Přesunutí nasazení aplikace Dynamics CRM 4.0 Strojově přeložený článek
Tento článek popisuje kroky, jejichž pomocí lze přesunout nasazení aplikace Dynamics CRM 4.0.

* Poznámka: Obsah pro aplikaci Dynamics dostupný na webech CustomerSource a PartnerSource je k dispozici pouze pro registrované partnery aplikace Dynamics a zákazníky s plánem podpory.

E-mail a klient CRM pro aplikaci Outlook

Email - Dynamics CRM 2011

Konfigurace e-mailového směrovače (E-mail Router) aplikace Microsoft Dynamics CRM on-premises a Microsoft Dynamics CRM Online v různých scénářích nasazení (EN)

Email - Dynamics CRM 4.0

Jak konfigurovat místní směrovač e-mailů při různých scénářích nasazení (EN)
Tento dokument popisuje kroky, které je třeba provést při konfiguraci e-mailu v aplikaci Dynamics CRM 4.0 při různých scénářích nasazení.

Služba Směrovač e-mailů nemohla spustit hlavní vlákno služby na pozadí
Tento článek vysvětluje, jak lze vyřešit situaci, kdy se při pokusu o spuštění služby Směrovač e-mailů v aplikaci Dynamics CRM 4.0 zobrazí následující chyba: Služba Směrovač e-mailů nemohla spustit hlavní vlákno služby na pozadí.

Nebyl nalezen konfigurační parametr EmailUser služby Směrovač e-mailů
Tento článek vysvětluje, jak lze vyřešit situaci, kdy se při používání služby Směrovač e-mailů v aplikaci Dynamics CRM zobrazí následující chyba: Nebyl nalezen konfigurační parametr EmailUser služby Směrovač e-mailů.

Při načítání dat ve směrovači e-mailů v aplikaci Dynamics CRM se zobrazí chyba 401 upozorňující na neautorizovaný přístup
Tento článek poskytuje podrobné pokyny, jak lze vyřešit situaci, kdy se při kliknutí na možnost Načíst data v nástroji Dynamics CRM E-mail Router Configuration Manager zobrazí chybová zpráva 401 upozorňující na neautorizovaný přístup.

CRM klient pro Outlook - Dynamics CRM 2011

Při konfiguraci klienta Dynamics CRM pro aplikaci Outlook se zobrazí chybová zpráva: "Problém při komunikaci se serverem Microsoft Dynamics CRM" (EN)

CRM klient pro Outlook - Dynamics CRM 4.0

Po přejmenování počítače není možné přejít do režimu offline nebo konfigurovat offline přístup
Jak odstranit potíže po přejmenování počítače, kdy není možné přejít do režimu offline nebo konfigurovat offline přístup.

Při pokusu uživatele o přechod do režimu offline v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook zobrazí chybová zpráva: "při odstraňování databáze došlo k chybě"
Tento článek popisuje problém vypnutí funkcionality Offline v produktu Dynamics CRM Client for Office Outlook.

Chyby při pokusu o instalaci a konfiguraci klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikace Microsoft Office Outlook
Tento článek popisuje jak odstranit chybové zprávy "Instalace se nezdařila" nebo "Existuje problém při komunikaci se serverem Dynamics CRM" při instalaci produktu Dynamics CRM Client for Microsoft Outlook.

Při používání produktu Dynamics CRM Client zmizí z Outlooku pás karet
Odstranění problému zmizení pásu karet z Outlooku při použití produktu Dynamics CRM Client for Outlook.

Neexistuje možnost přidat k oblíbeným položkám aplikace Microsoft Office Outlook 2010 položky aplikace Microsoft Dynamics CRM
Jak přidat položky produktu Dynamics CRM do oblíbených v aplikaci Office Outlook 2010.

Zdroje informací na webu programu Microsoft Silverlight nelze zobrazit v 64bitové verzi klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikace Microsoft Office Outlook
Tento článek popisuje detailní informace o kompatibilitě mezi webem aplikace Silverlight a 64-bitovou verzí produktu Dynamics CRM Client for Outlook.

Vytváření sestav a výkon

Výkon - Dynamics CRM 2011

Optimalizace výkonu klienta
Tato bílá kniha (White book) obsahuje nezbytné informace pro zajištění a zachování optimálního výkonu klientů připojujících se k podnikovému řešení založené na Microsoft Dynamics CRM 2011 nebo Microsoft Dynamics CRM Online.

Výkon - Dynamics CRM 4.0

Při použití mnoha pracovních postupů v aplikaci Dynamics CRM 4.0 výrazně narůstá velikost tabulek AsyncOperationBase a WorkflowLogBase a dochází k potížím s výkonem
Tento článek popisuje, jak lze řešit potíže, k nimž v aplikaci Dynamics CRM 4.0 může dojít, pokud používáte mnoho pracovních postupů, včetně potíží s výkonem a s výrazným nárůstem velikosti tabulek AsyncOperationBase a WorkflowLogBase.

Při použití mnoha pracovních postupů v aplikaci Dynamics CRM 4.0 výrazně narůstá velikost tabulek AsyncOperationBase a WorkflowLogBase a dochází k potížím s výkonem
Tento článek popisuje, jak lze řešit potíže, k nimž v aplikaci Dynamics CRM 4.0 může dojít, pokud používáte mnoho pracovních postupů, včetně potíží s výkonem a s výrazným nárůstem velikosti tabulek AsyncOperationBase a WorkflowLogBase.

Při spouštění nebo úpravách pracovních postupů v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 4.0 může počítač pracovat pomalu
Tento článek popisuje, jak lze vylepšit výkon při spouštění nebo úpravách pracovních postupů v aplikaci Dynamics CRM 4.0.

Optimalizace a údržba aplikace Dynamics CRM 4.0 (EN)
Tento dokument white paper podrobně popisuje techniky, aspekty ke zvážení a doporučené postupy pro optimalizaci a udržování výkonu implementací aplikace Dynamics CRM 4.0.

Dokumenty white paper o výkonu a škálovatelnosti aplikace Dynamics CRM 4.0 (EN)
Tyto dokumenty white paper popisují výsledky srovnávacích testů aplikace Dynamics CRM 4.0 spuštěné v operačním systému Microsoft Windows Server 2008 s databázovým softwarem Microsoft SQL Server 2008.

Vytváření sestav - Dynamics CRM 4.0

Průvodce odstraňováním potíží se sestavami (EN)
Tento článek popisuje základní kroky, jejichž pomocí lze vyřešit potíže, ke kterým může dojít při používání funkcí pro vytváření sestav aplikace Dynamics CRM a konektoru aplikace Dynamics CRM pro službu Microsoft SQL Server Reporting Services.

Chybová zpráva při vytváření sestavy v aplikaci Dynamics CRM 4.0: Sestavu nelze zobrazit.
Tento článek popisuje, jak lze při pokusu o vytvoření sestavy v aplikaci Dynamics CRM 4.0 vyřešit následující chybovou zprávu: Sestavu nelze zobrazit.

Chybová zpráva při vytváření sestavy v aplikaci Dynamics CRM 4.0: Chyba vytváření sestav. Sestavu nelze zobrazit.
Tento článek popisuje, jak lze při pokusu o vytvoření sestavy v aplikaci Dynamics CRM 4.0 vyřešit následující chybovou zprávu: Chyba vytváření sestav. Sestavu nelze zobrazit.

Chybová zpráva v průvodci diagnostikou prostředí: Nelze ověřit instalaci serveru sestav služby SQL Server Reporting Services.
Tento článek popisuje, jak lze v průvodci diagnostikou prostředí při pokusu o instalaci konektoru aplikace Microsoft Dynamics CRM pro službu SQL Server Reporting Services vyřešit následující chybou zprávu: Nelze ověřit instalaci serveru sestav služby SQL Server Reporting Services.

V aplikaci Dynamics CRM 4.0 nelze vytvořit sestavu
Tento článek popisuje řešení potíží s vytvářením sestav v aplikaci Dynamics CRM 4.0, pokud používáte systém Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 nebo internetové nasazení (IFD) aplikace Dynamics CRM 4.0.

Instalace a upgrade serveru

Dynamics CRM 2011

Dynamics CRM 2011 a Claims Based Authentication
Tato příručka obsahuje informace o tom, jak plánovat, instalovat nebo udržovat aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011. Klikněte na nejnovější verzi, kterou naleznete na webu TechNet na odkaz níže.

Úvod do Dynamics CRM 2011 Claims Based Authentication
Toto video vás provede skrze konfiguraci Claims Based Authentication s Dynamics CRM 2011.

Chybové zprávy při otevření formuláře po upgradu na Dynamics CRM 2011
Jak odstranit následující chybovou zprávu při otevírání formulářů po upgraduna Dynamics CRM 2011: "Došlo k chybě s vlastní události tohoto pole."

Jak přesunout nasazené Dynamics CRM
Toto téma popisuje jak přesunout serverové součásti v nasazení Microsoft Dynamics CRM 2011

Nelze získat přístup na web aplikace Microsoft Dynamics CRM po provedení opravy na serveru Microsoft Dynamics CRM
Jak odstranit problém befungujícího přístupu na web aplikace Microsoft Dynamics CRM po provedení opravy na serveru Microsoft Dynamics CRM.

Dynamics CRM 4.0

Pokud přidáte CRM servisní účet jako uživatele aplikace Microsoft Dynamics CRM, dojde ke zhroucení systému
Tento článek popisuje detailní informace o přidání CRM servisního účtu jako uživatele do aplikace Dynamics CRM.

Karta ISV je zobrazena na pásu karet ve všech formulářích a mřížkách po upgradu na aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 z aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0
Tento článek poskytuje detailní informace v souvislosti s kartou ISV zobrazenou na pásu karet na všech mřížkách a formuláříchpo upgradu z Dynamics CRM 4.0 na Dynamics CRM 2011.

Přesunutí nasazení aplikace Dynamics CRM 4.0
Tento článek popisuje kroky, jejichž pomocí lze přesunout nasazení aplikace Dynamics CRM 4.0.

Aktualizace portu webu po instalaci aplikace Dynamics CRM 4.0
Tento článek popisuje, jak lze aktualizovat port webu aplikace Dynamics CRM po instalaci aplikace Dynamics CRM 4.0.

Instalace aplikace Dynamics CRM 4.0 s minimálními požadovanými oprávněními
Tento článek popisuje minimální oprávnění, která uživatel potřebuje k instalaci aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Scénáře internetového nasazení (EN)
Tento dokument se zabývá konfigurací internetového nasazení aplikace Dynamics CRM 4.0.

Soubory ke stažení a aktualizace

Dynamics CRM 2011

Implementační příručka pro Dynamics CRM 2011 (EN)
Tato příručka obsahuje srozumitelné informace o tom jak naplánovat, instalovat a udržovat aplikaci Dynamics CRM 2011.

Soubory ke stažení pro Dynamics CRM 2011
Soubory ke stažení pro server Dynamics CRM 2011 (EN)

CRM Server (+ Reporting Extensions)
Outlook klient
Report Authoring Extensions
SharePoint - seznam komponent
Jazykové sady (MUI)
Emailový směrovač

Dynamics CRM 2011 Software Development Kit (EN)
Tento balíček obsahuje software pro vývoj na Dynamics CRM 2011.

Microsoft Dynamics CRM 2011 aktualizace a opravy hotfix (EN)
V tomto článku je uveden seznam aktualizací a oprav hotfix, které jsou k dispozici pro aplikaci Dynamics CRM 4.0.

System Center Monitoring Pack pro Dynamics CRM 2011 (EN)
System Center Monitoring Pack pro řešení Microsoft Dynamics CRM 2011 umožňuje spravovat řešení Microsoft Dynamics CRM 2011 v aplikacích Microsoft System Center operace Manager (SCOM) 2007 SP1 a System Center operace Manager 2007 R2.

Aplikace Dynamics CRM 4.0

Aktualizace a opravy hotfix pro aplikaci Dynamics CRM 4.0
V tomto článku je uveden seznam aktualizací a oprav hotfix, které jsou k dispozici pro aplikaci Dynamics CRM 4.0.

Příručka pro implementaci aplikace Dynamics CRM 4.0 (EN)
Tato příručka obsahuje podrobné informace, které vám pomohou s plánováním implementace, instalací a údržbou aplikace Dynamics CRM 4.0.

Soubory ke stažení pro server aplikace Dynamics CRM 4.0
Soubory ke stažení pro instalaci serveru aplikace Dynamics CRM 4.0

Sada Dynamics CRM 4.0 SDK (Software Development Kit) (EN)
Tento balíček obsahuje kompletní sadu SDK (Software Development Kit) pro aplikaci Dynamics CRM 4.0.

Jazykové sady pro aplikaci Dynamics CRM 4.0
Jazykové sady pro aplikaci Dynamics CRM 4.0 obsahují přeložené texty, například popisky, chybové zprávy a nápovědu.

Balíček Dynamics CRM 4.0 MP pro produkt SCOM 2007 (EN)
Balíček Dynamics CRM 4.0 MP (Management Pack) umožňuje spravovat aplikaci Dynamics CRM 4.0 Server v produktech Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 2007 SP1 a System Center Operations Manager 2007 R2.

Aplikace Dynamics CRM 3.0

Aktualizace a opravy hotfix pro aplikaci Dynamics CRM 3.0
Seznam aktualizací pro aplikaci Dynamics CRM 3.0

Příručka pro implementaci aplikace Dynamics CRM 3.0 (EN)
Tato příručka popisuje plánování implementace, instalaci (hardwaru i softwaru), testování před nasazením, provoz a údržbu aplikace Microsoft CRM.

Komunita

Zeptejte se komunity

Fóra aplikace Dynamics CRM (EN)
Navštivte technická fóra a zeptejte se v nich na otázku týkající se aplikace Dynamics CRM.

Partneři společnosti Microsoft (EN)
Jako jednu z výhod programu Microsoft Partner Program můžete získat neomezenou technickou podporu od inženýrů společnosti Microsoft, a to bez jakýchkoli dodatečných poplatků.

Blogy

Blogy k aplikaci Microsoft Dynamics CRM (EN)
K dispozici je celá řada technických i netechnických blogů věnovaných aplikaci Microsoft Dynamics CRM.

Možnosti podpory

Kontaktní informace

Kontaktujte společnost Microsoft
Kontaktujte představitele společnosti Microsoft, najděte místní prodejní kancelář, získejte podporu k produktu nebo odešlete komentáře a otázky.

Možnosti svépomocné podpory

Prohledejte znalostní bázi Knowledge Base na adrese support.microsoft.com
Vyhledejte ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base na adrese support.microsoft.com technická řešení běžných potíží se systémem SQL Server. Není vyžadováno přihlášení.

Zákazníci: Prohledejte znalostní bázi Knowledge Base (vyžaduje přihlášení)
Vyhledejte ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base na webu CustomerSource technická řešení běžných potíží s aplikací Microsoft Dynamics CRM. *

Partneři: Prohledejte znalostní bázi Knowledge Base (vyžaduje přihlášení)
Vyhledejte ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base na webu PartnerSource technická řešení běžných potíží s aplikací Microsoft Dynamics CRM. *

Zadejte otázku ve fórech aplikace Microsoft Dynamics CRM (EN)
Zeptejte se ve fórech aplikace Microsoft Dynamics CRM. Většina otázek je zodpovězena do 24 hodin.

Vývojáři: Středisko pro vývojáře aplikace Dynamics CRM (EN)
Středisko pro vývojáře aplikace Dynamics CRM je primárním zdrojem pro vývojáře, kteří hledají informace o přizpůsobování a integrování aplikace Microsoft Dynamics CRM.

Zákazníci programu Microsoft Premier
Podnikoví zákazníci s účtem programu Premier mohou navštívit web služby Microsoft Premier Online, kde získají informace o řešení potíží nebo o otevření incidentu podpory s pracovníkem podpory společnosti Microsoft.

Možnosti podpory s asistencí

Zákazníci: Prozkoumejte různé možnosti podpory (EN)
Zde najdete podrobné informace o možnostech podpory, které jsou k dispozici pro zákazníky používající produkty Microsoft Dynamics.

Partneři: Získejte přístup k možnostem podpory na webu Microsoft Partner Portal
Partneři společnosti Microsoft na úrovni Microsoft Business Solution Competency Partner si mohou vybrat dostupné možnosti podpory na webu Microsoft Partner Portal.

Zákazníci programu Microsoft Premier
Podnikoví zákazníci s účtem programu Premier mohou navštívit web služby Microsoft Premier Online, kde získají informace o řešení potíží nebo o otevření incidentu podpory s pracovníkem podpory společnosti Microsoft.

Podpora s platbou za každý incident

Chcete-li kontaktovat specialistu podpory společnosti Microsoft, klikněte níže na produkt a verzi, která vás zajímá. Položíme vám několik otázek, abychom vám mohli účinně pomoci.

Dynamics CRM 2011
Aplikace Dynamics CRM 4.0
Aplikace Dynamics CRM 3.0

Další možnosti podpory

Microsoft Pinpoint (EN)
Spojte se při hledání produktů a služeb s tisícovkami společností certifikovaných společností Microsoft.

* Poznámka: Obsah pro aplikaci Dynamics dostupný na webech CustomerSource a PartnerSource je k dispozici pouze pro registrované partnery aplikace Dynamics a zákazníky s plánem podpory.

Životní cyklus podpory

Informace o životním cyklu podpory

Zásady životního cyklu podpory společnosti Microsoft
Navštivte stránku Zásady životního cyklu podpory společnosti Microsoft a prohlédněte si pravidla pro podporu produktů společnosti Microsoft od jejich uvedení na trh až po konec jejich životnosti.

Životní cyklus podpory aplikace Dynamics CRM

Chcete-li zobrazit informace o životním cyklu podpory pro konkrétní verzi aplikace Microsoft Dynamics CRM, vyberte níže požadovanou verzi.

       Dynamics CRM 2011
          Dynamics CRM 2011

       Dynamics CRM 4.0
          Dynamics CRM 4.0

       Dynamics CRM 3.0
          Dynamics CRM 3.0

       Starší verze
          Informace o životním cyklu podpory produktu pod jeho dřívějším názvem CRM

Poslední kontrola : 15. března 2013