Dynamics CRM

Tärkeimmät resurssit

Tärkeimmät resurssit

Dynamics CRM -tuotteiden kotisivu (englanninkielinen sisältö)
Käy Dynamics CRM -kotisivulla, jolla on tuotetietoja, ohjelmistojen kokeiluversioita, esittelyitä, hankintavaihtoehtoja, teknisiä resursseja ja paljon muuta.

Dynamics CRM 2011 -resurssikeskus
Käy Dynamics CRM 2011 -resurssikeskuksessa, jossa on Dynamics CRM 2011:een liittyviä tuotetietoja, vihjeitä, koulutusmateriaaleja ja videoita.

Dynamics CRM 4.0 -resurssikeskus
Käy Dynamics CRM 4.0 -resurssikeskuksessa, jossa on Dynamics CRM 4.0:een liittyviä tuotetietoja, vihjeitä, koulutusmateriaaleja ja videoita.

Dynamics CRM TechNet -kirjasto (englanninkielinen sisältö)
Dynamics CRM:n yleiskatsaus, joka sisältää käyttöönotto-oppaan, ohjelmiston kehityssarjan ja teknisiä artikkeleita.

Dynamics CRM -ryhmän blogi (englanninkielinen sisältö)
Käy Dynamics CRM -ryhmän blogissa, jossa on Microsoft Dynamics CRM:ään liittyviä teknisiä ja ei-teknisiä artikkeleita.

Sovelluskehittäjille: Dynamics CRM Developer Center (englanninkielinen sisältö)
Dynamics CRM Developer Center on sovelluskehittäjien ensisijainen resurssi, joka mahdollistaa integroitujen Microsoft Dynamics CRM -ratkaisujen mukauttamisen ja luonnin.

Asiakkaille: CustomerSource (englanninkielinen sisältö) (vaatii sisäänkirjautumista)
CustomerSource antaa Microsoft Dynamics -asiakkaille mahdollisuuden verkkopohjaisten tukiresurssien ympärivuorokautiseen käyttöön.*

Kumppaneille: PartnerSource (englanninkielinen sisältö) (vaatii sisäänkirjautumista)
PartnerSourcen avulla sertifioidut Microsoft Dynamics -kumppanit voivat käyttää verkkopohjaisia tukiresursseja mistä ja milloin tahansa.*

Suosituimmat ratkaisut

Ratkaisun tuonti voi epäonnistua mukautettua raporttia käytettäessä (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa kuvataan, miten Dynamics CRM:ssä esiintyvät raportin tuontiongelmat voidaan ratkaista, kun niiden syynä on SQL Reporting Services 2008 R2:ssa luotu mukautettu raportti.

Dynamics CRM:ssä olevan hallitun ratkaisun asennusta poistettaessa ilmenee virhe (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa kuvataan, miten seuraava, Dynamics CRM:ssä olevan hallitun ratkaisun asennusta poistettaessa ilmenevä virhe voidaan ratkaista: "Hallitun ratkaisun asennusta poistettaessa ilmenee virhe Objekti, jonka yritit poistaa, liittyy toiseen objektiin eikä sitä voi poistaa."

Uuden organisaation tietokanta ei sisällä metatietojen hotfix-korjauksia (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa kuvataan, miten ongelma voidaan korjata, kun uuden organisaation tietokanta ei sisällä metatietojen hotfix-korjauksia sen jälkeen, kun ne on otettu Dynamics CRM 4.0:ssa käyttöön.

Jäljityksen ottaminen käyttöön Dynamics CRM:ssä
Tässä artikkelissa kuvataan, miten jäljitys otetaan Dynamics CRM:ssä käyttöön.

Dynamics CRM 4.0:n käyttöönoton siirtäminen (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa kuvataan Dynamics CRM 4.0:n käyttöönoton siirtämisen vaiheet.

Outlook- ja CRM-valintanauhat katoavat Microsoft Outlookista Microsoft Dynamics CRM -asiakasohjelman Microsoft Office Outlook -versiota käytettäessä (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa kerrotaan Outlook-valintanauhan katoamiseen liittyvästä ongelmasta ja sen ratkaisemisesta.

Outlookin muistutukset ja liput eivät toimi, kun Microsoft Office 2010 SP1 asennetaan Dynamics CRM 2011:n kanssa (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa kerrotaan ongelmasta, jonka seurauksena muistutukset ja liput eivät toimi, kun Office 2010 SP1 asennetaan Dynamics CRM 2011 Client for Outlookin ollessa asennettuna.

* Huomautus: CustomerSourcen ja PartnerSourcen Dynamics-sisältö on vain rekisteröityjen Dynamics-kumppaneiden ja tukisuunnitelman hankkineiden asiakkaiden käytettävissä.

Sähköposti ja CRM Outlook -asiakasohjelma

Sähköposti


Dynamics CRM 2011

Paikallisen Microsoft Dynamics CRM:n ja Microsoft Dynamics CRM Online E-mail Routerin määrittäminen erilaisia käyttöönottoskenaarioita varten (englanninkielinen sisältö)
Tässä asiakirjassa esitetään vaiheittaisesti, miten Microsoft Dynamics CRM 2011 ja Microsoft Dynamics CRM 4.0 -sähköposti voidaan määrittää erilaisia käyttöönottoskenaarioita varten.

Dynamics CRM 4.0

Paikallisen E-mail Routerin määrittäminen erilaisia käyttöönottoskenaarioita varten (englanninkielinen sisältö)
Tässä asiakirjassa esitetään vaiheittaisesti, miten Dynamics CRM 4.0 -sähköposti voidaan määrittää erilaisia käyttöönottoskenaarioita varten.

Dynamics CRM 4.0 E-mail Routeriin liittyvät usein kysytyt kysymykset (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa on vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, jotka liittyvät Dynamics CRM 4.0 E-mail Router On-Premise Editionin käyttöönottoon ja sähköpostitoimintojen integrointiin Dynamics CRM 4.0:n kanssa.

E-mail Router -palvelu ei pysty suorittamaan päätaustasäiettä (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten seuraava virhesanoma voidaan ratkaista, kun Dynamics CRM E-mail Router -palvelu käynnistetään Dynamics CRM 4.0:ssa: "E-mail Router -palvelu ei pysty suorittamaan palvelun päätaustasäiettä."

E-mail Router -palvelun määritysparametri "EmailUser" puuttuu (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten seuraava virhesanoma voidaan ratkaista Dynamics CRM E-mail Router -palvelua käytettäessä: "E-mail Router -palvelun määritysparametri "EmailUser" puuttuu."

Valtuuttamaton virhe 401 tietoja Dynamics CRM E-mail Routeriin ladattaessa (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa annetaan vaiheittaisia ohjeita siihen, miten virhetilanne ratkaistaan, kun saat ilmoituksen valtuuttamattomasta virheestä 401 Dynamics CRM E-mail Router Configuration Managerin Lataa tiedot -painiketta napsautettaessa.

CRM Outlook -asiakasohjelma


Dynamics CRM 2011

Virhe siirrettäessä tietoja Microsoft Dynamics CRM -palvelimen kanssa -virhesanoma Dynamics CRM Client for Outlookia määritettäessä (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa kerrotaan käyttöjärjestelmän päivämäärä- ja kellonaika-asetuksiin liittyvästä, Dynamics CRM 2011 Client for Outlookia määritettäessä ilmenevästä ongelmasta.

Dynamics CRM 4.0

Tietokoneen uudelleennimeämisen jälkeen ei voi siirtyä offline-tilaan tai määrittää offline-tilan käyttöä (englanninkielinen sisältö)
Vianmääritys, kun offline-tilaan ei voi siirtyä tai offline-tilan käyttöä ei voi määrittää tietokoneen uudelleennimeämisen jälkeen.

Virhe Tietokantaa poistettaessa tapahtui virhe, kun Dynamics CRM -asiakasohjelman Outlook-versiossa siirrytään offline-tilaan (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa keskustellaan mahdollisuuksista poistaa Dynamics CRM -asiakasohjelman Office Outlook -version offline-toiminto käytöstä.

Microsoft Dynamics CRM -asiakasohjelman Microsoft Office Outlook -versiota asennettaessa tapahtuu virhe (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Dynamics CRM -asiakasohjelman Microsoft Outlook -versiota asennettaessa ilmenevät Asennus epäonnistui- ja Virhe siirrettäessä tietoja Dynamics CRM Server -ohjelman kanssa -virheilmoitukset voidaan ratkaista.

Outlookin valintanauha katoaa Dynamics CRM -asiakasohjelman Outlook-versiota käytettäessä (englanninkielinen sisältö)
Vianmääritys, kun Outlookin ja CRM:n valintanauhat katoavat Dynamics CRM -asiakasohjelman Outlook-versiota käytettäessä.

Dynamics CRM -kohteita ei voi lisätä Office Outlook 2010:n suosikkeihin (englanninkielinen sisältö)
Dynamics CRM -kohteiden lisääminen Office Outlook 2010:n suosikkeihin.

Microsoft Silverlightin verkkoresurssit eivät näy Dynamics CRM -asiakasohjelman 64-bittisessä Office Outlook -versiossa (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa on tietoja Silverlightin verkkoresurssien ja Dynamics CRM -asiakasohjelman 64-bittisen Outlook-version yhteensopivuudesta.

Raportointi ja suorituskyky

Raportointi


Dynamics CRM 4.0

Raporttien vianmääritysopas (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa kuvataan perustason vianmäärityksen vaiheet, joiden avulla voidaan ratkaista Dynamics CRM:n raportointitoimintojen ja Microsoft SQL Server Reporting Services -ratkaisun Dynamics CRM Connector -toiminnon käytön aikana ilmenneet ongelmat.

Raporttia ei voi näyttää -virhesanoma suoritettaessa raportti Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa
Tässä artikkelissa kuvataan, miten seuraava virhesanoma voidaan ratkaista, kun raportti yritetään suorittaa Dynamics CRM 4.0:ssa: "Raporttia ei voi näyttää."

Ilmoitetaan virheestä. Raporttia ei voi näyttää -virhesanoma suoritettaessa raportti Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa
Tässä artikkelissa kuvataan, miten seuraava virhesanoma voidaan ratkaista, kun raportti yritetään suorittaa Dynamics CRM 4.0:ssa: "Ilmoitetaan virheestä. "Raporttia ei voi näyttää."

Ohjattu ympäristön vianmääritystoiminto näyttää SQL Server Reporting Services -raporttipalvelimen asennuksen vahvistaminen ei onnistu -virhesanoman
Tässä artikkelissa kuvataan, miten seuraava ohjatun ympäristön vianmääritystoiminnon virhesanoma voidaan ratkaista, kun Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Servicesin asentamista yritetään: "SQL Server Reporting Services -raporttipalvelimen asennuksen vahvistaminen ei onnistu."

Raporttia ei voi suorittaa Dynamics CRM 4.0:ssa (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa kuvataan, miten raporttien suorittamiseen liittyvät ongelmat voidaan korjata Dynamics CRM 4.0:ssa, kun käytössä on Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 tai Dynamics CRM 4.0:n Internet-Facing Deployment (IFD).

Suorituskyky


Dynamics CRM 2011

Asiakastietokoneiden suorituskyvyn optimointi (englanninkielinen sisältö)
Tämä tutkimusraportti antaa lukijoille tietoa, joiden avulla he voivat varmistaa Microsoft Dynamics CRM 2011- tai Microsoft Dynamics CRM Online -pohjaisen yritysratkaisuun yhteydessä olevien asiakastietokoneiden optimaalisen suorituskyvyn ja ylläpitää sitä.

Dynamics CRM 4.0

AsyncOperationBase- ja WorkflowLogBase-taulukot kasvavat erittäin suuriksi ja suorituskyky heikkenee, kun Dynamics CRM 4.0:ssa käytetään useita työnkulkuja (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa kuvataan, miten muun muassa suorituskyvyn heikkenemiseen sekä AsyncOperationBase- ja WorkflowLogBase-taulukoiden erittäin suuriksi kasvamiseen liittyvät ongelmat voidaan korjata, kun Dynamics CRM 4.0:ssa käytetään useita työnkulkuja.

Suorituskyky voi heiketä, kun työnkulkuja suoritetaan tai muokataan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa kuvataan, miten suorituskykyä voidaan parantaa, kun työnkulkuja suoritetaan tai muokataan Dynamics CRM 4.0:ssa.

Dynamics CRM 4.0:n optimointi ja ylläpito (englanninkielinen sisältö)
Tässä tutkimusraportissa on Dynamics CRM 4.0:n optimointiin ja ylläpitoon liittyviä tekniikoita, harkinnan arvoisia näkökohtia ja parhaita käytäntöjä.

Dynamics CRM 4.0:n suorituskykyä ja skaalautuvuutta käsitteleviä tutkimusraportteja (englanninkielinen sisältö)
Näissä tutkimusraporteissa esitetään Microsoft Windows Server 2008 -käyttöjärjestelmään ja Microsoft SQL Server 2008 -tietokantaohjelmistoon perustuvan Dynamics CRM 4.0:n vertailutestin tulokset.

Palvelimen asentaminen ja päivittäminen

Dynamics CRM 2011

CRM-palvelutilin lisääminen Dynamics CRM -käyttäjänä rikkoo järjestelmän (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa on tietoja Dynamics CRM -käyttäjänä CRMAppPoolia käyttävän tilin lisäämisestä.

ISV-välilehti näkyy kaikkien ruudukoiden ja lomakkeiden valintanauhoissa, kun CRM 4.0 on päivitetty CRM 2011:een (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa on tietoja ISV-välilehdestä, joka näkyy kaikkien ruudukoiden ja lomakkeiden valintanauhoissa, kun Dynamics CRM 4.0 on päivitetty Dynamics CRM 2011:een.

Dynamics CRM 2011:ssä ilmenee lomakkeita avattaessa virheitä päivityksen jälkeen (englanninkielinen sisältö)
Seuraavan lomakkeita avattaessa ilmenevän virheen vianmääritys, kun ohjelmisto on päivitetty Dynamics CRM 2011:een: "Tämän kentän mukautetussa tapahtumassa tapahtui virhe."

Dynamics CRM 2011 ja väitepohjainen todennus (englanninkielinen sisältö)
Tässä oppaassa on Dynamics CRM 2011:n suunnitteluun, asennukseen ja ylläpitoon liittyviä monipuolisia tietoja. Uusimman version löydät napsauttamalla alla olevaa TechNet-linkkiä.

Esittelyssä Dynamics CRM 2011:n väitepohjainen todennus (englanninkielinen sisältö)
Tässä videossa esitellään väitepohjainen todennus Dynamics CRM 2011:n avulla.

Dynamics CRM -käyttöönoton siirtäminen (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit siirtää palvelinkomponentit Microsoft Dynamics CRM 2011 -käyttöönotossa.

Dynamics CRM -sivustoa ei voi käyttää Dynamics CRM -palvelimen korjaamisen jälkeen (englanninkielinen sisältö)
Vianmääritys, kun Dynamics CRM -sivusto ei ole käytettävissä Dynamics CRM -palvelimen korjauksen suorittamisen jälkeen.

Dynamics CRM 4.0

Dynamics CRM 4.0:n käyttöönoton siirtäminen (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa kuvataan Dynamics CRM 4.0:n käyttöönoton siirtämisen vaiheet.

Verkkosivuston portin päivittäminen Dynamics CRM 4.0:n asentamisen jälkeen
Tässä artikkelissa kuvataan, miten Dynamics CRM:n verkkosivuston portti voidaan päivittää Dynamics CRM 4.0:n asentamisen jälkeen.

Dynamics CRM 4.0:n asentaminen vähimmäiskäyttöoikeuksilla (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa kuvataan vähimmäiskäyttövaatimukset, jotka vaaditaan Microsoft Dynamics CRM 4.0:n asentamiseen.

Internet-pohjaiset käyttöönottoskenaariot (englanninkielinen sisältö)
Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten Dynamics CRM 4.0:n Internet-pohjainen käyttöönotto voidaan määrittää.

Ladattavat tiedostot ja päivitykset

Dynamics CRM 2011

Dynamics CRM 2011:n käyttöönotto-opas (englanninkielinen sisältö)
Tässä oppaassa on Dynamics CRM 2011:n suunnitteluun, asennukseen ja ylläpitoon liittyviä monipuolisia tietoja.

Dynamics CRM 2011:n hotfix-korjaukset ja päivitykset (englanninkielinen sisältö)
Tässä artikkelissa on lueteltu Dynamics CRM 2011:een saatavilla olevat päivitykset ja hotfix-korjaukset.

Dynamics CRM 2011:n System Center Monitoring Pack (englanninkielinen sisältö)
Microsoft Dynamics CRM 2011:n System Center Monitoring Packin avulla voit käyttää Microsoft Dynamics CRM 2011 -sovellusta Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 2007 SP1:ssä ja System Center Operations Manager 2007 R2:ssa.

Dynamics CRM 2011:n lataustiedostot
Palvelimen lataustiedostot Dynamics CRM 2011:n asentamista varten.
SharePoint-luettelo-osa

Dynamics CRM 2011:n ohjelmiston kehityssarja (englanninkielinen sisältö)
Tämä paketti sisältää Dynamics CRM 2011:n täydellisen ohjelmiston kehityssarjan.

Dynamics CRM 4.0

Dynamics CRM 4.0:n päivitykset ja hotfix-korjaukset
Tässä artikkelissa on lueteltu Dynamics CRM 4.0:aan saatavilla olevat päivitykset ja hotfix-korjaukset.

Dynamics CRM 4.0:n käyttöönotto-opas (englanninkielinen sisältö)
Tässä oppaassa on Dynamics CRM 4.0:n suunnitteluun, asennukseen ja ylläpitoon liittyviä monipuolisia tietoja.

Dynamics CRM 4.0 Serverin lataustiedostot (englanninkielinen sisältö)
Serverin lataustiedostot Dynamics CRM 4.0:n asentamista varten.

Dynamics CRM 4.0:n ohjelmiston kehityssarja (englanninkielinen sisältö)
Tämä paketti sisältää Dynamics CRM 4.0:n täydellisen ohjelmiston kehityssarjan.

Dynamics CRM 4.0:n kielipaketit (englanninkielinen sisältö)
Dynamics CRM 4.0:n kielipaketit sisältävät käännettyä tekstiä, kuten merkintöjä, virhesanomia ja Ohjeen.

Dynamics CRM 4.0 MP for SCOM 2007 (englanninkielinen sisältö)
The Dynamics CRM 4.0 Management Packin avulla voit käyttää Dynamics CRM 4.0 Server -sovellusta Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 2007 SP1:ssä ja System Center Operations Manager 2007 R2:ssa.

Dynamics CRM 3.0

Dynamics CRM 3.0:n päivitykset ja hotfix-korjaukset
Dynamics CRM 3.0:n päivitysten luettelo

Dynamics CRM 3.0:n käyttöönotto-opas (englanninkielinen sisältö)
Tässä oppaassa käsitellään Microsoft CRM -järjestelmän suunnittelua, asennusta (sekä laitteiston että ohjelmistojen osalta), käyttöönottoa edeltävää testausta ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä.

Yhteisö

Kysy yhteisöltä

Dynamics CRM -foorumit (englanninkielinen sisältö)
Käy Dynamics CRM -foorumisivulla, jolla voit käyttää teknisiä foorumeita ja esittää foorumeilla kysymyksiä.

Microsoft-kumppanit (englanninkielinen sisältö)
Käytä Microsoftin insinöörien teknistä tukea ilman rajoituksia Microsoftin kumppaniohjelman etuna ? ilman ylimääräisiä maksuja.

Blogit

Microsoft Dynamics CRM -blogit (englanninkielinen sisältö)
Tarkastele Microsoft Dynamics CRM:n teknisten ja ei-teknisten blogien luetteloa.

Tukivaihtoehdot

Yhteystiedot

Ota yhteyttä Microsoftiin
Ota yhteyttä Microsoftin edustajaan, etsi paikallinen myyntitoimisto, hanki tuotetukea tai lähetä kommentteja ja kysymyksiä.

Oma-aloitteisen tuen vaihtoehdot

Hae Knowledge Base -tietokannasta osoitteesta Support.Microsoft.Com
Hae sivustossa Support.Microsoft.Com olevasta Microsoftin Knowledge Base -tietokannasta teknisiä ratkaisuja SQL Serverin yleisiin rikkoutumisongelmiin. Sisäänkirjautumista ei vaadita.

Asiakkaille: Hae Knowledge Base -tietokannasta (vaatii sisäänkirjautumista)
Hae CustomerSourcessa olevasta Microsoftin Knowledge Base -tietokannasta teknisiä ratkaisuja Microsoft Dynamics CRM:n yleisiin rikkoutumisongelmiin. *

Kumppaneille: Hae Knowledge Base -tietokannasta (vaatii sisäänkirjautumista)
Hae PartnerSourcessa olevasta Microsoftin Knowledge Base -tietokannasta teknisiä ratkaisuja Microsoft Dynamics CRM:n yleisiin rikkoutumisongelmiin. *

Lähetä kysymys Microsoft Dynamics CRM -foorumeihin (englanninkielinen sisältö)
Esitä kysymys Microsoft Dynamics CRM -foorumeilla. Useimpiin kysymyksiin vastataan alle 24 tunnissa.

Sovelluskehittäjille: Dynamics CRM Developer Center (englanninkielinen sisältö)
Dynamics CRM Developer Center on sovelluskehittäjien ensisijainen resurssi, joka mahdollistaa integroitujen Microsoft Dynamics CRM -ratkaisujen mukauttamisen ja luonnin.

Microsoft Premier -asiakkaat
Premier-tiliä käyttävät yritysasiakkaat voivat käydä Microsoft Premier Online -sivustossa, jossa he voivat perehtyä vianmääritykseen liittyviin tietoihin tai avata tukitapauksen Microsoftin tukihenkilön kanssa.

Avustetun tuen vaihtoehdot

Asiakkaille: Tutustu erilaisiin tukivaihtoehtoihin
Sisältää yksityiskohtaisia tietoja Microsoft Dynamics -tuotteita käyttäville asiakkaille tarkoitetuista tukivaihtoehdoista.

Kumppaneille: Käytä Microsoftin kumppaniportaalin tukivaihtoehtoja
Microsoft Business Solution Competency Partner -kumppanit voivat valita Microsoftin kumppaniportaalissa käytettävissä olevista tukivaihtoehdoista.

Microsoft Premier -asiakkaat
Premier-tiliä käyttävät yritysasiakkaat voivat käydä Microsoft Premier Online -sivustossa, jossa he voivat perehtyä vianmääritykseen liittyviin tietoihin tai avata tukitapauksen Microsoftin tukihenkilön kanssa.

Maksullinen tapaustuki

Ota yhteyttä Microsoftin tukihenkilöön napsauttamalla haluamaasi tuotetta ja sen versiota. Esitämme muutamia kysymyksiä, jotta voimme palvella sinua tehokkaasti.

Dynamics CRM 2011
Dynamics CRM 4.0
Dynamics CRM 3.0

Muut tukivaihtoehdot

Microsoft Pinpoint
Voit hankkia tuotteita ja palveluita tuhansilta Microsoft Certified -kumppaniyrityksiltä.

* Huomautus: CustomerSourcen ja PartnerSourcen Dynamics-sisältö on vain rekisteröityjen Dynamics-kumppaneiden ja tukisuunnitelman hankkineiden asiakkaiden käytettävissä.

Elinkaarituki

Elinkaaritukeen liittyvien tietojen tarkasteleminen

Microsoftin elinkaaritukikäytännöt
Lue elinkaaritukikäytäntöjen sivulta tietoja Microsoftin tukikäytännöistä tuotteen julkistamisesta sen käyttöiän loppuun asti.

Dynamics CRM:n elinkaarikäytännöt

Voit tarkastella haluamasi Microsoft Dynamics CRM -version elinkaaritukeen liittyviä tietoja valitsemalla haluamasi tuotteen ja sen version.

       Dynamics CRM 2011
          Dynamics CRM 2011

       Dynamics CRM 4.0
          Dynamics CRM 4.0

       Dynamics CRM 3.0
          Dynamics CRM 3.0

       Vanhemmat versiot
          Näytä elinkaarituen hakemisto aikaisemmalla CRM-tuotenimellä

Viimeisin tarkistus : 15. maaliskuuta 2013