Search Results

Search by products

Best Bet
Trung tâm Giải pháp Windows Server
Bắt đầu ở đây khi Windows Server không hoạt động như bạn mong đợi. Tải xuống cập nhật mới nhất và tìm kiếm các vấn đề, thông báo lỗi và mẹo khắc phục sự cố thường gặp. Bạn vẫn có câu hỏi? Nhận trợ giúp từ nhóm thảo luận hoặc chuyên viên hỗ trợ.
http://support.microsoft.com/ph/12925/vi-vn
Trung tâm Giải pháp Microsoft Security Essentials
Bắt đầu ở đây để nhận câu trả lời cho câu hỏi của bạn về Security Essentials. Xem trong Tài nguyên Chính hoặc Hỏi Cộng đồng. Khám phá các Tuỳ chọn Tự Hỗ trợ của bạn để tìm kiếm các vấn đề, các thông báo lỗi hay các mẹo khắc phục sự cố hàng đầu. Bạn vẫn có câu hỏi? Gửi một yêu cầu bằng cách sử dụng Hỗ trợ có Trợ giúp.
http://support.microsoft.com/ph/15020/vi-vn#tab0
40 results
Điều khoản về quyền riêng tư của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 - Microsoft Windows
...tính năng bao gồm trong Windows Server 2012 R2 Essentials, xem Điều khoản về Quyền Riêng tư dành cho Windows Server 2012 R2 EssentialsWindows Server Essentials
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows-8/windows-8-1-privacy-statement
Điều khoản về quyền riêng tư của Windows Server 2012 R2 Essentials và Windows Server
...riêng tư cho Windows Server 2012 R2 EssentialsWindows...liệu của Windows Server 2012 R2 Essentials và các phiên...kích hoạt Windows Server 2012 R2 Essentials
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows-8/server-2012-essentials-privacy
Set up email in Windows Live Mail 2011 or Windows Live Mail 2012 - Office Online
...connectivity. Windows Live Mail...included with Windows Live Essentials. If you...version of Windows Live Mail...Live Mail 2012 Find server settings ...
http://office.microsoft.com/en-us/office-online-help/set-up-email-in-windows-live-mail-2011-or-windows-live-mail-2012-HA102823166.aspx
Yêu cầu hệ thống của Windows Essentials 2012 - Trợ giúp của Microsoft Windows
...Windows Essentials 2012 Windows Essentials 2012 yêu cầu những điều...32- hoặc 64-bit Windows 7, hoặc phiên bản...8, hoặc Windows Server 2008 R2. Bộ xử...
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows/windows-essentials-2012-system-requirements
Ghi chú Phát hành Windows Essentials 2012 - Microsoft Windows
...Server 2008, hoặc Windows Server 2012. Có thể cần các yêu cầu cài đặt bổ sung để chạy Windows Essentials 2012 trên Windows Server hoặc N SKU. If you're...
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows/essentials-2012-release-notes
Tải Trình làm Phim - Microsoft Windows
...LÀM QUEN VỚI WINDOWS TẢI XUỐNG...ảnh & video Windows Media Player...ảnh & video//Windows Media PlayerPhòng...Movie Maker 2012 Tải ngay... Windows Server 2008 ...
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows/get-movie-maker-download
Bảng dữ kiện vòng đời Windows - Trợ giúp của Microsoft Windows
...hành máy chủ Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Advanced Server...Internet Explorer Windows Server 2003 Windows Server 2008 Kết thúc...
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows/lifecycle
Làm cách nào để cài đặt Windows Essentials trong khi ngoại tuyến? - Cài đặt ngoại tuyến
...Essentials cho Windows 7, Windows 8, và Windows Server 2008 Bấm vào ngôn ngữ bên...cài đặt ngoại tuyến cho Windows Essentials 2012. Để biết thêm thông tin...
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows-live/essentials-install-offline-faq
Điều khoản về quyền riêng tư của Ứng dụng Truyền thông Windows - Microsoft Windows
...LÀM QUEN VỚI WINDOWS TẢI XUỐNG...Cập nhật lên Windows 8.1—miễn...Cập nhật lên Windows 8.1—miễn...1 và Windows Server 2012 R2. Sử dụng...
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows-8/communications-app-privacy
Điều khoản cấp phép phần mềm bổ sung cho Internet Explorer 11 - Microsoft Windows
...LÀM QUEN VỚI WINDOWS TẢI XUỐNG...Cập nhật lên Windows 8.1—miễn...Cập nhật lên Windows 8.1—miễn...1 và Windows Server 2012 R2, các điều khoản...
http://windows.microsoft.com/vi-vn/internet-explorer/ie11-software-license-terms