Search Results

Search by products

Best Bet
Trung tâm Giải pháp Windows Server
Bắt đầu ở đây khi Windows Server không hoạt động như bạn mong đợi. Tải xuống cập nhật mới nhất và tìm kiếm các vấn đề, thông báo lỗi và mẹo khắc phục sự cố thường gặp. Bạn vẫn có câu hỏi? Nhận trợ giúp từ nhóm thảo luận hoặc chuyên viên hỗ trợ.
http://support.microsoft.com/ph/12925/vi-vn
906 results
Troubleshoot problems installing Service Pack 1 (SP1) for Windows 7 and Windows Server 2008 R2
... Link to Microsoft Download...Download Windows version Windows Server 2008 R2... Link to Microsoft Download...version Windows Server 2008 R2... Link to Microsoft Download...
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows7/troubleshoot-problems-installing-service-pack
Điều khoản về quyền riêng tư của Windows Server 2012 R2 Essentials và Windows Server
...Essentials và Windows Server Essentials...2013 Microsoft cam kết giúp bảo...chỉ: Windows Server Essentials Privacy Microsoft Corporation...sản phẩm Microsoft chính hãng...kích hoạt Windows
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows-8/server-2012-essentials-privacy
Windows 7 and Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) installation error: 0x800F0A12
... The Windows system partition...make the Windows system...management or server configurations...shutting down Windows. This is...Các trang Microsoft khác Các...
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows7/windows-7-windows-server-2008-r2-service-pack-1-sp1-installation-error-0x800f0a12
Điều khoản về quyền riêng tư của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 - Microsoft Windows
...Báo cáo Lỗi của Microsoft Microsoft Trực tuyến Công...Phần mềm độc hại Microsoft Windows Dịch vụ Cập...Windows 7 Windows Server Essentials Tính...
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows-8/windows-8-1-privacy-statement
Introducing Windows Home Server: How to back up, sync, share, play, and remotely access everything
...more about Windows Home Server, check out the Windows Home Server website. About the author...Carpenter is a writer on the Windows team at Microsoft. He spent his first six...
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows-vista/introducing-windows-home-server-how-to-back-up-sync-share-play-and-remotely-access-everything
Troubleshoot connecting to Exchange server using HTTP - Outlook
...Exchange server administrator...Exchange server administrator...see the Microsoft Office Resource...Microsoft Windows XP Service...SP1) with Microsoft Knowledge...Exchange proxy server. On...
http://office.microsoft.com/en-us/outlook-help/troubleshoot-connecting-to-exchange-server-using-http-HP001023395.aspx
Connect to or import data from SQL Server Analysis Services - Excel
...to Database Server, in the Server name box, type...OLAP database server. Tip If...your current Windows user name and...your password, Microsoft cannot retrieve...
http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/connect-to-or-import-data-from-sql-server-analysis-services-HP010342296.aspx
Connect to Project Server - Project
...to Project Server. To connect by using Windows authentication, click Use Windows user account...default Project Server account...you start Microsoft Office Project...
http://office.microsoft.com/en-us/project-help/connect-to-project-server-HP043008708.aspx
Server-based rules versus On My Computer rules - mac outlook
...to be open, server-based rules...limitation of server-based rules...earlier than Microsoft Exchange Server 2010 SP1, you...Outlook for Windows. On My...
http://office.microsoft.com/en-us/mac-outlook-help/server-based-rules-versus-on-my-computer-rules-HA102928383.aspx
What is a Microsoft Exchange Server account? - Outlook
...to use a Microsoft Exchange...communications server for businesses...purchased from Microsoft and its resellers...such as Windows Live Mail...Internet email server.) e...to use a Microsoft Exchange...
http://office.microsoft.com/en-us/outlook-help/what-is-a-microsoft-exchange-server-account-HA001230171.aspx