أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

September 13, 2016, update for SharePoint Foundation 2013 (KB3118287)

This article describes update KB3118287 for Microsoft SharePoint Foundation 2013, which was released on September 13, 2016. This update has a prerequisite.
Improvements and fixes
  • This update includes Russian time zones for regional settings of SharePoint Server 2013.
  • Correct the translations of multiple terms in SharePoint Server 2013 across various languages to make sure that the meaning is accurate.
How to download and install the update

Download Center

This update is only available for manual download and installation from the Microsoft Download Center. Virus-scan claim
Microsoft scanned this file for viruses by using the most current virus-detection software that was available on the date that the file was posted. The file is stored on security-enhanced servers that help prevent any unauthorized changes to it.
Update information

Prerequisite

To apply this update, you must have Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 installed.

Restart information

You don't have to restart the computer after you install this update.
References
Learn about the terminology that Microsoft uses to describe software updates. The Office System TechCenter contains the latest administrative updates and strategic deployment resources for all versions of Office.
File Information
The global version of this update has the file attributes (or later file attributes) that are listed in the following table. The dates and times for these files are listed in Coordinated Universal Time (UTC). When you view the file information, it is converted to local time. To find the difference between UTC and local time, use the Time Zone tab in the Date and Time item in Control Panel. 

x64

wss-x-none.msp file information
File identifierFile nameFile versionFile sizeDateTime
Svrsetup.exeSetup.exe15.0.4853.10001,081,58416-Aug-201605:30
Wsssetup.dllWsssetup.dll15.0.4853.100010,390,73616-Aug-201605:31
wssmui-en-us.msp file information
File identifierFile nameFile versionFile sizeDateTime
Suitenav.css_1033Suitenav.css_1033Not applicable9,44516-Aug-201605:34
Suitenav.csst_1033Suitenav.csst_1033Not applicable9,44516-Aug-201605:34
Accreqctl.csst_1033Accessrequestscontrol.cssNot applicable2,74716-Aug-201605:34
Accreqctl.css_1033Accessrequestscontrol.cssNot applicable2,74716-Aug-201605:34
Aclinv.csst_1033Aclinv.cssNot applicable44916-Aug-201605:34
Aclinv.css_1033Aclinv.cssNot applicable44916-Aug-201605:34
Addgallery.globalization.resources.dll_1033Addgallery.globalization.resources.dll15.0.4420.101723,71216-Aug-201605:34
Applcns.csst_1033Applicensing.cssNot applicable2,71016-Aug-201605:34
Applcns.css_1033Applicensing.cssNot applicable2,71016-Aug-201605:34
Ahapp.csst_1033Autohostedapplicenses.cssNot applicable1,02316-Aug-201605:34
Ahapp.css_1033Autohostedapplicenses.cssNot applicable1,02316-Aug-201605:34
Bform.debug.js_14_1033Bform.debug.jsNot applicable381,73216-Aug-201605:34
Bform.js_14_1033Bform.jsNot applicable248,91916-Aug-201605:34
Blog.css_14_1033Blog.cssNot applicable9,35016-Aug-201605:34
Blog_v4t.css_14_1033Blog.cssNot applicable9,35016-Aug-201605:34
Bpstd.asx_1033Bpstd.aspxNot applicable3,28716-Aug-201605:34
Bpstd.asx_14_1033Bpstd.aspxNot applicable3,64816-Aug-201605:34
Calendar.css_14_1033Calendar.cssNot applicable29,81416-Aug-201605:34
Calendar_v4t.css_14_1033Calendar.cssNot applicable29,81416-Aug-201605:34
Calendarv4.css_14_1033Calendarv4.cssNot applicable17,03716-Aug-201605:34
Calendarv4_v4t.css_14_1033Calendarv4.cssNot applicable17,03716-Aug-201605:34
Core.css_14_1033Core.cssNot applicable136,02716-Aug-201605:34
Core.debug.js_14_1033Core.debug.jsNot applicable367,48616-Aug-201605:34
Core.rsx_1033Core.en-us.resxNot applicable490,00516-Aug-201605:34
Core.js_0001_14_1033Core.jsNot applicable239,17316-Aug-201605:34
Corev15.csst_1033Corev15.cssNot applicable322,85616-Aug-201605:34
Corev15.css_1033Corev15.cssNot applicable322,85616-Aug-201605:34
Corev15a.csst_1033Corev15app.cssNot applicable322,95016-Aug-201605:34
Corev15a.css_1033Corev15app.cssNot applicable322,95016-Aug-201605:34
Corev4.css_1033Corev4.cssNot applicable208,03516-Aug-201605:34
Corev4.css_14_1033Corev4.cssNot applicable191,93116-Aug-201605:34
Corev4_v4t.css_14_1033Corev4.cssNot applicable191,93116-Aug-201605:34
Cnewdoc.css_1033Createnewdocument.cssNot applicable26416-Aug-201605:34
Cnewdoc.css_14_1033Createnewdocument.cssNot applicable26416-Aug-201605:34
Cui.css_1033Cui.cssNot applicable37,86717-Aug-201606:46
Cui.css_14_1033Cui.cssNot applicable37,47416-Aug-201605:34
Cui_v4t.css_14_1033Cui.cssNot applicable37,47416-Aug-201605:34
Cuidark.css_1033Cuidark.cssNot applicable33,43516-Aug-201605:34
Cuidark.css_14_1033Cuidark.cssNot applicable40,26316-Aug-201605:34
Cuidark_v4t.css_14_1033Cuidark.cssNot applicable40,26316-Aug-201605:34
Datepick.css_14_1033Datepicker.cssNot applicable7,48416-Aug-201605:34
Datepick_v4t.css_14_1033Datepickerv4.cssNot applicable7,45716-Aug-201605:34
Datepkv4.css_14_1033Datepickerv4.cssNot applicable7,45716-Aug-201605:34
Desnprv.css_1033Designpreview.cssNot applicable1,62016-Aug-201605:34
Ddashv15.csst_1033Devdash.cssNot applicable3,91216-Aug-201605:34
Ddashv15.css_1033Devdash.cssNot applicable3,91216-Aug-201605:34
Devdashstrings.debug.js_1033Devdash_strings.debug.jsNot applicable4,41516-Aug-201605:34
Devdashstrings.js_1033Devdash_strings.jsNot applicable4,21816-Aug-201605:34
Discthrd.css_14_1033Discthread.cssNot applicable1,92916-Aug-201605:34
Discthrd_v4t.css_14_1033Discthread.cssNot applicable1,92916-Aug-201605:34
Error.css_1033Error.cssNot applicable49616-Aug-201605:34
Form.js_14_1033Form.jsNot applicable126,71516-Aug-201605:34
Forms.css_1033Forms.cssNot applicable6,69416-Aug-201605:34
Forms.css_14_1033Forms.cssNot applicable7,55016-Aug-201605:34
Formst.css_1033Forms.cssNot applicable6,69416-Aug-201605:34
Forms_v4t.css_14_1033Forms.cssNot applicable7,55016-Aug-201605:34
Fpext.msg_1033Fpext.msgNot applicable170,87117-Aug-201606:46
Groupboard.css_14_1033Groupboard.cssNot applicable1,32916-Aug-201605:34
Groupboard_v4t.css_14_1033Groupboard.cssNot applicable1,32916-Aug-201605:34
Help.css_1033Help.cssNot applicable12,12216-Aug-201605:34
Help.css_14_1033Help.cssNot applicable8,20316-Aug-201605:34
Help_v4t.css_14_1033Help.cssNot applicable8,20316-Aug-201605:34
Init.debug.js_14_1033Init.debug.jsNot applicable172,08116-Aug-201605:34
Init.js_0001_14_1033Init.jsNot applicable117,56316-Aug-201605:34
Languagepickercontrol.css_1033Languagepickercontrol.cssNot applicable1,45616-Aug-201605:34
Layouts.css_1033Layouts.cssNot applicable21,62316-Aug-201605:34
Layouts.css_14_1033Layouts.cssNot applicable25,35016-Aug-201605:34
Layouts15t.css_1033Layouts.cssNot applicable21,62316-Aug-201605:34
Layouts_v4t.css_14_1033Layouts.cssNot applicable25,35016-Aug-201605:34
Mblrte.css_14_1033Mblrte.cssNot applicable40,11716-Aug-201605:34
Mblrte_v4t.css_14_1033Mblrte.cssNot applicable40,11716-Aug-201605:34
Menu.css_14_1033Menu.cssNot applicable3,04016-Aug-201605:34
Menu_v4t.css_14_1033Menu.cssNot applicable3,04016-Aug-201605:34
Menu21.css_14_1033Menu-21.cssNot applicable2,35016-Aug-201605:34
Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1033Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll15.0.4420.101722,15216-Aug-201605:34
Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll_1033Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll15.0.4420.101739,04816-Aug-201605:34
Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1033Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll15.0.4561.100021,69616-Aug-201605:34
Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll_1033Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll15.0.4420.101719,59216-Aug-201605:34
Spmsg.dll_1033Microsoft.sharepoint.msg.dll15.0.4745.1000226,02416-Aug-201605:34
Spmsgp.dll_1033Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll15.0.4745.100097,51216-Aug-201605:34
Workflowactions_intl_resources.dll_1033Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll15.0.4420.101747,75217-Aug-201606:46
Workflows_intl_resources.dll_1033Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll15.0.4420.101719,08017-Aug-201606:46
Workflowservicesbase_intl_resources.dll_1033Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll15.0.4420.101719,63217-Aug-201606:46
Minimalv4.css_1033Minimalv4.cssNot applicable29,13316-Aug-201605:34
Minimalv4.css_14_1033Minimalv4.cssNot applicable28,79816-Aug-201605:34
Minimalv4_v4t.css_14_1033Minimalv4.cssNot applicable28,79816-Aug-201605:34
Moeerrorux.css_1033Moeerrorux.cssNot applicable3,52717-Aug-201606:46
Mssmsg.dll_0001.1033Mssmsg.dll15.0.4755.1000194,65616-Aug-201605:34
Mws.css_14_1033Mws.cssNot applicable3,26116-Aug-201605:34
Mws_v4t.css_14_1033Mws.cssNot applicable3,26116-Aug-201605:34
Osfserver_llcc.resx_1033Osfserver.en-us.resxNot applicable45,02517-Aug-201606:46
Oslo.csst_1033Oslo.cssNot applicable326,41216-Aug-201605:34
Oslo.css_1033Oslo.cssNot applicable326,41216-Aug-201605:34
Osloapp.csst_1033Osloapp.cssNot applicable322,95016-Aug-201605:34
Osloapp.css_1033Osloapp.cssNot applicable322,95016-Aug-201605:34
Ows.debug.js_14_1033Ows.debug.jsNot applicable336,20116-Aug-201605:34
Ows.js_14_1033Ows.jsNot applicable219,08316-Aug-201605:34
Owsnocr.css_14_1033Owsnocr.cssNot applicable9,91916-Aug-201605:34
Owsnocr_v4t.css_14_1033Owsnocr.cssNot applicable9,91916-Aug-201605:34
Pickerscriptresources.resx_1033Pickerscriptresources.en-us.resxNot applicable9,08116-Aug-201605:34
Pickertree.css_14_1033Pickertree.cssNot applicable30,03316-Aug-201605:34
Picktree.css_1033Pickertree.cssNot applicable26,52016-Aug-201605:34
Pptmpl.pptx_1033Pptmpl.pptxNot applicable27,58816-Aug-201605:34
Isswfresources_llcc.resx_1033Resources.en-us.resxNot applicable2,07216-Aug-201605:34
Search.css.1033Search.cssNot applicable45,44316-Aug-201605:34
Searchthemable.css.1033Search.cssNot applicable45,44316-Aug-201605:34
Searchv15.css.1033Searchv15.cssNot applicable57,65716-Aug-201605:34
Searchv15themable.css.1033Searchv15.cssNot applicable57,65716-Aug-201605:34
Sharepoint.cachemanifest_1033Sharepoint.cachemanifestNot applicable86716-Aug-201605:34
Sp.datetimeutil.res.resx_1033Sp.datetimeutil.res.en-us.resxNot applicable5,82516-Aug-201605:34
Sp.jsgrid.res.resx_1033Sp.jsgrid.res.en-us.resxNot applicable16,41516-Aug-201605:34
Sp.res.resx_1033Sp.res.en-us.resxNot applicable73,51516-Aug-201605:34
Sp.runtimeres.debug.js_1033Sp.runtimeres.debug.jsNot applicable6,39716-Aug-201605:34
Sp.runtimeres.js_1033Sp.runtimeres.jsNot applicable6,09716-Aug-201605:34
Spadminlcid.rsx_1033Spadmin.en-us.resxNot applicable359,49316-Aug-201605:34
Spstd1.asx_0001_1033Spstd1.aspxNot applicable2,88916-Aug-201605:34
Spstd1.asx_0001_14_1033Spstd1.aspxNot applicable3,87016-Aug-201605:34
Spstd2.asx_0001_1033Spstd2.aspxNot applicable3,74416-Aug-201605:34
Spstd2.asx_0001_14_1033Spstd2.aspxNot applicable4,72516-Aug-201605:34
Spstd3.asx_1033Spstd3.aspxNot applicable3,31716-Aug-201605:34
Spstd3.asx_14_1033Spstd3.aspxNot applicable4,29816-Aug-201605:34
Spstd4.asx_1033Spstd4.aspxNot applicable3,31916-Aug-201605:34
Spstd4.asx_14_1033Spstd4.aspxNot applicable4,30016-Aug-201605:34
Spstd5.asx_1033Spstd5.aspxNot applicable4,47616-Aug-201605:34
Spstd5.asx_14_1033Spstd5.aspxNot applicable5,45716-Aug-201605:34
Spstd6.asx_1033Spstd6.aspxNot applicable4,38516-Aug-201605:34
Spstd6.asx_14_1033Spstd6.aspxNot applicable5,36616-Aug-201605:34
Spstd7.asx_1033Spstd7.aspxNot applicable4,39416-Aug-201605:34
Spstd7.asx_14_1033Spstd7.aspxNot applicable5,37516-Aug-201605:34
Spstd8.asx_1033Spstd8.aspxNot applicable4,34616-Aug-201605:34
Spstd8.asx_14_1033Spstd8.aspxNot applicable5,32716-Aug-201605:34
Storfrnt.css_1033Storefront.cssNot applicable13,20416-Aug-201605:34
Storfrntt.css_1033Storefront.cssNot applicable13,20416-Aug-201605:34
Stsinitstrings.debug.js_1033Sts_initstrings.debug.jsNot applicable17,04916-Aug-201605:34
Stsinitstrings.js_1033Sts_initstrings.jsNot applicable16,43616-Aug-201605:34
Stsstrings.debug.js_1033Sts_strings.debug.jsNot applicable116,61716-Aug-201605:34
Stsstrings.js_1033Sts_strings.jsNot applicable113,13716-Aug-201605:34
Survey.csst_1033Survey.cssNot applicable1,82716-Aug-201605:34
Survey.css_1033Survey.cssNot applicable1,82716-Aug-201605:34
Survey.css_14_1033Survey.cssNot applicable2,47716-Aug-201605:34
Survey_v4t.css_14_1033Survey.cssNot applicable2,47716-Aug-201605:34
Tapplcns.css_1033Ta_applicensing.cssNot applicable3,02416-Aug-201605:34
Themedlocalizedforgroundimages.csst_1033Themedlocalizedforegroundimages.cssNot applicable74216-Aug-201605:34
Themev4.css_1033Themev4.cssNot applicable2,40716-Aug-201605:34
Themev4_v4t.css_14_1033Themev4.cssNot applicable2,40716-Aug-201605:34
Timeline.csst_1033Timeline.cssNot applicable30,41316-Aug-201605:34
Timeline.css_1033Timeline.cssNot applicable30,41316-Aug-201605:34
Wdtmpl.dotx_1033Wdtmpl.dotxNot applicable11,10716-Aug-201605:34
Wiki.css_14_1033Wiki.cssNot applicable1,15916-Aug-201605:34
Wiki_v4t.css_14_1033Wiki.cssNot applicable1,15916-Aug-201605:34
Wpedtmde.css_14_1033Wpeditmode.cssNot applicable18,94916-Aug-201605:34
Wpeditv4.csst_1033Wpeditmodev4.cssNot applicable11,17116-Aug-201605:34
Wpeditv4.css_1033Wpeditmodev4.cssNot applicable11,17116-Aug-201605:34
Wpedmdv4.css_14_1033Wpeditmodev4.cssNot applicable17,59616-Aug-201605:34
Wpedmdv4_v4t.css_14_1033Wpeditmodev4.cssNot applicable17,59616-Aug-201605:34
Wsetupui.dll_1033Wsetupui.dll15.0.4561.100068,80016-Aug-201605:34
Wshellui.mst_1033Wshellui.mstNot applicable17,40816-Aug-201605:34
Wss.actions_1033Wss.actionsNot applicable94,85716-Aug-201605:34
Wsslcid.rsx_1033Wss.en-us.resxNot applicable723,62516-Aug-201605:34
Wssmanifest.man_1033Wssmanifest.manNot applicable676,10116-Aug-201605:34
خصائص

رقم الموضوع: 3118287 - آخر مراجعة: 09/13/2016 17:33:00 - المراجعة: 1.0

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

  • kbexpertisebeginner atdownload kbsurveynew KB3118287
تعليقات