أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Servicing stack update for Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1: September 20, 2016

Summary
This update makes stability improvements for Windows 7 Service Pack 1 (SP1) and Windows Server 2008 R2 SP1 servicing stack.
How to get this update

Method 1: Windows Update

This update is provided as an Optional update on Windows Update. For more information on how to run Windows Update, see How to get an update through Windows Update.

Method 2: Microsoft Download Center

The following files are available for download from the Microsoft Download Center:
Operating systemUpdate
All supported x86-based versions of Windows 7DownloadDownload the package now.
All supported x64-based versions of Windows 7 DownloadDownload the package now.
All supported x64-based versions of Windows Server 2008 R2DownloadDownload the package now.
All supported IA-64-based versions of Windows Server 2008 R2DownloadDownload the package now.
For more information about how to download Microsoft support files, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
119591 How to obtain Microsoft support files from online services
Microsoft scanned this file for viruses. Microsoft used the most current virus-detection software that was available on the date that the file was posted. The file is stored on security-enhanced servers that help prevent any unauthorized changes to the file.

Update detail information

Prerequisites

To apply this update, you must install Service Pack 1 for Windows 7 or Windows Server 2008 R2.

Registry information

To apply this update, you don't have to make any changes to the registry.

Restart requirement

You may have to restart the computer after you apply this update.

Update replacement information

This update doesn't replace a previously released update.
Status
Microsoft has confirmed that this is a problem in the Microsoft products that are listed in the "Applies to" section.

References
Learn about the terminology that Microsoft uses to describe software updates.
File Information
The English (United States) version of this software update installs files that have the attributes that are listed in the following tables.

Windows 7 and Windows Server 2008 R2

x86 Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Apds.dll6.1.7601.235051,798,14422-Jul-201615:13x86
Apircl.dll6.1.7601.23505223,74422-Jul-201615:13x86
Apss.dll6.1.7601.23505201,21622-Jul-201615:13x86
Cbscore.dll6.1.7601.23505845,82422-Jul-201615:13x86
Cbsmsg.dll6.1.7601.2350528,67222-Jul-201614:51x86
Cmiadapter.dll6.1.7601.23505120,32022-Jul-201615:13x86
Cmitrust.dll6.1.7601.23505296,96022-Jul-201615:13x86
Cmiv2.dll6.1.7601.235052,040,83222-Jul-201615:13x86
Cntrtextinstaller.dll6.1.7601.23505143,87222-Jul-201615:13x86
Dpx.dll6.1.7601.23505257,02422-Jul-201615:13x86
Drupdate.dll6.1.7601.23505173,56822-Jul-201615:13x86
Drvstore.dll6.1.7601.23505323,07222-Jul-201615:13x86
Esscli.dll6.1.7601.23505266,24022-Jul-201615:13x86
Fastprox.dll6.1.7601.23505606,20822-Jul-201615:13x86
Globalinstallorder.xmlNot applicable1,973,55623-Mar-201622:38Not applicable
Helpcins.dll6.1.7601.23505105,47222-Jul-201615:13x86
Locdrv.dll6.1.7601.23505229,88822-Jul-201615:13x86
Mofd.dll6.1.7601.23505192,00022-Jul-201615:13x86
Mofinstall.dll6.1.7601.2350558,88022-Jul-201615:13x86
Msdelta.dll6.1.7601.23505305,15222-Jul-201615:13x86
Mspatcha.dll6.1.7601.2350535,32822-Jul-201615:13x86
Oemhelpins.dll6.1.7601.23505151,04022-Jul-201615:13x86
Pkgmgr.exe6.1.7601.23505209,92022-Jul-201614:51x86
Poqexec.exe6.1.7601.23505123,90422-Jul-201614:51x86
Repdrvfs.dll6.1.7601.23505301,56822-Jul-201615:13x86
Smiengine.dll6.1.7601.23505697,34422-Jul-201615:13x86
Smipi.dll6.1.7601.2350598,81622-Jul-201615:13x86
Svcini.exe6.1.7601.2350516,38422-Jul-201614:51x86
Wbemcomn.dll6.1.7601.23505363,52022-Jul-201615:13x86
Wbemcore.dll6.1.7601.23505780,28822-Jul-201615:13x86
Wbemprox.dll6.1.7601.2350529,18422-Jul-201615:13x86
Wcmtypes.xsdNot applicable1,04723-Mar-201622:42Not applicable
Wcp.dll6.1.7601.235051,909,76022-Jul-201615:13x86
Wdscore.dll6.1.7601.23505189,95222-Jul-201615:13x86
Wmicmiplugin.dll6.1.7601.23505351,23222-Jul-201615:13x86
Wmiutils.dll6.1.7601.2350585,50422-Jul-201615:13x86
Wrpint.dll6.1.7601.2350554,27222-Jul-201614:50x86
Xmllite.dll1.3.1001.0180,73622-Jul-201615:13x86
ia64 Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Apds.dll6.1.7601.235053,342,33622-Jul-201615:10IA-64
Apircl.dll6.1.7601.23505752,12822-Jul-201615:10IA-64
Apss.dll6.1.7601.23505560,12822-Jul-201615:10IA-64
Cbscore.dll6.1.7601.235051,837,05622-Jul-201615:09IA-64
Cbsmsg.dll6.1.7601.2350540,44822-Jul-201615:09IA-64
Cmiadapter.dll6.1.7601.23505284,67222-Jul-201615:09IA-64
Cmitrust.dll6.1.7601.23505987,13622-Jul-201615:09IA-64
Cmiv2.dll6.1.7601.235056,536,19222-Jul-201615:09IA-64
Cntrtextinstaller.dll6.1.7601.23505357,37622-Jul-201615:09IA-64
Dpx.dll6.1.7601.23505770,56022-Jul-201615:09IA-64
Drupdate.dll6.1.7601.23505390,14422-Jul-201615:09IA-64
Drvstore.dll6.1.7601.23505742,40022-Jul-201615:09IA-64
Esscli.dll6.1.7601.235051,011,20022-Jul-201615:09IA-64
Fastprox.dll6.1.7601.235052,099,71222-Jul-201615:09IA-64
Globalinstallorder.xmlNot applicable1,973,55623-Mar-201622:39Not applicable
Helpcins.dll6.1.7601.23505187,90422-Jul-201615:09IA-64
Locdrv.dll6.1.7601.23505803,32822-Jul-201615:10IA-64
Mofd.dll6.1.7601.23505643,58422-Jul-201615:09IA-64
Mofinstall.dll6.1.7601.23505193,02422-Jul-201615:09IA-64
Msdelta.dll6.1.7601.23505890,36822-Jul-201615:09IA-64
Mspatcha.dll6.1.7601.23505111,10422-Jul-201615:09IA-64
Oemhelpins.dll6.1.7601.23505420,35222-Jul-201615:10IA-64
Pkgmgr.exe6.1.7601.23505334,84822-Jul-201614:46IA-64
Poqexec.exe6.1.7601.23505272,38422-Jul-201614:46IA-64
Repdrvfs.dll6.1.7601.235051,067,00822-Jul-201615:10IA-64
Smiengine.dll6.1.7601.235051,953,79222-Jul-201615:10IA-64
Smipi.dll6.1.7601.23505186,88022-Jul-201615:10IA-64
Svcini.exe6.1.7601.2350541,98422-Jul-201614:46IA-64
Wbemcomn.dll6.1.7601.235051,005,05622-Jul-201615:10IA-64
Wbemcore.dll6.1.7601.235052,959,87222-Jul-201615:10IA-64
Wbemprox.dll6.1.7601.23505102,91222-Jul-201615:10IA-64
Wcmtypes.xsdNot applicable1,04723-Mar-201622:43Not applicable
Wcp.dll6.1.7601.235055,129,72822-Jul-201615:10IA-64
Wdscore.dll6.1.7601.23505600,06422-Jul-201615:10IA-64
Wmicmiplugin.dll6.1.7601.23505939,52022-Jul-201615:10IA-64
Wmiutils.dll6.1.7601.23505273,40822-Jul-201615:10IA-64
Wrpint.dll6.1.7601.23505128,00022-Jul-201615:10IA-64
Xmllite.dll1.3.1001.0448,51222-Jul-201615:10IA-64
Apds.dll6.1.7601.235051,798,14422-Jul-201615:13x86
Apircl.dll6.1.7601.23505223,74422-Jul-201615:13x86
Apss.dll6.1.7601.23505201,21622-Jul-201615:13x86
Cbscore.dll6.1.7601.23505845,82422-Jul-201615:13x86
Cbsmsg.dll6.1.7601.2350528,67222-Jul-201614:51x86
Cmiadapter.dll6.1.7601.23505120,32022-Jul-201615:13x86
Cmitrust.dll6.1.7601.23505296,96022-Jul-201615:13x86
Cmiv2.dll6.1.7601.235052,040,83222-Jul-201615:13x86
Cntrtextinstaller.dll6.1.7601.23505143,87222-Jul-201615:13x86
Dpx.dll6.1.7601.23505257,02422-Jul-201615:13x86
Drupdate.dll6.1.7601.23505173,56822-Jul-201615:13x86
Drvstore.dll6.1.7601.23505323,07222-Jul-201615:13x86
Esscli.dll6.1.7601.23505266,24022-Jul-201615:13x86
Fastprox.dll6.1.7601.23505606,20822-Jul-201615:13x86
Globalinstallorder.xmlNot applicable1,973,55623-Mar-201622:38Not applicable
Helpcins.dll6.1.7601.23505105,47222-Jul-201615:13x86
Locdrv.dll6.1.7601.23505229,88822-Jul-201615:13x86
Mofd.dll6.1.7601.23505192,00022-Jul-201615:13x86
Mofinstall.dll6.1.7601.2350558,88022-Jul-201615:13x86
Msdelta.dll6.1.7601.23505305,15222-Jul-201615:13x86
Mspatcha.dll6.1.7601.2350535,32822-Jul-201615:13x86
Oemhelpins.dll6.1.7601.23505151,04022-Jul-201615:13x86
Pkgmgr.exe6.1.7601.23505209,92022-Jul-201614:51x86
Poqexec.exe6.1.7601.23505123,90422-Jul-201614:51x86
Repdrvfs.dll6.1.7601.23505301,56822-Jul-201615:13x86
Smiengine.dll6.1.7601.23505697,34422-Jul-201615:13x86
Smipi.dll6.1.7601.2350598,81622-Jul-201615:13x86
Svcini.exe6.1.7601.2350516,38422-Jul-201614:51x86
Wbemcomn.dll6.1.7601.23505363,52022-Jul-201615:13x86
Wbemcore.dll6.1.7601.23505780,28822-Jul-201615:13x86
Wbemprox.dll6.1.7601.2350529,18422-Jul-201615:13x86
Wcmtypes.xsdNot applicable1,04723-Mar-201622:42Not applicable
Wcp.dll6.1.7601.235051,909,76022-Jul-201615:13x86
Wdscore.dll6.1.7601.23505189,95222-Jul-201615:13x86
Wmicmiplugin.dll6.1.7601.23505351,23222-Jul-201615:13x86
Wmiutils.dll6.1.7601.2350585,50422-Jul-201615:13x86
Wrpint.dll6.1.7601.2350554,27222-Jul-201614:50x86
Xmllite.dll1.3.1001.0180,73622-Jul-201615:13x86
x64 Windows 7 and Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Apds.dll6.1.7601.235052,172,92822-Jul-201615:31x64
Apircl.dll6.1.7601.23505276,48022-Jul-201615:31x64
Apss.dll6.1.7601.23505235,52022-Jul-201615:31x64
Cbscore.dll6.1.7601.23505976,89622-Jul-201615:31x64
Cbsmsg.dll6.1.7601.2350528,67222-Jul-201615:31x64
Cmiadapter.dll6.1.7601.23505125,95222-Jul-201615:31x64
Cmitrust.dll6.1.7601.23505479,23222-Jul-201615:31x64
Cmiv2.dll6.1.7601.235053,739,13622-Jul-201615:31x64
Cntrtextinstaller.dll6.1.7601.23505170,49622-Jul-201615:31x64
Dpx.dll6.1.7601.23505399,87222-Jul-201615:31x64
Drupdate.dll6.1.7601.23505203,77622-Jul-201615:31x64
Drvstore.dll6.1.7601.23505423,42422-Jul-201615:31x64
Esscli.dll6.1.7601.23505440,32022-Jul-201615:31x64
Fastprox.dll6.1.7601.23505909,31222-Jul-201615:31x64
Globalinstallorder.xmlNot applicable1,973,55623-Mar-201622:39Not applicable
Helpcins.dll6.1.7601.23505142,33622-Jul-201615:31x64
Locdrv.dll6.1.7601.23505370,17622-Jul-201615:31x64
Mofd.dll6.1.7601.23505278,52822-Jul-201615:31x64
Mofinstall.dll6.1.7601.2350576,28822-Jul-201615:31x64
Msdelta.dll6.1.7601.23505451,58422-Jul-201615:31x64
Mspatcha.dll6.1.7601.2350546,59222-Jul-201615:31x64
Oemhelpins.dll6.1.7601.23505222,20822-Jul-201615:31x64
Pkgmgr.exe6.1.7601.23505199,16822-Jul-201614:58x64
Poqexec.exe6.1.7601.23505142,33622-Jul-201614:58x64
Repdrvfs.dll6.1.7601.23505453,63222-Jul-201615:31x64
Smiengine.dll6.1.7601.23505933,37622-Jul-201615:31x64
Smipi.dll6.1.7601.23505104,44822-Jul-201615:31x64
Svcini.exe6.1.7601.2350517,92022-Jul-201614:58x64
Wbemcomn.dll6.1.7601.23505529,40822-Jul-201615:31x64
Wbemcore.dll6.1.7601.235051,225,21622-Jul-201615:31x64
Wbemprox.dll6.1.7601.2350543,52022-Jul-201615:31x64
Wcmtypes.xsdNot applicable1,04723-Mar-201622:43Not applicable
Wcp.dll6.1.7601.235052,759,68022-Jul-201615:31x64
Wdscore.dll6.1.7601.23505271,36022-Jul-201615:31x64
Wmicmiplugin.dll6.1.7601.23505525,31222-Jul-201615:31x64
Wmiutils.dll6.1.7601.23505137,21622-Jul-201615:31x64
Wrpint.dll6.1.7601.2350560,92822-Jul-201615:31x64
Xmllite.dll1.3.1001.0198,65622-Jul-201615:31x64
Apds.dll6.1.7601.235051,798,14422-Jul-201615:13x86
Apircl.dll6.1.7601.23505223,74422-Jul-201615:13x86
Apss.dll6.1.7601.23505201,21622-Jul-201615:13x86
Cbscore.dll6.1.7601.23505845,82422-Jul-201615:13x86
Cbsmsg.dll6.1.7601.2350528,67222-Jul-201614:51x86
Cmiadapter.dll6.1.7601.23505120,32022-Jul-201615:13x86
Cmitrust.dll6.1.7601.23505296,96022-Jul-201615:13x86
Cmiv2.dll6.1.7601.235052,040,83222-Jul-201615:13x86
Cntrtextinstaller.dll6.1.7601.23505143,87222-Jul-201615:13x86
Dpx.dll6.1.7601.23505257,02422-Jul-201615:13x86
Drupdate.dll6.1.7601.23505173,56822-Jul-201615:13x86
Drvstore.dll6.1.7601.23505323,07222-Jul-201615:13x86
Esscli.dll6.1.7601.23505266,24022-Jul-201615:13x86
Fastprox.dll6.1.7601.23505606,20822-Jul-201615:13x86
Globalinstallorder.xmlNot applicable1,973,55623-Mar-201622:38Not applicable
Helpcins.dll6.1.7601.23505105,47222-Jul-201615:13x86
Locdrv.dll6.1.7601.23505229,88822-Jul-201615:13x86
Mofd.dll6.1.7601.23505192,00022-Jul-201615:13x86
Mofinstall.dll6.1.7601.2350558,88022-Jul-201615:13x86
Msdelta.dll6.1.7601.23505305,15222-Jul-201615:13x86
Mspatcha.dll6.1.7601.2350535,32822-Jul-201615:13x86
Oemhelpins.dll6.1.7601.23505151,04022-Jul-201615:13x86
Pkgmgr.exe6.1.7601.23505209,92022-Jul-201614:51x86
Poqexec.exe6.1.7601.23505123,90422-Jul-201614:51x86
Repdrvfs.dll6.1.7601.23505301,56822-Jul-201615:13x86
Smiengine.dll6.1.7601.23505697,34422-Jul-201615:13x86
Smipi.dll6.1.7601.2350598,81622-Jul-201615:13x86
Svcini.exe6.1.7601.2350516,38422-Jul-201614:51x86
Wbemcomn.dll6.1.7601.23505363,52022-Jul-201615:13x86
Wbemcore.dll6.1.7601.23505780,28822-Jul-201615:13x86
Wbemprox.dll6.1.7601.2350529,18422-Jul-201615:13x86
Wcmtypes.xsdNot applicable1,04723-Mar-201622:42Not applicable
Wcp.dll6.1.7601.235051,909,76022-Jul-201615:13x86
Wdscore.dll6.1.7601.23505189,95222-Jul-201615:13x86
Wmicmiplugin.dll6.1.7601.23505351,23222-Jul-201615:13x86
Wmiutils.dll6.1.7601.2350585,50422-Jul-201615:13x86
Wrpint.dll6.1.7601.2350554,27222-Jul-201614:50x86
Xmllite.dll1.3.1001.0180,73622-Jul-201615:13x86

Additional file information

x86 Windows 7
File propertyValue
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,211
Date (UTC)28-Jul-2016
Time (UTC)00:08
PlatformNot applicable
File nameX86_83df49984213f0fecd0a31e01bc60f57_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23505_none_5855594bfafd605c.manifest
File versionNot applicable
File size702
Date (UTC)28-Jul-2016
Time (UTC)00:08
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23505_none_0bfc08bf3ea166ba.manifest
File versionNot applicable
File size30,301
Date (UTC)22-Jul-2016
Time (UTC)15:43
PlatformNot applicable
ia64 Windows Server 2008 R2
File propertyValue
File nameIa64_83df49984213f0fecd0a31e01bc60f57_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23505_none_5856fd41fafb6958.manifest
File versionNot applicable
File size703
Date (UTC)28-Jul-2016
Time (UTC)00:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_9e13bba4210be07d1b0b5881b5baebec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23505_none_c587af8a5f821493.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)28-Jul-2016
Time (UTC)00:08
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23505_none_0bfdacb53e9f6fb6.manifest
File versionNot applicable
File size30,305
Date (UTC)22-Jul-2016
Time (UTC)15:37
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,545
Date (UTC)28-Jul-2016
Time (UTC)00:08
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23505_none_0bfc08bf3ea166ba.manifest
File versionNot applicable
File size30,301
Date (UTC)22-Jul-2016
Time (UTC)15:43
PlatformNot applicable
x64 Windows 7 and Windows Server 2008 R2
File propertyValue
File nameAmd64_466e94be62b208e51d86c55eba4b950e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23505_none_edde9cce537e65c5.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)28-Jul-2016
Time (UTC)00:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_83df49984213f0fecd0a31e01bc60f57_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23505_none_b473f4cfb35ad192.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)28-Jul-2016
Time (UTC)00:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23505_none_681aa442f6fed7f0.manifest
File versionNot applicable
File size30,309
Date (UTC)22-Jul-2016
Time (UTC)16:01
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,423
Date (UTC)28-Jul-2016
Time (UTC)00:08
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23505_none_0bfc08bf3ea166ba.manifest
File versionNot applicable
File size30,301
Date (UTC)22-Jul-2016
Time (UTC)15:43
PlatformNot applicable
خصائص

رقم الموضوع: 3177467 - آخر مراجعة: 09/20/2016 16:14:00 - المراجعة: 1.0

Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1

  • kbsurveynew atdownload kbfix kbexpertiseadvanced KB3177467
تعليقات