LÜTFƏN NƏZƏRƏ ALIN! Bu Məhdud Zəmanət "Nokia", "Lumia" və "Asha" brendləri ilə satılan məhsullara və əlaqədar aksessuarlara tətbiq edilir. Burada verilmiş şərt və müddəalarla məhsulun satış paketində verilmiş sənədlər arasında ziddiyyət yaranarsa, satış paketinə daxil edilmiş şərt və müddəalara üstünlük veriləcək.

Bu Məhdud Zəmanət istehlakçı məhsullarının satışı ilə əlaqədar tətbiq edilən milli qanunlarınızda nəzərdə tutulmuş qanuni (normativ) hüquqlarınıza əlavə olub və onlara təsir etmir.

Zəmanət

Qeyd: :

Bu Zəmanət istehlakçının müdafiəsi üzrə qüvvədə olan qanunvericiliyin əsasında müəyyən edilmiş hüquqlarınızı məhdudlaşdırmır.

ÜMUMİ

Microsoft Mobile Oy ("İstehsalçı") Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Ukraynada ("Əhatə edilən ölkələr") əsil satış paketinə daxil edilən İstehsalçı məhsulları ("Məhsul") üçün bu Məhdud Zəmanəti ("Zəmanət") təqdim edir. Məhsulunuz mürəkkəb elektron cihazdır. İstehsalçı öz istifadəçi təlimatlarını oxumağı və onlara əməl etməyi təkidlə tövsiyə edir. Qeyd edək ki, Məhsulunuzla ehtiyatla davranmadığınız halda, o, zədələnə biləcək hissələr ehtiva edə bilər.

İstehsalçı sizə zəmanət verir ki, zəmanət müddəti ərzində İstehsalçı və ya səlahiyyətli xidmət şirkəti bu Zəmanət əsasında (qanunvericilikdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa) Məhsulu bərpa etmək və ya əvəzləməklə pulsuz və ticari baxımdan müvafiq vaxtda materiallardakı, tərtibat və işin keyfiyyətində olan nöqsanları aradan qaldıracaq. Bu zəmanət yalnız Məhsulu satın aldığınız ölkədə etibarlı və qüvvədədir (İstehsalçının məhsulu bu ölkədə satış üçün nəzərdə tutduğunu qeyd etmək şərtilə).

ZƏMANƏT

Zəmanət müddəti Məhsul birinci dəfə ilk son istifadəçi tərəfindən satın alındığı tarixdən etibarən başlayır. Bu, (i) ilk satıcının satınalmasını təsdiq edən sənədlər və ya (ii) Məhsulunuzun ilk dəfə qeydiyyatdan keçmə tarixi əsasında təsdiq edilə bilər. Məhsul bir sıra müxtəlif hissələrdən ibarət ola və müxtəlif hissələr müxtəlif zəmanət müddətləri ilə əhatə oluna bilər.

İstehsalçı satış paketinə daxil edilən aşağıdakı məhsullar üçün zəmanəti təqdim edir:

  1. Aşağıda (2) və (3)-cü bəndlərdə göstərilən istehlak hissələri və aksessuarları istisna olmaqla mobil cihaz, çıxarılan batareya və aksessuarlar (mobil cihazın satış paketinə daxil edilməsi və ya ayrıca satılması) üçün 12 (on iki) ay;

  2. aşağıdakı istehlak hissələri və aksessuarları üçün 6 (altı) ay: çıxarılan batareyalar, adapterlər, altlıqlar, qulaqlıqlar, kabellər, mobil örtüklər və qablar;

  3. hər hansı proqram təminatının təqdim olunduğu media üçün 90 (doxsan) gün (məsələn, CD-ROM, yaddaş kartı).

(ii) və (iii) bəndlərində sadalanan Məhsul komponentlərində nöqsanlarla bağlı iddialar müvafiq müddətlər bitdikdən sonra qəbul edilmir.

Zəmanət müddəti Məhsulun İstehsalçının səlahiyyətli xidmət mərkəzində sonrakı təkrar satış, təmir və ya bərpasına görə uzadılmayacaq, yenilənməyəcək və ya bir sözlə təsirə məruz qalmayacaq. Bu halda, zəmanət müddətində təmir olunmuş və ya dəyişdirilmiş hissələr ilkin zəmanət müddətinin qalan vaxtı üçün bu Zəmanətlə əhatə olunacaq.

ZƏMANƏT XİDMƏTİNİ NECƏ ƏLDƏ ETMƏLİ

Əgər siz bu Zəmanət əsasında iddia qaldırmağı nəzərdə tutursunuzsa, siz Məhsul və ya onun qüsurlu hissəsini (əgər Məhsul tam zədələnməyibsə) İstehsalçının səlahiyyətli xidmət şirkətinə qaytarmalısınız.

İstehsalçının səlahiyyətli xidmət şirkətləri və zəng mərkəzləri haqqında məlumat İstehsalçının veb-saytında mövcuddur.

Bu Zəmanət əsasında hər hansı iddia qaldırmaq üçün siz müvafiq vaxt ərzində bildiriş göndərməklə və həmişə sözügedən zəmanət müddəti bitməzdən əvvəl güman edilən qüsurla bağlı İstehsalçı və ya onun səlahiyyətli xidmət mərkəzini məlumatlandırmalısınız.

Bu Zəmanət əsasında iddia qaldırırsınızsa, aşağıdakıları təqdim etməlisiniz: (i) Məhsulu (və ya nöqsanlı hissəni), (ii) satıcının adını və ünvanını, satınalma yerini və tarixini dəqiq əks etdirən aydın və dəyişdirilməmiş ilkin satıalma sənədini və (iii) satıcı tərəfindən müvafiq qaydada tamamlanmış, möhür vurulmuş və imzalanmış zəmanət sertifikatı.

BU ZƏMANƏT NƏYİ ƏHATƏ ETMİR

Bu Zəmanət Məhsula yüklənmiş və ya quraşdırma, yığılma və ya daşınma zamanı və ya istənilən çatdırılma mərhələsində daxil edilmiş və ya hər hansı digər yolla tərəfinizdən satın alınmış üçüncü tərəf istifadəçi təlimatlarını və ya proqram təminatını, parametrləri, məzmunu, məlumatları və ya linkləri əhatə etmir. İstehsalçı hər hansı proqram təminatının sizin tələblərinizə cavab verəcəyinə, yaxud üçüncü tərəfin avadanlıq və ya proqram təminatı ilə işləyəcəyinə, proqram təminatının işləməsinin davamlı və səhvsiz olacağına və ya proqramdakı hər hansı nöqsanların düzəldilə biləcəyinə və ya düzələcəyinə dair zəmanət vermir.

Bu Zəmanət aşağıdakıları əhatə etmir a) adi qaydada köhnəlmək (o cümlədən, kamera linzaları, batareya və ya displeylərin dağılması), b) ehtiyatsızlıq ucbatından yaranan nöqsanlar (xüsusən də, kəskin əşya, əyilmə, qırmaq, əlindən salmaq və s. nəticəsində yaranan qüsurlar) və ya c) Məhsuldan düzgün olmayan şəkildə istifadə (Məhsulun istifadəçi təlimatında nümunələr verilib) və/yaxud İstehsalçının nəzarəti xaricində olan digər fəaliyyətlər nəticəsində yaranan qüsur və ya zədələnmə.

Bu Zəmanət Məhsulun proqram təminatı ilə istifadəsi və ya onu hər hansı element, aksesuar və/yaxud İstehsalçı tərəfindən təqdim olunmayan xidmətlərin bir hissəsinə qoşmaq nəticəsində və ya Məhsuldan nəzərdə tutulmuş məqsəd üçün istifadə olunmadığı halda yaranan qüsur və ya güman edilən nöqsanları əhatə etmir. Nöqsanlara sizin və ya üçüncü tərəfin xidmətlərə, digər hesablara, kompüter sistemlərinə və ya şəbəkələrə icazəsiz daxil olması nəticəsində yoluxmuş viruslar səbəb ola bilər. İcazəsiz giriş – müdaxilə, parol hücumu və ya digər alətlərdən istifadə edərək əldə edilə bilər.

Bu Zəmanət bateryanın qısa qapanmaya məruz qalması, batareya yerinin izolyasiyası və ya oyuqlarının sınması və ya onlara müdaxilə edilməsi faktı və ya batareyanın nəzərdə tutulmayan avadanlıqla istifadə olunması nəticəsində yaranan nöqsanları əhatə etmir.

Əgər Məhsul İstehsalçının səlahiyyətli xidmət mərkəzində deyil, başqa yerdə açılarsa, dəyişdirilərsə, yaxud təmir olunarsa, icazəsiz ehtiyat hissələrdən istifadə olunmaqla təmir edilərsə, yaxud Məhsulun seriya nömrəsi, mobil aksesuarın tarix kodu və ya Beynəlxalq Mobil Avadanlıq Eyniliyi (IMEI) nömrəsi çıxarılarsa, silinərsə, korlanarsa, dəyişdirilərsə, yaxud hər hansı şəkildə qanunsuz hala salınarsa, bu Zəmanət İstehsalçının tam baxışı nəticəsində müəyyən edilərək qüvvədə olmayacaqdır.

Məhsul rütubətə və ya hədsiz isti və ətraf mühit şərtlərinə və ya belə şərtlərdə sürətli dəyişikliklərə, aşınmaya, oksidləşməyə, qida və ya maye tökülməsinə və ya kimyəvi məhsulların təsirinə məruz qalarsa, bu Zəmanət tətbiq olunmur.

DİGƏR VACİB QEYDLƏR

Məhsulun işlədiyi SIM kart, mobil və/yaxud digər şəbəkə və ya sistem İstehsalçıdan asılı olmadan üçüncü tərəf operatoru ilə təqdim olunur. Bu baxımdan İstehsalçı bu Zəmanət əsasında bu cür mobil və ya digər şəbəkələrin və ya sistemlərin işləməsinə, uyğunluğuna, mümkünlüyünə, əhatəsinə, xidmətlərinə və ya miqyasına görə heç bir məsuliyyəti öz üzərinə götürmür. İstehsalçı və ya İstehsalçının səlahiyyətli xidmət mərkəzi Məhsulunuzu təmir etməzdən və ya dəyişməzdən əvvəl operator Məhsulunuzu konkret şəbəkə və ya opertorda kilidləyən SIM kilidini və ya digər kilidi açmalı ola bilər. Bu halda, əvvəlcə opertorunuzla əlaqə saxlayın və Məhsulunuzun kilidinin açılmasını xahiş edin.

Məhsulunuzda saxlanmış bütün vacib məzmunun və məlumatların ehtiyat nüsxələrini çıxardın və ya yazılı qeydlərini etməyi unutmayın, çünki Məhsulun təmiri və ya əvəz edilməsi zamanı məzmun və məlumatlar itə bilər. Aşağıda "İstehsalçının məsuliyyət məhdudiyyəti" bölməsində qeyd olunan müddəalara əsasən, İstehsalçı hər hansı şəraitdə Məhsulun təmir edildiyi və ya əvəzləndiyi zaman məzmun və ya məlumatların zədələnməsi, itməsi və ya korlanması nəticəsində yaranan hər hansı zədə və ya itkiyə görə nə birbaşa, nə də nəzərdə tutulan öhdəlik daşımır.

Məhsulun bütün hissələri və ya İstehsalçının əvəzlədiyi digər avadanlıq İstehsalçının mülkiyyətinə çevrilir. Məhsulun təmiri və ya əvəz edilməsi zamanı İstehsalçı yeni və ya yeniyə bərabər məhsullardan və ya hissələrdən istifadə edə bilər.

Əgər bu Zəmanət Məhsulunuzu və ya xidmət müdaxiləsini zəruri edən problemi əhatə etmirsə, İstehsalçı və onun səlahiyyətli xidmət mərkəzləri Məhsulunuzun təmiri və ya dəyişdirilməsi haqqını, həmçinin təmir haqqını almaq hüququnu özündə saxlayır.

Məhsulunuza proqram təminatı daxil olmaqla ölkə üçün səciyyəvi elementlər daxi ola bilər. Hər hansı ölkədə mövcud olan zəmanət xidmətləri həmin ölkədə mövcud olan Məhsullar və elementlər ilə məhdudlaşa bilər. Bu halda, Məhsul ilkin təyinat ölkəsində başqa bir ölkəyə yenidən ixrac olunarsa, ona ölkə üçün səciyyəvi elementlər daxil ola bilər və hətta işlək olmasalar belə, bu Zəmanət ilə nöqsan hesab olunmur.

İSTEHSALÇININ MƏSULİYYƏTİNİN MƏHDUDLAŞDIRILMASI

Bu Zəmanət İstehsalçıya qarşı sizin yeganə və müstəsna hüquqi kompensasiyanızdır və İstehsalçının Məhsulunuzdakı nöqsanlara dair yeganə və xüsusi məsuliyyətini təmin edir. Bu Zəmanət müvafiq qanunvericilik ilə icazə verilən halda, hər hansı qənaətbəxş keyfiyyət və müəyyən məqsədə uyğunluğa dair dolayı şərtlər, zəmanətlər və digər şərtlər daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmadan, şifahi, yazılı, hüquqi (şərti), müqavilə əsasında, mülki hüququn pozulması nəticəsində və ya bütün digər İstehsalçı zəmanətlərini və məsuliyyətlərini əvəz edir. Lakin bu Zəmanət sizin (i) qüvvədə olan qanun əsasında hər hansı hüquqlarınızı və ya (ii) Məhsulun satıcısına qarşı hər hansı hüquqlarınızı istisna etmir və ya məhdudlaşdırmır.

Qeyd: :

Satın aldığınız məhsul mürəkkəb elektron cihazdır. Biz təkidlə Məhsul üçün təmin edilmiş istifadəçi təlimatları ilə tanış olmağınızı tövsiyə edirik. Nəzərə alın ki, Məhsulla ehtiyatla davranmadığınız halda, ona cızıla və ya başqa formada zədələnə biləcək yüksək dəqiqliyə malik displeylər, foto linzaları və digər komponentlər daxil ola bilər.

Свойства

Номер статьи: 10811 — последний просмотр: 2 may 2016 — редакция: 5

Rəy