How FORTRAN Stores Two-Dimensional Arrays in Memory

İstifadə müddəti bitmiş KB Məzmun İmtinası

Bu məqalə, Microsoft-un daha dəstək təklif etmədiyi məhsullar haqqında yazılıb. Buna görə də, bu məqalə "olduğu kimi" təklif edilir və daha yenilənməyəcək.

Summary

FORTRAN is different from languages such as C and Pascal in the way that it stores two-dimensional arrays in memory. Although array elements are referenced in row major notation, i.e., (row, column), just as in C or Pascal, FORTRAN stores two-dimensional arrays as one-dimensional column arrays.


For example, in C, a two-dimensional array with three rows and four columns will be stored in memory in the following sequence:
(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),(3,1),(3,2),(3,3),(3,4)
However, FORTRAN will store the same array in the following sequence:
(1,1),(2,1),(3,1),(1,2),(2,2),(3,2),(1,3),(2,3),(3,3),(1,4),(2,4),(3,4)
Свойства

Номер статьи: 27780 — последний просмотр: 1 dek 2003 — редакция: 1

Rəy